F61 Boerderij Het Heijink 4 achterkant 2009
F61 Boerderij Het Heijink 5 achterkant sluitsteen 2009
F61 Boerderij Heijink, 1957
F61 Boerderij Het Heijink 1 voorkant

Strodijk 17

Heijink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

Heijink

Huidig adres

Strodijk 17 (laatste wijkadres C27)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1405 (1)

Oude benamingen

1405: erf te Heyginck (1), Heynck (2)

Betekenis naam

Van een oud-Saksische voornaam  'Hagi' of van de veldnaam  hag, haag, hagen of hege = haag of land begroeid met struikgewas + -inck = behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Heynck

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 3

Bouwjaar

1843

Verbouwing

1905: sloop en herbouw (3)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

gemeentelijk monument

Eigenaren

1459: Jacob van Hackforde (4)

1506-1557: Bernd van Hackfort (5)
1558: Goessen van Raesfelt (5)
1565-1575: Agnes van Raesfelt (5)
1575-1880: 10 generaties Van Westerholt tot Hackfort (5)
1880: L.C.E.M. van Ittersum, echtgenote van H.A.D. Coenen (3)
1909: H.J.D Coenen (3)
1910: Johan Regelink (3)

Bewoners

1635-1649: Frerick Heijinck: [4 kinderen trouwen: Evert in 1635; Tonnis en
 Cornelis in 1637; Jan in 1649]
1690: Wander Heijink 1x Enneken Alberts Lansink, 2x Hilleken Gosens,
3x Hendersken Henders
1728: Wolter Wanders Heijink x Aeltien Makkink
1779: Jan Willem Geessink x Geertruid Jolink
1799: Jan Rouwenhorst x Gardina Terink
1821: wed. Gardina Terink x Jan Hendrik Eijkelkamp
1861: (stief)zoon Garrit Jan Rouwenhorst x Kristina (de) Raat
1866: wed. Kristina (de) Raat
1882: zoon Gerhard Rouwenhorst x Grietje Bosman
1907: Gerrit Willem Luesink x Harmina R. Bulten
1910-1939: Johan Regelink x Maria Helena Weenink

Bijzonderheden omgeving boerderij

sluitsteen in de achtergevel met jaartal 1843

Bronnen

(1) B.H. Slicher von Bath, 1944/1977.  Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen
(3) GA: Digilegger (Kadaster)

(4) RAZ: Arch. Kreynck. Toeg.nr. 010, inv.nrs. 457, 462 [transcriptie BW]

(5) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed

 

 

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

09-12-2017

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Nrs. 1-2-3: coll. Wim Jansen; nr. 4: coll. Fam. Rouwenhorst (Biesterveld);

nr. 5 coll. B.Albers