BOE 2 Addink achter 2015
BOE 3 Klein Addink voor 2015
BOE 3a Klein Addink zij 2015
BOE 4 Klein Addink achter 2015
BOE 5 Addink schuur 2015
BOE 6 Addink luchtfoto ca. 1990
BOE 7 Addink voorhuis ca. 1970
BOE 8 Addink achterhuis ca. 1960
BOE 9 Addink 1928 à 1948
BOE 10 bouwtekening Addink na 1948
BOE 11 bouwtekening Addink voor 1948
BOE 12 Addink bietenkuil 2015
BOE 13 Addink bietenkuil 2015
BOE 14 bietenkuil voor ca. 1980
BOE 15 Addink 1832 & 2015

Strodijk 23 en 25

Addink en Klein Addink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

ADDINK en KLEIN ADDINK

Huidig adres

Strodijk 23 en 25

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C30 en C32)

Oudste vermeldingen

1382:  it Addints (A1), 1472: Addynck (A2), 1476: Addinck (A3)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

naam afgeleid van de (vlei)naam Addo (B)

Andere vermeldingen

Adding, Addenk, 't Addink

Verpondingskohier van Kreynck 1646

“ ’t goet Addinck borgermr. Valck”

Addinck hofstede “tot Vorden”

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I no. 295 (erve), 296 (huize) en 297 (schuur of Klein Addink)

Bouwjaar

erve: ca. 1781 (D); spanthout gedateerd op ca. 1550 (E1)

huize: onbekend

schuur (Klein Addink):  eind 18e-1e helft 19e eeuw (F)

Verbouwing

erve Addink:

1928: sloop en herbouw (G, H)

1948: vergroting bouwvolume, met schildkap haaks op het hoofdgebouw (G, H, ill.’s 10 en 11)

1964: kleine interne verbouwing (H)

 

huize Addink:  1905: sloop (I)

 

schuur (Klein Addink):  

1871: verbouwd tot woning met bedrijfsgedeelte  (I, G)

1959: interne verbouwing (F, H)

1974: bedrijfsgedeelte voor bewoning geschikt gemaakt (F, H)

2008:  (H)

Type boerderij

hallenhuis met een rieten wolfsdak en aan de onderzijde een strook mulden pannen. Voorhuis dak beide zijden opgetild (D)

Monument

gemeentelijk moument

Eigenaren (b)

1456: kerckmeester van Vorden verkoopt aan Meynt Addinck (A4, b2)

1472: Addynck, erf, vacat. (B)

1474: Meynt Addijnck(C, a)

1490: Meynt Addinck tuchtigt zijn vrouw met het Addinck (A4, b2)

1501-1508: Willem Addynck x Alijt (L, Q)

1516: Meynt Addinck x Alijt (U)

< 1522: erfdochter (naam vader niet vermeld) Alijdt Addinck 1x Thonnis Addinckx (K)

1522: weduwe Alijdt x Henric Zysboem verkopen aan Wilhem Buedinck t.b.v diens oudste zoon Meynt Buedincks (K)

1532: Meynt Addinck (A4, b2)

1552: Meynt Addinck (A4, b2)

1562: Willem Addinck (A4, b2)

1572: Willem Andrieszn Addinck (c) x Sophia Willemsdr (huis en hofstede Addinck) (M, N, L, b2)

1602: erven Willem Addinck verkopen grond onder ’t Addink aan Johanna Hellinger, weduwe van Wilhem Valcke, en haar zoon Derck Valcke (L)

1611: erven Wilhem Addinck en erven Wilhem Valcks (de laatsten krijgen het vruchtgebruik van het gehele goed) (L)

1646: Valck, burgemeester van Zutphen (het erve) (O)

1646: Huis Vorden (de hofstede) (O, e)

1696: Derck Valck x Jenneken Stevens ten Cate verkopen ½ Addink aan Bartholt van Diemen (L)

1696: Adriaan Valck (burgemeester van Zutphen): ½ Addink (huis, hof, berg en land) en Bartholt van Diemen (brgmr van Zutphen): ½ Addink (land) (L)

