BOE De Vosser 1939
BOE Voster 2013 b
BOE Voster 2013 c
BOE Voster 2013 d

Vosterweg 1

De Vosser
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

Vosser

Huidig adres

Vosterweg 1

Wijk

Linde (laatste wijkadres E90)

Oudste vermelding

1640 : Fusserie (1)

Oude benamingen

1668-1803: Fosserij of Vosserij

Betekenis naam

Fusser- is een umlautvorm van Fosser- (Fösser)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

De Fusserie

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 260

Bouwjaar

1883: verbouw of herbouw (2)

Verbouwing

1888 (2, sluitsteen), 1972 (3)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1640: Henrick Vrijlinck x Warnera Henricksen (1), Fusserie

1640: Aelbert Berends op Hissinck x Enneken Engelberts Staerinck

en (a.s. schoonzoon) Henrick Hermans Alerinck (½) (1), Fusserie

1654: dochter Engele Aelberts Hissinck x Henrick Hermanssoon int Brock

1666: oom Gerrit Engelberts Starink op Stackebrant (in Wichmond) x Geertruijt Engelberts (½) (1), Fusserie

1667: Hendrick (Lambertsen Roelverinc) Duitsen x Stientjen (wed. van Roelof ter Duitsche) (1), Fusserie

< 1722: Janna Duijtschen (a) x Jan te Spenke

en zuster Hendersken Duijtschen x Jan Lammers (1), Vosserije

1722: Hendrick Brandenborg x Stijntjen Gerritsen (½) (1, b), op de Fusserij

1832: Willem Velhorst x Maria Bijenhof (2, e)

en zoon Jan Velhorst

1835: Hendrika Abbink x Hendrik Jan Groot Tjooitink (2)

1843: Wed. Hendrika Abbink 2x Garrit Jan Groote Boerle (2)

en dochter Harmina Groot Tjooitink x Berend Norde (2)

1874: Garrit Jan Groot Boerle x Hendrika Abbink (2)

1880: Dochter Johanna Groote Boerle x Herman Eggink(2)

1883: Wedr. Herman Eggink 2x Willemina Schulenbarg (2)

1915: Hartog Jacob Fortuin en Harmen Hilhorst (2)

1915: Willem Kettelarij x Janna Gardina Smallegoor (2)

Bewoners

1636: Jan op de Fusserij (5)

1663: de snider op de Fusserij

en de weduwe op de Fusserie (6)

< 1668: Gerit op de Vosserie

1672: Jan Dercksen (Kifskamp) op de Fosserij 1x Hendersken Gerritsen, 2x Enneken Engbers Maalderink

1694: Hendrik Jansen Hanninck x Elsken Jansen Oltwater

1700: Wed. Elsken Oltwater 2x Lambert Luiders Binneman alias Vosserie

1711: Aelbert op de Vosserie

1722: Hendrick Brandenborg x Stijntjen Gerritsen (1) (½), op de Fusserij

1738: Egbert (Albertszoon) op de Vosserije x Janna Hendriks van Til (1)

1757: Arent Fosserij alias op den Fosser

en dochter Grietjen Arends Fossers x Peter Walgemoet alias Peter op den Fosser

1786: Harmen Abbink op de Fosserij x Geertjen Haller

1786: Wed. Geertjen Haller 2x Jan Derksen Walgemoet (f)

1805: (stief)zoon Derk Arent Abbink

1808: Derk Arent Abbink x wed. Henders Eggink-Dijkman

en broer Garrit Abbink alias Fosser 1x Harmken Derksen Walgemoet (e), 2x Janna Wolterink

1826: Garrit Abbink x Janna Wolterink

1834: Garrit Abbink x Janna Wolterink

en dochter Hendrika Abbink 1x Hendrik Jan Groot Tjooitink, 2x Garrit Jan Groote Boerle

1873: Garrit Jan Groote Boerle x Hendrika Abbink

en dochter Johanna Groote Boerle 1x Jan Mombarg, 2x Herman Eggink

1883: Wedr. Herman Eggink 2x Willemina Schulenbarg

1915: Willem Kettelarij x Janna Gardina Smallegoor

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Janna Duijtschen was een dochter van Elsken Oltwater x Hendrick Hanninck

b) Bestaande uit half huis, halve hof, half zaailand en een halve berg

c) Geertjen Haller was een dochter van Gerrit Hendriksen Brandenburg x Aaltjen Gosens Haller. Geertjen’s relatie met voorgangers Hendrick Brandenborg en de families Binneman en Duitsen is niet duidelijk

d) Harmken Walgemoet was een halfzuster van Jan Derksen Walgemoet

e) Maria Bijenhof was de achterachterachterkleindochter van Aelbert Berends op Hissinck x Enneken Engelberts Staerinck, die in 1640 de halve Fosserij kochten. Deze helft kwam later in handen kwam van Enneken’s broer Gerrit Engelberts, die het doorverkocht aan Hendrick Duitsen. Mogelijk had Gerrit Engelberts de andere helft ook al in bezit, die tot aan Maria Bijenhof (1835) in de familie bleef, waarna de bewoners eigenaar werden

f) Jan Derksen Walgemoet was een neefje van Peter Walgemoet. Hij hertrouwde in 1805 als Jan Heurneman (zijn ouders woonden op de Heurne in Hengelo) met Aaltjen Kranenbarg, een nichtje van Derk en Peter Walgemoet, en vertrok naar de Hoge Slag, Hoge Slagdijk 2

Bronnen

1) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 229, 233, 236, 238, 252

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr 1529, inv.nr. 7197

4) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 841

5) Trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Vorden

6) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2018 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

21-10-2018

Overige bijzonderheden

Sluitsteen: HEWS 1888  Herman Eggink x Willemina Schulenbarg

Foto's

Voster b, c en d: Collectie Klunder