Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
         "Ku'j ok plat praot'n"
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

Heerlerweg 1 & 3

Spieker
Beschrijving

Boerderijnaam

SPIEKER

Huidig adres

Heerlerweg 1 en 3 (voorheen Heerlerweg 1, daarvoor Vierakkersestraatweg 26)

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 67)

Oudste vermelding

1669: geboorte van Maria, dochter van Spieker in Vierakker (1)

Oude benamingen

Spijker, Olde Spijker, Hoge Spijker

1763, 1789, 1796: Louwermans Hofstede (2)

Betekenis naam

Graanopslagplaats (< Latijn spicarium)

Andere vermeldingen

‘t Hoge Huis

Verpondingskohieren

(a)

Leenaktenboeken

(a)

Kadaster 1832

Sectie F nr. 303

Bouwjaar

1e kwart 16e eeuw (3)

Dit moet vóór 1511 zijn geweest, vanwege de duivengaten in de gevel. Het recht om duiven te houden was nl. voorbehouden aan zgn. heerlijkheden. De van Hekers (van Heeckerens), eigenaar tot 1511, waren heren van Ruurlo, dat weliswaar geen heerlijkheid was maar wel in het bezit van een aantal heerlijke rechten zoals het recht van duiventil

1990: bouw 2e bedrijfswoning (4)

Verbouwing

ca. 1870, 1951, 1960 (4, 5)

Type boerderij

16e-eeuws graanopslagplaats

Monument

Rijksmonument

Eigenaren

Wissink (Heerlerweg 5) en Spieker (Heerlerweg 1): (6, a)

1326: Huge Wissonck

1380: Rutger van Hekeren, Wissinck

1402: neefje Johan van Hekeren

1424: broer Roloff van Heker, Wisinck

1427, 1484: zoon Henrich van Heker

1489: neefje Reiner Rolofs van Heker

1501: Otto van Hoeckelom, Wyssinck

1511: Reiners broer Pelgrom van Heker draagt over aan Andries Obbekinck

1527: zoon Hendrick Obbekinck

1531: moeder Dirxken Wassinck

1548: zoon Bernt Obbekinck

1559: dochter Adriana Obbekinx (x Lambert Louwermans)

1597: zoon Bernt Louwerman

1600: broer Rutger Louwerman

1613: zuster Judit Louwermans (x Gerlichs van Langen)

1643: achterneefje Lambert Lambertsson Louwerman

1659: kleindochter Anna Catharina ten Behm (x Arnolt van Eck)

1716: zoon Hendrick Johan van Eck

1764: nichtje Geertruida Lucretia opten Noorth

1796: zuster Arnolda Mechtelina (of Michilina) Reinera Op ten Noorth (7), Louwermans Hofsteede

1801: achternichtje Johanna Sippiema Boldewina Adriana van der Merwede (x Lodewijk Arend van Ittersum) (7)

                                                   

Spieker (a):

< 1789: Engelberta Willemina Op ten Noort (2)

1789: de juffrouwen Op ten Noort te Arnhem na overlijden van hun zuster Engelberta Willemina (2, b), katerstede het Spijker of Louwermans Hofstede

1801: Johanna Sippiema Boldewina Adriana van der Merwede (x Lodewijk Arend van Ittersum) (7)

1805: Lodewijk Arend van Ittersum x Johanna Sippina Boldewina Adriana van der Merwede verkopen aan Steven Smeenk x Janna Maalderink (8), het goed het Spijker

1815: zoon Gerrit Jan Smeenk (x Anna Margrieta Albers) (8)

ca. 1853: zoon Jacobus Smeenk x Johanna Memelink (5)

ca. 1875: zoon Martinus Smeenk (x Gerritje Bilderbeek) (5)

1912: (dochter Jacoba Johanna Smeenk x) Derk Willem Borgman

Bewoners

1692: Derck Jansen x Maria Hermensen op het Spieker in Vierakker

1715: Jan Tonissen op het Spijker in Vierakker

1719: Roelof van ’t Spijcker (9)

ca. 1729: Harmen Martens Rozel of Rossel alias op ‘t Spijker of Spijkerman x Geertien Harmens of Hermansen Lueshof

1757: (speculatief) dochter Aeltje Rozel x Derk Hendriksen Spijkerman

1758: Bernhardus Gerritsen op het Spijker x Jenneke Berents Slagtman

< 1811 (1775?): Steven Smeenk x Janna Maalderink, en zoon Gerrit Jan Smeenk x Anna Margrieta Albers

1815: wed. Janna Smeenk-Maalderink, en zoon Gerrit Jan Smeenk x Anna Margrieta Albers

1821: Gerrit Jan Smeenk x Anna Margrieta Albers

1834: wed. Anna Margrieta Smeenk-Albers

1846: Anna Margrieta Smeenk-Albers, en zoon Jacobus Smeenk x Johanna Memelink

1856: Jacobus Smeenk x Johanna Memelink

1873: wed. Johanna Smeenk-Memelink

1874: wed. Johanna Smeenk-Memelink, en zoon Martinus Smeenk x Gerritje Bilderbeek

1875: Martinus Smeenk x Gerritje Bilderbeek

1902: Martinus Smeenk x Gerritje Bilderbeek, en dochter Jacoba Johanna Smeenk x Derk Willem Borgman

1912: wedr. Martinus Smeenk, en dochter Jacoba Johanna Smeenk x Derk Willem Borgman

1931: Derk Willem Borgman x Jacoba Johanna Smeenk

1932: Derk Willem Borgman x Jacoba Johanna Smeenk, en dochter Gardina Willemina Borgman x achterneef Jan Reinder Borgman

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Maakte tot 1805 deel uit van het nabijgelegen erve Wissink (Heerlerweg 5)

Bronnen

1) Nederduits Gereformeerd doopboek van Warnsveld

2) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 452, 456

3) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

4) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 2472 en toeg.nr. 1530, inv.nrs. 385, 389

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

7) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 476

8) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 254

9) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

10) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-01-2023

Overige bijzonderheden

b) Opmerkelijk is dat Engelberta Willemina Op ten Noort in 1789 overleed op het Gelders Spijker, een landhuis in Arnhem

Foto's

1958 (2)

Overlay actuele hoogtekaart en kadasterkaart-1832 (5, 10)