BOE 2 Nijarve zij 2016
BOE 3 Nijarve achter 2016
BOE 4 Nijarve oude schuur 2016
BOE 5 Nijarve ca. 1920
BOE 6 Nijarve bouwtekening 1934
BOE 7 Nijarve bouwtekening 1921

Ruurloseweg 85

Nijarve
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

NIJARVE

Huidig adres

Ruurloseweg 85

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D126)

Oudste vermeldingen

1476: Nije Arve (1)

1488: Ny-erve, erf (2, 3)

Oude benamingen

Nije Arve, Nije Erve, Ny-Erve, Niew Arve, Nieuwe Erve, Nijarve, Niarve, Nieuerf, Nije Arf, Niuerve, Niuarve, Niwe Erve, Nierve (a)

Betekenis naam

nieuwe boerderij (a)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Nije erve: Raesvelt (b)

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 290

Bouwjaar

1921 (4) (c)

Verbouwing

1934, 1959 (4)

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1612: Wolter Enserinck x Heijle verkopen aan Eefzen Mullers wed. Willem Toonhuis (5)

< 1695: Huis de Wiersse (6,7)

1695: aankoop land op ’t Nijarve door Albert Meulenbrugge x Beeltjen Peters (8) (d)

1737: erfdeling kinderen van Albert M. x Beeltjen Peters (8)

1745: zoon Harmen Meulenbrugge x Jenneken Lentink (½ Nijarve) (8) (d, e)
1784: zoon Albert Meulenbrugge x Garritjen Meulenbrugge (8, 9) (d)

1812: dochter Fenneken x Gerrit Jan Pardijs
 en zoon Jan Meulenbrugge (8, 11)

1838: dezelfde Jan Meulenbrugge x Gartjen Oortgiesen
en neefje Hendrik Pardijs (11)

1855: dezelfde Hendrik Pardijs x Harmina Harmsen (11)

1892: Bernard Wunderink x Hendrika Johanna Abbink (11)

Bewoners

1488: Lambert op het Ny-erve (2) (f)

1630: Jan op het Nije Arve (5)

1637-1642: Jan Janszen op het Nieuwe Erve x Lemme Cuijper

1639: Christoffer op de Nije Erve (5)

1644: dezelfde Stoffer Berentsen (Zv Berent Henrixen op het Niwe Erve) 1x Berentien Brunck, 2x Venneken Meerman

1646: Henrick op het Nije erve (12)

1665: Herman opt Niu Arve (13)

1788: Albert Meulenbrugge x Garritjen Meulenbrugge (5, 8, 9) (d)

1812: dochter Fenneken Meulenbrugge en zoon Jan Meulenbrugge

1814: Fenneken Meulenbrugge x Garrit Jan Pardijs
en broer Jan Meulenbrugge

1835: wed. Fenneken Meulenbrugge
en broer Jan Meulenbrugge

1841: zoon Hendrik Pardijs

en oom Jan Meulenbrugge

1855: dezelfde Hendrik Pardijs x Harmina Harmsen

1889: dochter Gerritjen Pardijs x Gerhard Haneveld

1891: wedr. Gerhard Haneveld 2x behuwd nicht Johanna Berendina Harmsen

1892: Bernard Wunderink x Hendrika Johanna Abbink

1922: Bernard Wunderink x Hendrika Johanna Abbink
en zoon Garrit Jan x Maria Willemina Hendrika ter Maten

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcriptie Ben Wullink)

2) A.P. Schilfgaarde, 1929. Register op de Leenen van het Huis Bergh. Uitg. Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht

3) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 657, en 1529, 6093

5) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 17, 225, 229, 237, 241, 243, 247, 312 (transcr. Ben Wullink)

6) Annet Tengbergen, 1973. De acht kastelen van Vorden

7) E.V. Gatacre, pers. comm.

8) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 3, 13, 13A, 13C

9) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824

11) GA: Digilegger (Kadaster)

12) RAZ: Afschrift van een Verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de Periode 1643-1651, met index ca. 1690. In: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22.

13) Jarich Renema, 2001. Schade door des bisschops volck te Vorden gedaan. Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jrg. 24, nr. 1

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

13-07-2016

Overige bijzonderheden

a) oorspronkelijk waarschijnlijk een zgn. “eigengeërfde” boerderij met daaraan verbonden erfelijke rechten in de marke (gemeenschappelijk gebruik en beheer van de woeste gronden door een aantal rechthebbende boeren of boerderij-eigenaren, de zgn. “eigengeërfden”)

b) Rudolph van Raesvelt van de Wiersse (6, 7)

c) de oude boerderij lag in de lengte langs de weg en met het voorhuis naar het westen; bij de huidige boerderij is het voorhuis naar de weg (zuiden) gekeerd

d) een eigen katerstede gebouwd op een stuk grond afgesplitst van het land genaamd ‘t Nijarve, dat de ouders van Harmen Meulenbrugge (Albert Peters op Meulenbrugge x Beeltjen Peters) in 1695 kochten van de Wiersse (8).  De oorspronkelijke boerderij is mogelijk na 1665 verdwenen en (op dezelfde plek of elders) weer herbouwd door Albert Meulenbrugge. Vanaf dat moment staat de naam zowel voor de katerstede van Meulenbrugge als voor het land waaruit het was afgesplist (5, 8)

e) de andere helft kwam in handen van de andere erfgenamen, en daarna aan Berent Meulenbrugge of Bultman x Teunisken Peters, die het in 1771 verkopen als bouwland aan Johan Hendrick Brass x Isabelle Geertruidt van Ravenschot, en in 1802 als erve en goederen de Bult met de Niarve en de Huttenkamp aan Maria Juliana Brass wed. N.G. Spijker (5)

f) Ny-erve, erve en goed in Linde, “in bouwinge bij ene geheiten Lambert”. Tot leen gemaakt door Derick van Hacfort, 28-09-1488 (2)

Foto's

1-4: collectie Klunder

5: Oud Vorden F090047