Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
         "Ku'j ok plat praot'n"
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

ZELST

Huidig adres

Zelstweg 1

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C 164)

Oudste vermelding

1382: Lubbert Salstehe (1)

Oude benamingen

1397: Zelst, erf (2)

1476: Die Selst (erf) (3)

1476: Ter Saelst (de boer) (3)

1663: die Zelst (4)

1663: de Saelste (5)

Betekenis naam

Vermoedelijk van Oost(Middel)Nederlands saelstede of zaalstede ‘huis met een grote zaal, havezate, woonplaats’, mogelijk verband houdend met zaalgoed (een goed dat direct werd geëxploiteerd door een heer of zijn gemachtigde), of met een ouder (Germaans) begrip saelgoed ‘grondgebied van een clan’ (6)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

De Zelst, Cloostergoet (7)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 553

Bouwjaar

1850-1900, 1925 (8, 9)

Verbouwing

1952, 1980 (10, ill. 10)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1397: Jacob van Zwipe x Fenne (11)

1412: dochter Fenne van Zwipe (11)

1431-1610 > : Vrouwenconvent Wolfshuis (11, 5, a)

< 1623: Lennip, t.b.v. het Heer Hendrikshuis (12)

1623: J. Messemaker, t.b.v. het Heer Hendrikshuis (12, b)

< 1663: Goossen Eelmerinck x Geertien Egginck (5)

1663: Jan tho Noortwijck x Marritien Sweverinck (5)

< 1699: Gerhard Lulofs (13)

ca. 1750: Barthold Hendrik Lulofs x Wilhelmina Petronella Helena Haesbaert (13, 17)

1785: dochter Helena Aleida Lulofs 1x Wilhelmus Hermanus Hoffman, 2x Mathias Mulder (14, 17)

1801: zoon Peter Barthold Henrici Hoffman x Ida Maria van Hamel (14)

1848: Constantijn Arnoud Ernest Adrien van Panhuys x Charlotte Everdina Winanda Staring (15)

1859: Albert Jan Lenselink x Johanna Lentink (15)

1908: zoon Jan Lenselink x Johanna Cornelia Jansen (15)

1920: zoon Albert Jan Lenselink Hendrika Antonia te Boveldt (15)

Bewoners

1618: Herbert op de Zelst alias de Scheper x Jenneken (5, 16)

1638: zoon Gerrit op de Zelst, en broer Jan? op de Selst

1655: Jan (Janszoon?) op de Selst

1672: Gerrit op de Selst

1679: Jan Willemsen op het Selst x Trijntjen Henricks (5)

1722: Maria Jansen x Jan Hendericksen Holshorst Weenink

1746: Maria Jansen x Jan Hendericksen Holshorst Weenink alias Jan op de Selst, en zoon Garrit Jan Weenink x Christina Stroman (17) (c)

1795: zoons Hendrik Jan, Jan en Garret Weenink alias Selsterman

1820: Goosen (Voskamp) Lentink x Lamberdina Borgman

1853: Goossen Voskamp Lentink x Lamberdina Borgman, en dochter Johanna Lentink x Albert Jan Lenselink

1870: weduwnaar Albert Jan Lenselink 2x Jenneken Antink

1909: weduwnaar Albert Jan Lenselink, en zoon Jan x Johanna Cornelia Jansen

1920: dochter/zusterJohanna Lenselink x Herman de Greeff

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en uitgaven, ca. 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr 0001, inv.nr 814 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

5) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 225, 226, 233, 234 (transcr. Ben Wullink)

6) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie. http://gtb.inl.nl/ (zie onder “Zaal” II en “Zaalgoed” II)7) W.A. van Spaen, 1801-1805. Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, pp. 71 en 72

7) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

8) ECAL: Gemeentebestuur Vorden 1931-1988). Gemeentelijke Monumentencommissie 1986. Toeg.nr. 1244, inv.nr. 452-2

9) Kadaster: http://vorden.kadasterdata.nl/zelstweg/1

10) ECAL: Gemeentebestuur Vorden, bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1527, inv.nrs. 7853 en 7857

11) RAZ: Regestenlijst Behorende tot de Inventaris van het Archief van het Vrouwenconvent Heer Hendrikshuis (Wolfshuis). Toeg.nr. 356, inv.nrs. 361, 456, 457, 591, 685, 1281, 1600

12) RAZ: Inventaris van het oud-archief van de stad Zutphen. Transcriptie van de repertoria op de resoluties van de magistraat 1620-1660. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 111 (transcr. Ben Wullink)

13) GA: Archief van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Register van leengoederen in de Graafschap Zutphen, 1699. Toeg.nr, 0005, inv.nr. 1372

14) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 477

15) GA: Digilegger (Kadaster)

16) Jarich Renema, 2000. ‘Twee keer Herbert.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 17, 2

17) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 155, 158

18) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

24-05-2021

Overige bijzonderheden

a) Vrouwenconvent Wolfshuis alias Heer Hendrikshuis (11)

b) J. Messemaker was roedendrager (gerechtsbode) van beroep

c) Christina Stromans was een achterachterkleindochter van de eerstgenoemde Gerrit op de Zelst (AD 1638)

Foto's

1-5, 8-10: Gerard Klunder, 2016

12-15: De Zelst, 1974 (18)

16: De Zels,t 1952 (8)

Video

Zelstweg 1