Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
         "Ku'j ok plat praot'n"
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

BOE 2 Ter Meulen 1783

De Leuke 0

Ter Meulen
Beschrijving

Boerderijnaam

TER MEULEN

Huidig adres

De Leuke 0

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1500: Ter Moele (1)

Oude benamingen

ter Moelen, ter Meulen, ter Muel, ter Mul, ter Mullen, ter Mollen

Betekenis naam

‘Bij de molen’ (a)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1646: dat goet ter Moelen, tot den huise Vorden (2)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie B nr. 318 (3, a, ill. 1)

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1801: afbraak (b)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

Huis Vorden

Bewoners

ca. 1500: Berendt ter Moele (1)

1570: Berent to Moelen x Henrica Berendts (4)

< 1609: Daniel ter Meulen x Anne (4)

1638: zoon Jan Daniels ter Muelen 1x Mechtelt Derricksen ter Costede (5)

1656: wedr. Jan Daniels, 2x Engele Hendricks van de Kleijne Lanckhorst

1675: wed. Engele Hendrikx 2x Hendrik Eggbers van ’t Norde

1714: Hendrick ter Meulen (6)

1715: (stief)zoon Teunis of Tonnis Jansen op Termeul x Jenneken Egbersen van de Mate

1733: Harmen Stevensen Bouwmeester (op) ter Meul(en) x Anneken Berends Makkink of Stokebrand

1748: Berend Harmsen ter Meulen x Geertje Gossens Wekenstro

1752: wed. Geertjen Goossinks 2x Willem Garretsen Voskuijl alias Termeul

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Of hier ooit een molen gestaan heeft is niet bekend. In het verpondingsboek van 1646 wordt het apart vermeld van de molens van Huis Vorden (2)

b) Vóór 1800 worden Ter Meulen en het nabijgelegen Abbink (De Leuke 2) altijd apart vermeld in het pachtboek van Huis Vorden. Vanaf 1801 wordt Ter Meulen echter niet meer genoemd maar is de pacht van Abbink sterk verhoogd (5). De pachter van het Abbink was Goosen Termeul, de zoon van de laatste pachters van Ter Meulen (Willem Garritsen x Geertjen Goossinks), had er toen het land van Ter Meulen bij gekregen. Dat hij dit al voor zijn bejaarde ouders bewerkte blijkt uit een notitie uit dat zelfde jaar: “De zwaare garve van de gecombineerde erven Ter Meulen en Abbink, so ver Abbink bouwd” (6)

In 1832 staat het voormalige huisperceel van Ter Meulen nog kadastraal te boek als “berg en erf”

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 219, 220, 225 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1243

6) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nrs. 71, 73, 132

7) H.J. Versfelt, 2003. De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

18-04-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1: (3)

2: (7)