BOE 2 Belthutte 1832
BOE 3 Belthutte 1807

Larenseweg 0

Belthutte
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BELTHUTTE

Huidig adres

Larenseweg 0 (afgebroken)

Wijk

Veldwijk (eerste en laatste wijkadres C191)

Oudste vermelding

1770 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

gelegen in geaccidenteerd terrein (“bulten”)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 116

Bouwjaar

onbekend

afgebroken tussen 1808 en 1811 (2, a)

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

< 1770: Aalbert Beltman x Janna Beltman (4)

1771: wed. Janna Beltman verkoopt aan Jan Mellink x Anna Willemina Lentink (4, 5)

1807: de erven Mellink (Lambertus x Maria Lebbink, Jan x Berendina Gallée en Wilhelmina Christina) verkopen het overgebleven kampje bouwland genaamd de Belthutte aan Everhard Alexander Verhuell x Anna Aleida Staring (4, 5)

Bewoners

< 1770: Aalbert Beltman x Janna Beltman (3)

< 1792: Hendrik Slagman x Willemken Kolkman (5, b)

1808: M. Tieken

en Jenneken Oldenboom (7, 8)

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) volgens het bevolkingsregister afgebroken in 1806, nog aangegeven op de verpondingskaart van 1807, en volgens een belastinglijst nog wel bewoond in 1808 maar niet meer in 1811 (2, 6, 7, 8)

b) mogelijk vanaf hun huwelijk in 1779

Bronnen

1) Begraafregister Nederduits Gereformeerde Gemeente Vorden, 1758-1774

2) Bevolkingsregister

3) Begraafregister

4) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen, toeg.nr. 0338, inv.nrs. 241, 249 (transcr. BW)

5) GA: Archief van de Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 836, 841, 842, 844, 853

6) GA: Verpondingskaarten. Toeg.nr. 0873, inv.nr. 59

7) ECAL: Lijst van quotisatie 1808. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 100

8) Zwany van der Jagt, z.d. Qutisatiekohier 1808 en 1811 (zie 7)

www.oudvorden.nl/ifile/VordenQuotisatieVorden%20aangepast%20voor%20website.pdf

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

10-12-2017

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1) overlay luchtfoto, kadasterkaart 1832 en verpondingskaart 1807

2) kadastrale kaart 1832

3) verpondingskaart 1807