BOE Hietbrink Woessink02

Riethuisweg 0

Hietbrink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HIETBRINK (a)

Huidig adres

Riethuisweg 0, schuin tegenover nr. 8, op de plaats waar nog steeds een grote lindeboom staat [laatste wijkadres B 86]

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1600: Hietbrinck alias het Kleyne Tjoinck (1)

Oude benamingen

Hijtbrinck

Betekenis naam

Hiet/hijt = oude benaming voor heide + -brink=open ruimte bij een erf

Andere vermeldingen

Woessink [zie onder bewoners]

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Herfslege met Hietbrinck, tot Hackfort

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 670

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1600-1937: 12 generaties Van Westerholt tot Hackfort

Bewoners

<1685: Jan op Hijtbrinck x Willemken Lammersen

<1710: Bartholt Hietbrink x Trientjen Bockslag

<1715: Jan Hietbrink

1717: Jan Lamberts op het Hietbrinck x Jenneken Jansen Wonnink

1728: wed. Jenneken Jansen 2x Lucas Harmsen/Hietbrink

1741: (stief)zoon Lambert Hietbrink x Geertjen Jansen Wonninks

1774: dochter Leijda/Leideken Hietbrink/Aleida Hebrink x Roelof Kleine Bannink (later Hietbrink)

1813: neefje Lammert Woessink x Hendrika Klein Geltink

1849: zoon Derk Woessink x Hendrika Margaretha Abbink

1877: zoon Hendrik Jan Woessink x Harmina Huurnink

1915: dochter Steventje Woessink x Jan Willem Lebbink (a)

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) de boerderij werd rond 1937 afgebroken op last van baron Arend van Westerholt wegens een klein conflict met de pachter Jan Willem Lebbink (2)

Bronnen

(1) RAZ: Arch. Scholtambt Zutphen 1462-1811. Gerichtssignaten. Boek 1590-1600. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 72 t/m 75, blz. 103 [transcriptie Ben Wullink]

(2) mondelinge informatie door enige pachters van Hackfort

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

15-11-2017

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Coll. Gerard W. Klunder