Beschrijving

Burgemeester Vunderinkhof

 

Een messing plaatje, geschroefd op een hardhouten bank onder een boom.

 

Op deze plaats was vanaf 1935 het bedrijf Gems Metaalwerken gevestigd. Het aansluitende terrein aan de Zutphenseweg was de oorspronkelijke vestigingsplaats van Hendrik Emsbroek (1774-1850) die in 1807 in Vorden kwam vanuit Harfsen en zich liet inschrijven in de gemeentelijk boeken met de beroepsaantekening 'journalist’. Niet dat hij bij een krant werkte, maar het was de gebruikelijke benaming voor een dagloner in de tijd van de Franse bezetting. Iemand die per dag voor werk te huur was. Het was duidelijk dat deze Hendrik tot de slotsom was gekomen dat er met zijn werk, klussenier of ZZP’er zeggen we nu, meer te verdienen viel in het met kastelen omgorde Vorden, dan in het schaars bewoonde Harfsen. Bij voorkeur werkte hij als koperblikslager of als loodgieter.

Het oorspronkelijke koperslagersbedrijf groeide na meerdere generaties zozeer dat het uiteindelijk op de anderhalve hectare in de kom van het dorp letterlijk uit zijn voegen barste. Geen enkele bedrijfsgroei was mogelijk voor de bijna 125 werknemers. Talloze procedures werden doorlopen om de vereiste Hinderwetvergunningen te verkrijgen op de locatie in het dorp, hetgeen ieder jaar moeilijker werd. Zowel het gemeentebestuur als de directie van het bedrijf beseften dat een dergelijke industrie niet in de kom van een dorp thuis hoort. Dus, na bijna 2 eeuwen vertrok het bedrijf In 1990 naar een industrieterrein van ruim 3 hectare, gekocht van vijf grondeigenaren aan de rand van het toenmalige industrieterrein Werkveld. Van deze totale oppervlakte werd de helft bebouwd met bedrijfshallen en kantoren.

Na de verplaatsing werden de bedrijfsgebouwen op het oude terrein ontruimd en afgebroken. Daardoor werden de bedrijfsgrenzen aan de Raadhuisstraat en Het Hoge zichtbaar. Ze werden gekocht door de bouwonderneming en projectontwikkelaar Obdeyn uit Deventer, die ook de nieuwe bedrijfspanden op het industrieterrein bouwde. De kantoor- en magazijnpanden en de kenmerkende woning aan de Zutphenseweg werden gekocht door de projectontwikkelaar De Kant uit Den Haag.

Gems Metaalwerken werd in 2004 verkocht aan een nieuwe eigenaar, met behoud van de oude gevestigde naam. EMSBROEK installatietechniek werd een jaar later verkocht aan het bedrijf Winkels. De naam werd gewijzigd na verloop van enkele jaren. Aan de bijna twee eeuwen dat de nazaten van de toenmalige koperblikslager Emsbroek op deze locatie gevestigd waren, herinnert alleen het koperen plaatje op de door de onderneming aan de bewoners geschonken U-vormige bank, gegroepeerd rondom een plataanboom.

De nieuwe straat, meanderend door de bebouwing, werd vernoemd naar de toenmalige burgemeester mr. Maarten Vunderink, die samen met de directie van de bedrijven de bedrijfsverplaatsing mogelijk had gemaakt.