Beschrijving

Huidige boerderijnaam

 't Stroo

Huidig adres

Strodijk 3

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1637 (1)

Oude benamingen

 't Stro, Stroe, 't Stroe, Strooi, Stroman, Stroeman (2)

Betekenis naam

stroeof stroo, ook stroot of strode was lage moerassige grond (3)

Andere vermeldingen 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

dat Stroo

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

sectie K nr. 46

Bouwjaar

1928

Verbouwing

 

Type boerderij

hallenhuis gedekt door wolfsdak met riet in de nok en verder pannen

Monument 

 

Eigenaren

1754: Jan Strooman
1800: Albert Weenink
1857: Hendrik Weenink
1871: A. van der Borch
1879: zoon P.A. van der Borch
1911: E.L.P.M. baronesse van Dorth tot Medler
1928: Marinus Bargeman
1932: Gerrit Jansen

Bewoners

<1637: Jan op 't Stroo
1637-1645: zoon Gerrit Janszen op 't Stroo x Beeltje Willmsen
1667-1671: Jan Tonnijsse/Tuenissen [weduwer op het Stroo] x Gertien Addincks
1677-1682: Geerlich Hendrickx op Stroo met sijn vrouw (4)
1683-1713: Gerrit Jansen [sone van sal. Jan op Stroo] x Magdalene Bertels
1713-1746: zoon Barthelt op het Stroo x Janna Jansen Stokhorst
1750: zoon Jan Strooman x Garretjen Lieferink
1793-1796: zoon Hendrik Strooman x Elizabeth Klein Wesselink
1797-1819: wed. Elizabeth Klein Wesselink x Albert Weenink
1820-1853: zoon Gerhardus Stroman x Derkjen Weenink
1861-1870: Hendrik Weenink x Antonia Hendrika Schreurs (a)
1870-1907: Gerhard Bargeman x Garritjen Eskes
1907-1939: zoon Marinus Bargeman x Reindina Oortgiesen 

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) Trouwboek Vorden
(2) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832
(3) B.J. Hekket, 1975.Oost Nederlandse Familienamen
(4) Lidmatenboek Vorden 1677

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

09-02-15

Overige bijzonderheden

(a) in 1870 vertrekt het echtpaar Hendrik Weenink en Antonia Hendrika Schreurs naar Albany, U.S.A.

Foto's