Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KNOEF

Huidig adres

Overweg 17

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1476: Knuve (1)

Oude benamingen

1494: ten Knuve, erf (2)
1496: Knijffshove (3)

Betekenis naam

(gelegen op een) hoogte of heuvel (4)

Andere vermeldingen 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

dat Knuyve, 't huis to Vorden

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 658

Bouwjaar

1823? (a)

Verbouwing

1823? (a) 1958, 1989

Type boerderij

hallehuis

Monument 

gemeentelijk monument (boerderij en bijschuur)

Eigenaren

1496: Peter van Hachhuijs x Mechtelt verkopen aan 't St. Catharinaconvent (3)
1554: huis Vorden (5)
1775: Abraham de Leeuw van Coolwijk x Hester Geertruid Haesebroeck (6)
1789: Samuel Johan Snethlage x Johanna Geertruid Plegher (7)
1811: dochter Anna Maria Snethlage (6)
1831: huis Vorden (8)
1918: Hendrik Jan Klein Haneveld x Reindina Johanna Eskes (9)
1924: Gerrit Janssen en Hendrikus ter Horst (9)
1924: Arend Willem Sloëtjes x Hendrika Dijkman (9)
1936: Joanna Maria Alfrida Louisa Ruys de Beerenbrouck x Jan Joseph Godfried Maria van Voorst tot Voorst (9)

Bewoners

1637: Lammert op de Knouff
1640: zoon Goslick Lamberts op het Knouve x Hermken Gotincks
1651: broer Jan Lambertsen x Geritijen Tonnissen Grou(we)l
1666: weduwe Gertijen Tonnissen 2x Gossen Bijvanck
1683: dochter (van Jan Lambertsen) Elsken Jansen x Gerrit Jansen IJkink
1719: zoon Berent Gerritsen (6)
1725: Garrit Willemsen (Klein Brandenburg)  Knoef (†1733) x Tuenisken Berents Hissink (2x1734 Teunis Velderman op 't Geuken)
1734-1762: onbekend
1762: zoon Jacob Knoef x Hilleken Berenpas
1794: zoon Hendrik Knoef x Janna Hesselink
1842: zoon Garrit Jan Knoef x Anneken Klein Lenderink
1877: zoon Jan Knoef x Geesken Norde
1890: Jan Garritsen x Geertje Azink
1896: Hermanus Besselink x Willemina Berendsen
1898: Albert Jan Groot Jebbink x Johanna Hendrika Bosman
1912: Jan Eskes x Antonia Asselman
1918: Gerrit Janssen x Dersken Lovink
1922: Hendrikus ter Horst x Gerritje Hulshof
1924: Arend Willem Slöetjes x Hendrika Dijkman (b)

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van Ontvangst van een Schatting in het Kerspel Vorden (transcriptie Ben Wullink). Toeg.nr. 0001,inv. nr. 1036
2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
3) RAZ: Archief van het Vrouwenconvent Heer Hendrikshuis (Wolfshuis). Toeg.nr. 356, inv.nr. 1424
4) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen
5) RA: Regesten van Oorkonden tot en met het Jaar 1594. Toeg.nr. 84, inv.nr. 355
6) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr´s. 252 en 253; idem nr. 254 (transcr. Ben Wullink)
7) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 155 en 158
8) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 108
9) Kadaster (Digilegger) (c)
10) Gemeente Bronckhorst: Bouwdossiers afd. Bouw- & Woningtoezicht

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt 

25/8/2014

Overige bijzonderheden

a) op de gevelsteen zou in vroeger jaren nog "anno 1823" te lezen zijn geweest (mw. G.W. Verkerk-Slöetjes, pers. comm.);  de vage "S" rechts op de steen doet vermoeden dat dit jaartal werd voorafgegaan door de initialen "AMS", naar de toenmalige eigenaresse Anna Maria Snethlage, die de boerderij in dat jaar zal hebben laten her- of verbouwen
b) dochter van Hendrik Jan Dijkman x Everdina Bogchelman. Everdina Bogchelman kwam van ’t Brinke (Almenseweg 4), waar bijna alle gezinsleden in 1875 aan typhus bezweken. Everdina bleef echter gespaard omdat ze het ouderlijk huis reeds had verlaten.
(c) jaar van verkoop bij benadering: inschrijving in de kadastrale legger vond soms later plaats

Foto's

Knoef 1823 (a)
Knoef 1943: Willem Huibrecht Deering (*Rotterdam 1887, †Den Haag 1954), kunst- en decoratieschilder
Knoef ca. 1980 (linkerboerderij): Maria J. de Haas
Knoef 1989a en 1989b (10)
Knoef 1995: 'Oud Vorden' F030001
Knoef 2014a en 2014c: collectie Klunder