Strodijk 19

Hoetink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HOETINK

Huidig adres

Strodijk 19 (laatste wijkadres  C 28)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1352: Hotinc, erf (1)

Oude benamingen

Huetink, Hotynck; 1637: Houtinck; 1646: Hotinck; 1722: Hoitinck; 1763: Hoeting

Betekenis naam

Mogelijk van Germaanse stam hôh = hoog +-ink = behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen

Verponding 1664: Hetinck

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Huetinck

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 316

Bouwjaar

1922 (3)

Verbouwing

 

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1352: 't Kapittel van Sint Walburgis Zutphen (4)

1352: Herman Hoetinc (4)

1368: deken en kapittel van de kerk van Zutphania (4)

1746: leenroerig aan Bergh (5)

1832: B.F.W. Van Westerholt tot Hackfort (3)

1855: zuster J.P.W. van Westerholt tot Hackfort, douar,. E.H. Baron van Ittersum (3)

1861: dochter L.C.E.M. van Ittersum, echtgen. Jkhr. H.A.D. Coenen  (3)

1922: dochter jkvr. E.C.C.C. Coenen, echtgen. J.C.C. Tonnet (3)

erven Tonnet: Anna, Louise en Frederik (3)

Bewoners

1637: Ellier/Alier Jacobsen Houtinck/Hotinck [zijn zonen Jan, Hendrick en Gerit trouwen in 1638, 1654 en 1660]

1679-1682: Willem Hoetink [laat 2 kinderen dopen: Otte en Reijnt]

1690: Lubbert Hoetinck

1713-1742: dochter Jenneken Lubbers Hoetinck x Jan Harmsen Weijenberg op Hoetinck [zoon van Harmen op Eelmerinck]

1744-1773: zoon Jan Jansen op Hoetink x Jenneken Hendrik(sen)

1773: dochter Reintjen Hoetink x Willem Woestenenk /Hoetink

1810: Waander Jimmink x Garritjen Bogchelman

1829-1864: wed. Garritjen Bogchelman 2x Hendrik Jan Oltwater

1877-1939: Berend Zweverink x Garritjen Verstege (nichtje van H.J. Oltwater)

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) B.H. Slicher van Bath, 1944/77. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) GA, Digilegger (Kadaster)

(4) RAZ, arch.nr. 325, Regestenlijst behorende tot de inventaris van het Archief van het kapittel van Sint Walburgis 1059-1606, inv. nr. 185; zie ook arch.nr. 138 Coll. Meinsma, inv.nrs. 179 en 180 [transcriptie tekst]

(5) GA, 0520 Huis Hackfort, inv.nr. 243

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

03-11-15

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Coll. H. Bruggert