Zoeken

Sociale media

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Binnenkort

BOE 2 Hissink 2013b opzij
BOE 3 Hissink 2013c achter
BOE 4 Hissink 2013d sluitsteen
BOE 5 Hissink 2013e hooiberg
BOE 6 Hissink 1964 achter
BOE 7 Hissink begin jaren 60
BOE 8 Hissink Jan Kost ca. 1950
BOE 9 Hissink 1948 voor
BOE 10 Hissink 1931

Kostedeweg 10

Hissink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

Hissink

Huidig adres

Kostedeweg 10

Wijk

Linde. Laatste wijkadres E1

Oudste vermelding

1473: Hyssinck (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

afgeleid van een vleinaam His- van de persoonsnaam Hilz-, die weer afgeleid is van de woordstam hild- 'strijd' (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Hissinck, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

1473: Hyssinck, erf tot

Kadaster 1832

Sectie B no. 722

Bouwjaar

1784?

Verbouwing

1784? (jaartalankers)

ná 1948: extra raam in voorgevel

Type boerderij

hallenhuis

Monument

rijksmonument

Eigenaren

< 1495: Willem Stuerman 1x Yda, 2x Anthonia, en zoon Henrick Stuerman (9)

1502: (dezelfde) Henric Stuerman x Styna (3)

1610: Diederick Stuirman en Johan Stuirman x Anna van Stienwijck verkopen aan Berent Pluckroesse x Jenneken en Luiken ten Mollen x Tonnisken (3)

1637: achterneef Johan Pluckeroos (a) verkoopt zijn ½ deel aan Lucas ten Molen (b) x Aeltien Tonnissen (3)

1646: Luytjen ter Molen (4)

1688: Margaretha Geertruid Keij ⅓ deel, en Gerhard Wueltjes ⅔ deel (c)

1704: Thomas Keije ⅓ deel, en Henrick Meuleman ⅔ deel (c)

1726-1740:  erven Thomas Keije (diverse leden van de fam. Haesebroek) ⅓ deel, en Henrick Meuleman ⅔ deel

1740-1829: erven Herman Haesebroek >  erven Rudolph Jan Staring >  erven Everhard Alexander Verhuell (geheel)

1829: Huis Vorden

1916: Burgerweeshuis (5)

Bewoners

ca. 1613: Berend Hissink x Enneken

ca. 1632: zoon Aelbert Berends (op) Hissinck x Enneken Engelberts Staerinck

vóór 1656?: zoon Jan Alberts Hissink x Eefse Berentsen

1690: zoon Berent Jansen op Hissink x Mechtelt Obbink

1735: zoon Jan (op) Hissink x Fenneken Meijerink

1768: zoon Jan Hissink x Jenneken Harmelink

1799: dochter Maria Hissink x Berend Koning

1822: zoon Harmanus Koning x Willemina Hendrika Eggink

1831: Berend Leemkuil 1x Hilleken Riefel

1842: zoon Berend x Hendrika Groot Bramel

1879: dochter Garritjen Leemkuil x Hendrik Knoef

1902: Evert Jan te Maten x Johanna Regelink

1928: stiefzoon Jan Cornelis Kornegoor x Willemina Gotink

Bijzonderheden omgeving boerderij

- sluitsteen achterdeur:  "BW" (Burger Weeshuis)

- vlgs overlevering zou er op een bult in het nabij gelegen bos een molen gestaan hebben, en op een tweede bult een kasteel waarvan de resten nog lang te zien zouden zijn geweest  (6); hiervoor is echter geen enkel bewijs gevonden, de funderingsresten in het bos zouden ook van een vroegere boerderij of van bijgebouwen kunnen zijn geweest (7)

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

3) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215 en 225 (transcriptie Ben Wullink)

4) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een Verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de Periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22

5) RAZ: Archief van het Burgerweeshuis te Zutphen (1564-1970). Toeg.nr. 0004, inv.nr’s 426-433 en 482

6) Jaap van den Broek, Opmerkingen door informanten gemaakt (Vorden), ongedateerd manuscript

7) Jubileumcommissie 'Volksfeest Linde', 1991. Linde in de Draaimölle

8) 4) R. Poesse (transcr.), 2008. Leenregister van het huis Vorden 1567-1687 (zie GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nrs 1248)
9) RAZ: Regestenlijst Oud-archief van het St. Annagilde te Zutphen (1312-1966). Toeg.nr. 89, inv.nr. 53

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

15-11-2015

Overige bijzonderheden

a) Berendtt Pluckroese, burger te Zutphen (8) was een oudoom van Johan Pluckeroos (3)

b) Lucas ter Molen was bij het huwelijk van zijn dochter Hendricksken ter Meulen in 1739 “gewesen burger tot Zutphen”, en zijn schoonzoon Willem Weulties uit Wichmond was verwant aan Albert Wöltjes. Lucas ter Molen was vermoedelijk ook verwant aan Jan Meuleman.

c) Henrick Meuleman was koopman te Deventer en verm. verwant aan Gerhard Wueltjes via zijn moeder's eerste echtgenoot, Albert Wöltjes uit Wichmond. Zijn moeder heette Driesken Hendricks Brouwers en was een dochter van een brouwer in Vorden. Haar tweede echtgenoot (Henricks vader) heette Jan Meuleman en kwam ook uit Wichmond. Henricks broer Warner en diens nakomelingen zouden de brouwerij en herberg  (later bekend als het 'Wapen van Vorden') tot aan het einde van de 19e eeuw voortzetten.

Foto's

- Hissink 2013a-e: collectie Klunder, Vorden

- Schilderij van het Hissink door de Vordense schilder Jan Kost (1914-1975)

- Hissink 1931: uit het fotoalbum van de bezittingen van het Burgerweeshuis te Zutphen (5)