Oudheidkundige Vereniging "Oud Vorden"
Beschrijving

Zutphenseweg 54

 

H.A.A J.H. 1923 – op een gevelsteen

 

De letters op de steen verwijzen naar de naam van de eerste eigenaar Hermanus Antonius Albers, zijn vrouw Jantje Haverkamp en het jaar van de bouw.

 

Berend Grootbed verkoopt op 26 januari 1923 een perceel bouwland van ca. 2420 m2) aan de Vordense leerlooier Hermanus Antonius Albers en betaalt daarvoor Dfl.10.186. Zij hebben dit nodig om de bouw van een woning naar een ontwerp van de ‘dorpsarchitect’ Mellink te realiseren. Meteen na de oplevering trekken ze hier in. Op het achterliggende bos wordt nog een zomerhuisje geplaatst. Aan energiebesparing kwam men toen nog niet toe, de woning werd ‘enkel steens’ uitgevoerd met een niet geïsoleerd dak. Na het overlijden van H.A. Albers op 4 februari 1937, blijft zijn echtgenote er wonen tot haar overlijden in 1948.

 

De nieuwe eigenaar wordt hun zoon Bernardus Antonie (Ben) Albers (1897-1975) op 6 november 1948. Hij is gehuwd met Nannie Elizabeth Bloemendaal en het echtpaar besluit niet in hun ouders huis te gaan wonen. Zij betrekken een pand aan de overzijde van de Zutphenseweg, links van ’De Witte’. Daardoor worden de beide directeuren van de leerlooierij aan de Nieuwstad naaste buren. Ook geven ze de architect P.J. Bakker opdracht voor hemzelf en zijn echtgenote een te verhuren uitbreiding te realiseren in de linkerzijde. Met een inpandig kantoortje, waar o.a. de Warnsveldse aannemer Dijkman zijn eerste bouwervaringen opdeed aan de tekentafel.

 

Het pand rechts is sindsdien bewoond geweest door een aantal huurders, waaronder de in vorige eeuw bekende televisie dominee ds. Johannes Langstraat. Deze verzorgde vanaf 1951 tot 1972 de dagsluiting voor de NCRV, een christelijke omroep in het verzuilde Nederland.

Omdat aan de Zutphenseweg 34 de voormalige notariswoning van Van Haeften wordt afgebroken t.b.v. nieuwbouw van Bella Vista, komt Gerrit Emsbroek met zijn echtgenote Marcelien vanaf 1972 een aantal jaren wonen in de rechterhelft. Pas dan wordt de woning voorzien van centrale verwarming, hetgeen bij de geboorte van een dochter van gunstig was.

 

Op 28 december 1982  worden eigenaar hun zoon Hermanus Antonius (Ton) Albers en dochter Alice Albers. Deze besluiten het pand te verkopen en zo worden op 17 mei 1993 eigenaar Mevr. H.W.M. Stoops en Hr. S.A.J. van Disseldorp. In 1999 worden de twee woningen weer vereend tot één pand. Toch zal de koopwoning sindsdien weer een aantal bewonerswisselingen meemaken. Februari 2006 gaat het totaal over naar S.A.J. van Disseldorp, maar niet voor lang. Al op15 december 2006 worden de heer M. Verkerk en mevrouw M.A. van der Plas de nieuwe eigenaars.

.

De aan- en verkoopreeks wordt (voorlopig?) beëindigd op 12 mei 2009, doordat de villa in handen komt van J.M. (Jim) Heersink en zijn echtgenote B.D.(Beppie) Pardijs.