Beschrijving

Nieuwstad 9

 

De naam “De Bloemenhof” is op een houten bord op de gevel bevestigd. Toen het huis in jaren ’30 van de vorige eeuw werd gebouwd bevond zich op deze plek een grote bloementuin.

Uit een beschrijving van een bouwaanvraag van 26 februari 1932 blijkt dat de opdrachtgever voor de bouw van deze dubbele woning Frederik Uenk is, de zoon van de caféhouder van het naastgelegen pand. Plaatselijk was dit bekend als Café Uenk, gefrequenteerd door de degenen die Hotel Bakker of De Konijnenbult te deftig vonden of graag wilden biljarten.

De aannemer was G.J. Mellink, die ook nog bouwkundig opzichter van de gemeente Vorden was. Deze tekende veel bouwwerken in het dorp en liet ze desgewenst ook uitvoeren. Zoals gebruikelijk bij door Mellink ontworpen panden verliep de bouwvergunningprocedure zeer vlot. In één week werd deze zaak in orde bevonden en kon de opdrachtgever starten. Kennelijk was de opdrachtgever verrast door de snelheid want, pas in de loop van 1936 werd de woning opgeleverd en betrokken.

De eerste familie die hier vanaf 1936 woonde was die van J. Snellenberg en zijn echtgenote Snellenberg-van der Valk. Zij huurden de linkerzijde van het pand van de eigenaar Uenk. In 1969, na 33 jaren van huur, weet Snellenberg de woninghelft van de eigenaar Uenk te kopen.

Vanaf 1975 woont hier A.A.M. Groenendaal met zijn echtgenote K. Snellenberg, dochter van de vorige eigenaar.