Beschrijving

Zutphenseweg 73

 

Villa Nuova, geschilderde letters in een reliëf op de gevel.

 

Het monumentale pand werd gebouwd in 1863 in opdracht van mr. Hendrikus Engelberts, kantonrechter te Zutphen. Hij woonde eerder vanaf 1857 op het adres A10 aan de Nieuwstad en trouwde op 20 april 1857 met Fraucke Juliana Geertruyd Quarles van Ufford. De woningnaam is  Latijns voor “nieuwe villa”. Mr. Engelberts overleed op 20-01-1865. Zijn vrouw bleef nog tot 1891 op Villa Nuova wonen.

Op 27 september 1893 kwam baronesse Eugenia Maria Elonora Pauline van Dorth tot Medler hier als nieuw bewoonster. Zij was de oudste dochter van de bewoners van Kasteel Medler en woonde in Villa Nuova tot haar overlijden op 6 mei 1926, ze was toen 82 jaar. In 1917 bouwde de baronesse voor haar koetsier en tuinman Wilhelmus Alfonsius Josefius van Kesteren een woning naast Villa Nuova, “Klein Nuova”, Zutphenseweg 73a.

Na het overlijden van de freule werd Herman Johan van Lulofs Umbgrove de eigenaar. Hij woonde er van 15 maart 1927 tot 27 april 1949. Hij was gepensioneerd procureur-generaal van de rechtbank in Arnhem.

De opvolgster van Lulofs Umbgrove, zuster Jansje Leyte, was het die van de oorspronkelijke woning Villa Nuova een pension maakte. Daaraan was toen in Nederland veel behoefte, de talloze refugiés uit het voormalige Nederlandsch Indië moesten immers worden ondergebracht. In 1951 verkocht zij de woning aan Antonius Schiphorst die het pension voortzette en tevens het naastgelegen koetshuis hiervoor inrichtte.

In 1958 droeg Schiphorst het pension over aan andere Schiphorst die in een gedeelte van het naastgelegen koetshuis ging wonen. In 1960 kwam dit leeg te staan toen de bewoners naar elders verhuisden.

Nadat in 1963 er nog even Hendrik van Dijk woonde, werd het complex verkocht aan Roelof Ottens, die er een dependance van het verpleegtehuis Het Enzerinck in vestigde. Het werd geopend op 31 mei 1965, waarna het gebouw werd vergroot met serres aan de zij- en voorkant. Ongetwijfeld hebben de leden van de Welstandscommissie van de gemeente Vorden destijds een oogje dicht gedaan of echt zitten slapen, want de aanbouwsels hebben het oorspronkelijke karaktervolle gebouw visueel verminkt. In het koetshuis woonde toen verpleger Adriaan Ringlever met zijn gezin, opgevolgd door broeder Meno Hof met zijn gezin.

In 1971 vond een grote uitbreiding plaats. Aan de achterzijde kwam een nieuw gebouw tot stand dat met een tussenbouw aan de Villa werd verbonden. De architect was G.H. Hartgerink uit Haaksbergen. Per 1 juli 1983 werd het bedrijf overgenomen door 'Het Groot Graffel', een voorloper van het huidige GGNet. In 1985 toen het Enzerinck moest worden ontruimd werd ook Klein Nuova weer geheel gebruikt om gasten te herbergen.