BOE 2 Pardijs achterkant schuur ca. 1960
BOE 3 oude Pardijs voor ca. 1900
BOE 4 oude Pardijs achter ca. 1900
BOE 5 oude Pardijs voorgevel en plattegrond
BOE 6 schilderij oude Pardijs 1910
BOE 7 schilderij Pardijs ca. 1965
BOE 8 Pardijs ca. 1966
BOE 9 Pardijs vlak voor afbraak ca. 1969
BOE 10 zicht op Pardijs ca. 1969 vanaf de Horsterkamp
BOE 11 Pardijs overlay 1924-2019

Willem Alexanderlaan 0

Pardijs
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

PARDIJS

Huidig adres

Willem Alexanderlaan 0 (a, ill. 11)

Wijk

Dorp (laatste wijkadres A309)

Oudste vermelding

1470: Paradijs (1)

1494: to Paradyse, erf (2)

Oude benamingen

Paradyse, Paradisz , Paradies, Paradijs, Pardijs

Betekenis naam

Naam wordt ook elders gevonden, en kan verwijzen naar de hoge ligging van een perceel en/of de daarop staande boerderij, of naar de vruchtbaarheid van de grond, of (ironisch) naar het tegendeel daarvan (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Paradijs: goed, ’t huis te Vorden

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 423

Bouwjaar

 

Verbouwing

1842 (b)

1876: bouw schuur (4)

1910: herbouw (4, c)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren (a)

1470: Claes van Snellenborch x Elsken (1, 5)

< 1524: Albert van Vreden, pastoor te Zutphen (1)

< 1540: Zuster Gertrudt van Keije x Johan van Kerpen (1)

ca. 1540: Gertrudt wed. Jan van Kerpen verkoopt aan Dirck van Zuelen x Johanna Ketels (1, d)

1560: zoons Berndt (x Margareta van Vilen) en Jasper van Zuelen (x Anna Cloecks (1, 5, e)

1567: Huis Vorden (1)

1920: Albert Wassink x Willemina Johanna Berenpas (4, 6)

Bewoners

Pardijs:

1528: Tonnijs Janszoon to Paradijs x Alijt, zoon van wijlen Jan ten Paradijs (1)

1547: Johan op Paradijs (1)

1607: Gerrit Pardijs (1)

1647: Anna wed. Gerrit op Paradijs (1)

1647: neefje? Gijs Jansen zoon van wijlen Jan op Paradijs (1)

1654: broer? Hendrick Jansen op Par(a)dis x Bertien of Beerte Dercksen Kifskamp

1659: zoon Jan Hendricksen op Par(a)dis 1x Aeltien Berntsen Hameinck of Kijskamp, 2x Mechtelt Egbers van het Norde

1671: Gerrit Paradi(j)s x Stijne

1698: zoon Tonnis Gerritzen Paradijs x Annemargriete Abbink

1720: schoonzoon Evert Jansen Abbink x Geesken Teunnis Pardijs

1767: zoon Hendrik Pardijs x Fenneken Reessink

1798: Hendrik Jan Wagenvoort x Garritjen Garritsen Hassink (7)

1813: Derk Eskes x Derkjen Hissink

1853: zoon Jan Eskes 1x Hendrika Groot Enzerink, 2x Maria Norde

1882: zoon Derk Eskes x Fredrika Eggink

1921: Albert Wassink x Willemina Johanna Berenpas

 

Pardijs-Kamer:

1805: (Hendrik Jan Wagenvoort’s zwager) Garrit Jan Meulenbrugge x Grietjen Garretsen Hassink

1814: Anthonij Klein Enzerink x Esselina Heijink wed. Jan Frerik Enzerink

ca. 1818: Garrit Jan Nordeman

1828: Berent Heijenk x Johanna Hietink

1834: Hendrik van der Velden x Gerritdina Harmsen

1836-1839: Janna Geltink, weduwe van Jan Kostede

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Afgebroken ca. 1969 (6)

b) Jaartal op op sluitsteen boven de achterdeur (6)

c) De boerderij stond oorspronkelijk met de voorgevel gericht naar kasteel Vorden, maar werd bij de herbouw in 1910 "gedraaid" met de voorgevel richting Nieuwstad en de achtergevel naar het kasteel (4, 6)

Bronnen

1) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 32, 54, 55, 61-62, 83-89, 217, 224, 227, 230 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) B.H. Slicher van Bath, 1977 (1944). Mensch en Land in de Middeleeuwen Bijdrage tot een Geschiedenis der Nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) M. Schönfeld, 1950. Veldnamen in Nederland

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) RAZ: Oud-rechterlijk archief Zutphen (1389-1811). Toeg.nr. 0010, inv.nrs. 460-461, 870

6) A. Wassink, pers.comm.

7) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Lidmatenlijsten. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 84

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

06-10-2020

Overige bijzonderheden

d) Dirck van Zuelen was rentmeester van hertog Karel van Gelre en richter van Vorden en Steenderen

e) Berndt en Jasper van Zuelen waren resp. richter te Steenderen en te Hengelo

Foto's

3, 4: J.H. Gallee, 1978 (1908). Het Boerenhuis in Nederland en zijn Bewoners.

5: G.W. Brinkman et al., 1987. Vorden: Een Historische Verkenning.

6: Schilderij uit 1910 door A.M. Jörissen (huisschilder te Vorden)

7: Schilderij (ca. 1965?) door G.J. Bannink (directeur Lagere Landbouwschool te Vorden)
8, 9, 10: Met dank aan A. Wassink

11) Overlay kadastraal hulpkaartje en luchtfoto GoogleEarth