BOE De Koppel 2015-d

Strodijk 8

De Koppel
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

De KOPPEL

Huidig adres

Strodijk 8 (laatste wijkadres C 26)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1685 (1)

Oude benamingen

Koppele, Coppele

Betekenis naam

Eenkoppel was een gemeenschappelijke weide waar het vee onder toezicht stond van een gemeenteherder. Oorspronkelijk zou zo'n koppel een stuk land geweest zijn dat door een koppel ossen beploegd kon worden (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 254+255

Bouwjaar

 

Verbouwing

1927 (3); 1953: woonhuis veranderd; 1989: boerderij veranderd in burgerwoning (5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door pannen

Monument

 

Eigenaren

1780: Hoppenbrouwer (4)

1832-1845: Sophia M. Gallée, wed. van Gradus Nusink (3)

1845-1876: zoon Hendrik Jan Nusink x Maria Lucretia Hoffman (3)

1876-1887: wed. Maria Lucretia Hoffman

1887-1926: erven Nusink (3)

1926: Heinrich Wilhelm Hissink (3)

Bewoners

1685-1738: Geerlijck op Koppele 1x Griete Lucassen, 2x Geesken Dercksen

1738-1740: dochter Hendersken Geerlichs x Derck Gerritzen op de Koppel

1751-1765: Bernardus Koppelman 1x Elsken Hofmeijers,  2x Willemijna Reijnts Velderman

1765-1777: wed. Willemijna Reijnts 2x Christoffel Helman/Koppel

1788-1808: (stief)zoon Jan Koppelman 1x Cunne Heesterman 2x Willemken Abbink

1813: Derk Jan Nijenhuis x Hendrika Bartels

1851: zoon Manus Nijenhuis x Berendina Wesselink

1880-1925: zoon Willem Nijenhuis x Betjen Gerharda Groot Enzerink

1925-1939: Heinrich Wilhelm Hissink x Maria Frederika Garritsen

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) doopboek Vorden:Geerlijck op Koppele laat tweeling doopen

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost-Nederlandse familienamen

(3) GA, Digilegger (Kadaster)

(4) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale atlas 1832 Vorden

(5) Bouwvergunningen Vorden nr. VO06875

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

12-03-15

Overige bijzonderheden

Gerrit Mennink en Hendrika Johanna Hissink was het laatste echtpaar dat boerde op de Koppel

Foto's

Coll. Han Bruggert