BOE Riethuis11
BOE Riethuis17

Riethuisweg 4

Riethuis
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

RIETHUIS

Huidig adres

Riethuisweg 4 (laatste wijkadres B 91)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1486: Riithuys (1)

Oude benamingen

1549: dat Rithues (2); 1605: Rijethuis; 1624: Rijthuis

Betekenis naam

Waarschijnlijk  toponiem: huis te midden van laag gelegen land begroeid met riet

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat Rythuis

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 739

Bouwjaar

1781

Verbouwing

1896: gevels geheel vernieuwd; 1955: verlenging van de deel met één travée; 1978/79: gevels, kap en binnenindeling geheel vernieuwd en gewijzigd, gebintconstructie herplaatst (3)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

 

Eigenaren

<1549: Johan Hilverdinck x Greta (2)

1549: zoon Roleff Hilverdinck x Merie (2)

<1605: Johan van Eijll x Catharina van Hekeren (4)

1605-1624: Johan/Jan Koops gardenier wonende op Hackfort x Jenneken Visschers (5)

1624-1638: ½ vader Johan Koops, ½ zoon Jan Koops/Coepers (5)

1638: 5 kinderen van Jan Coepers de Oude verkopen hun vaders erfdeel aan Herman Lucassen (stoeldraaijer) x Stijne Bartollt (6)

1640: 2 erfgenamen van Jan Coepers de Jonge verkopen ½ van Riethuis aan hun stiefmoeder Geertien Vruissincks (6)

1653: ¼ deel door Henrick Jansen Copes en Kunneken/Cummeke Coerts/Gerts verkocht aan Margaretha Vranken, wed. Bartolt Goltsmit (7)

1660: Jan Henricks x Jenneken Jansen kopen de hele boerderij (8)

1719: zoon Wolter Hendriksen x Hendersken Janssen verkopen ¼ deel aan Gerritjen Wolters (9)

1753: Roelof Klein Obbink x Hendrica Weeinck kopen 5/16 deel van het 4/60 gedeelte van de katerstede Het Riethuis (10)

ca. 1787-1981: 5 generaties  Van Westerholt tot Hackfort

1981: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1486: Bertolt toe Riithuys x Evese (1)

1605-1624: Johan/Jan Koops x Jenneken Visschers

1624-1635: wednr. Johan/Jan Koops (de Oude) 2x Geertien  Vruissincks

1635: Henderick op 't Rijthuijs [laat zoon Lubbert dopen]

1641-1652: Jan Jansen op Rijthuis [laat 3 kinderen dopen]

1652: wednr. Jan Jansen 2x Willemken Lambertsen Jebinck

1660-1680: Jan Hendricks op Rijthuijs x Jenneken Jansen op Kleijn Hammink

1680: wednr. Jan Hendricks 2x Jenneken Elshofs

1703: wed. Jenneken Elshofs/Otten 2x Hendrik Lucas

1722: wednr. Hendrick Lucassen op het Rijthuijs 2x Wilhelmina Schreurs

1752-1775: Roelof Klein Obbink Rijthuis, wednr. van Willemina Alderkamp 2x Hendrika Weink/Weeinck

1789: zoon Jan Willem Klein Obbink x Janna Roelofsen

1802-1817: wednr. Jan Willem Klein Obbink 2x Teune Oltwater

1817-1845: dochter Hendrika Klein Obbink x Garrit Hendrik Burkink/Borkink

1848-1879: zoon Jan Willem Burkink x Maria Jimmink

1879-1881: zoon Gerrit Burkink  x Gardina Johanna Jansen

1883-1905: wednr. Gerrit Burkink 2x Hendrika Reerink

1905-1917: Harmen Tjoonk x Johanna Margaretha Heijink

1917-1931: wednr. Harmen Tjoonk

1931-1939: zoon Albert Tjoonk x Janna/Jenneken Dekanije

Bijzonderheden omgeving boerderij

Het woongedeelte is één laag hoog en bezit een groot 20-ruits en twee kleinere 9-ruits schuifvensters op de begane grond en de toegangsdeur

In het deurkozijn aan de voormalige voorzijde de jaartallen 1781 en 1896

Bronnen

(1) GA, 0012 Gelderse Rekenkamer, “magescheid m.b.t. Enserinck 27 mei 1486”, afschr. op papier in inv.nr. 1120, bijlage 42

(3) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(2) en (4 t/m 10) RAZ, 0338 Regesten particuliere charters Zutphen 1297-1809, inv.nrs. 225-226-229-231-233-236-238 (transcriptie Ben Wullink)

Bijzondere documenten

Pachtboekje 1908-1981, in bezit van fam. Vruggink

Verkoopakte uit 1915 van 2 kerkbanken voor 200 gulden van Harmen Tjoonk aan zoon Albert

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

19-06-15

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Coll. Gerard W. Klunder, Vorden