< 1740: Theodorus Christiaans x Anna Maria Campmans

1753: Wilhelmus Egbertus Christiaens, koopman te Zutphen (L)

1805: zoon Theodorus Ignatius Christiaans (½) en dochter Wilhelmina Hendrica Christiaans (½) (N)

1832: Wilhelmina Hendrica Christiaans (I)

1841: neef Wijnandus Wilhelmus Schierling (P)

1844: Derk Evekink (I)

1867: weduwe Sara Helena Evekink-Lely (I)

1871: Huis Hackfort (I) 

Bewoners (J)

erve Addink:

1504: Willem Addinck (Q)

< 1637: Henrick Addinck

1637-1643: dochter Hermken Addinck x Teunis alias Tonnis Frericksen, zoon van Frerick Heijinck  [laten 3 kinderen dopen]

1645-1671: Evert Addink alias Evert Heijinck, zoon van Frerick Heijinck (broer van Teunis)x Jenneken Enghberts [als Evert Heijinck  laat hij  2 kinderen dopen in 1637 en in 1642  maar als Evert Addinck daarna nog 3 kinderen in 1645, 1648 en in 1654]

1680-1712: zoon Jan Addink x Marie Jansen

ca.1714-1733: zoon Jan Addink x Hendersken Derksen Norde

ca.1733-ca.1745: wed. Hendersken Norde 2x Berend Jansen Addink

1745-1793: Frederik Jansen (Onlant) Addink x Hendrica Bartels Dijkman.

1793-1797: weduwe Hendrica Dijkman

1797-1815: zoon Willem Addink x Aaltjen Wolterink

1815-1818: dochter Fredrica Addink x Garrit Geltink

1819: Garrit Jan Klein Brinkers x Fredrica Bakhuis

1822-1841: Hendrik Jan Willemsen x Johanna Willemsen

1841-1848: Berend Boers x Teuntjen Landewaard

1848-1890: Jan Willem Groot Bramel x Fenneken Bogchelman

1890-1928: zoon Jan Willem Groot Bramel x Berendina Hendrika (Klein) Selle

1929-1939: Gerrit Jan Wuestenenk x Wilhelmina Angeneta Tjoonk

 

Klein Addink:

1871: Marten Norde x Garritdina Klein Kranenbarg

1881: Derk Steenblik x Fredrika Johanna Pardijs

1890: Gerretjen Hekkelman-Kettelerij

en zoon Hendrik Jan Kettelerij x Gerritjen Groot Jebbink

1914: Albert Nijenhuis x Jantje Weulen Kranenbarg

1927: Hendrik Aberson x Gerdina Oortgiesen

Bijzonderheden omgeving boerderij

- het in 1905 gesloopte herenhuis Addink (I296), waarvan de funderingen nog in de grond zitten, lag aan de westzijde van  de huidige boerderij (I295).

De hofstede Addink heeft vermoedelijk gestaan ten zuidoosten van de huidige boerderij, op een perceeltje dat in 1803 nog werd aangeduid als een “Pol omgeven met een gragt” (E1, E2, ill. 15, e). Deze Pol lijkt sterk op de Pol (omgracht eilandje) ten oosten van het huidige huis Medler, waarop het oudste huis (of hofstede) Medler heeft gestaan (E3)

- bij het Addink bevindt zich een met riet gedekte voederbietenkuil waar ook aardappelen werden opgeslagen (ill.’s 12, 13 en 14)

- in de achtergevel staan inscripties in het metselwerk daterend van de verbouwing van 1928 (G)

Bronnen

A1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van de heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de Hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven, ca. 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcr. Ben Wullink)

A2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

A3) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr.  1036 (transcr. Ben Wullink)

A4) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg.nr. 0141, inv.nr.  27

B) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

C) GA: Archief Familie van Grotenhuis. Toeg.nr.  0462, inv.nr. 257 (transcr. Ben Wullink en AV)

D) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed

E1) T. Nales, 2014. Vorden Strodijk 23. Gem. Bronckhorst (Geld.). Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek. Utrecht: Transect (rapport 409)

E2) GA: Archief Familie Gallée. Toeg. nr. 0459, inv. nr. 6

E3) D.A. Bente & P.A.A.M. van Kempen, 2003.Huis Het Medler, Gemeente Vorden; een Inventariserend Archeologisch Onderzoek. RAAP Archeologisch Adviesbureau

F) I. Viersen & B. Olde Meierink, 2000.Landgoed Hackfort. Boerderij Strodijk 25 Vorden. Bouwhistorische Verkenning. Utrecht: Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis

G) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

H) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nrs. 1523 en  1529

I) GA: Digilegger (Kadaster)

J) Bevolkingsregister

K) ECAL: Archief Huis Bergh. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 4804 (transcr. Ben Wullink en AV)

L) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811).Opdrachten, Vestenissen en Andere Voluntaire Akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs  215, 218, 219, 221, 224 en 234-50 (transcr. Ben Wullink)

M) RAZ: Regesten van de collectie particuliere charters Zutphen 1297-1809.  Toeg.nr. 191, inv.nr. 1359 (d)

N) GA: Archief Huis Hackfort.Toeg.nr. 0520, inv.nrs 171, 389, 492 (d)

O) RAZ:  Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de periode 1643-1651, met index ca. 1690.  Toeg.nr. 0141, inv. nr. 22 (e)

P) GA: Memorie van Succesie van Wilhelmina Hendrica Christiaens, 12-11-1841

Q) RAZ: Regesten van oorkonden tot en met het jaar 1595. Toeg.nr. 84, inv.nr.  208 en 806(transcr. Ben Wullink en AV)

R) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden 1795-1931. Register van processen-verbaal van verkiezingen, akten van indemniteit, memories enz., 1803-1810 Toeg.nr. 1243, inv.nr. 94 (transcr. Ben Wullink)

S) J. Koekkoek, 2002. De Heerlijkheid Baak. Geschiedenis van een Achterhoeks dorp

T) H.W. Poorterman, 1984. Karel Overijssel een Christenrebel (f)

U) RAZ: Archieven van de Religieuze en Geestelijke Gilden van de Sint Walburgiskerk (1382-1550) (transcr. Ben Wullink)

V) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs.13B, 13C, 13D en 14

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR en JBT

Laatst bijgewerkt

04-12-2015

Overige bijzonderheden

a) acte uit 1474 waarbij Meynt Addijnck bevestigd wordt in het bezit resp. de erfpacht van goederen onder Addynck, behorende onder de hof Ammynck (C)

b1) het Addink was hofhorig aan het Hof te Ammink of Tammink in Baak, dat op zijn beurt weer een leen was van Huis Bergh (1486), daarvoor van de heren van Homoet en half Wisch ( < 1429) en dáárvoor van het Bisdom Utrecht (S)

b2) relaties of verwantschappen tussen personen met dezelfde voornamen (Meynt, Alyt en Willem Addink) tussen 1456 en 1572 zijn niet duidelijk

c)Willem Addinck was een zoon van Andries Addinck x Alijdt Addincks, en zijn broer Anthonis was hulppastoor te Vorden (L )

d) met dank aan Ben Wullink

e) Addinck hofstede is rond 1800 nog steeds eigendom van Huis Vorden (V)

f) in de oorlog werd bij toerbeurt vergaderd door de Vordense verzetsgroep "De groep van negen", waarvan G.J. Wuestenenk deel uitmaakte (T)

Foto's

1, 2, 3, 3a, 5, 12, 13: collectie Klunder

10, 11) bouwtekeningen (H)

15) kadasterkaart van 1832 over een luchtfoto van GoogleEarth (met dank aan Marinus Regelink):  ([1] vermoedelijke locatie van de verdwenen hofstede, [2] huidige boerderij, [3] verdwenen herenhuis, [4] Klein Addink

A010032) Addink vóór 1948 (collectie ‘Oud Vorden’)

A220051) Klein Addink: toen de Strodijk nog onverhard was (collectie ‘Oud Vorden’)

F610019) Addink: ca. 1900 (collectie ‘Oud Vorden’)