Oudheidkundige Vereniging "Oud Vorden"
Beschrijving

Zutphenseweg 31

'Zeldenrust'

In veel gevallen was het moeilijk te achterhalen wat de betekenis van een huisnaam is. Zo niet in het geval van de naam van het pand Zutphenseweg 31, waar een serie dokters gewoond hebben. Zij allen kenden in het verleden geen rust, hadden permanent dienst en werden geacht 24 uur per dag voor hun patiënten in de startblokken te staan, voor geboortes en overlijden. En alles wat 'tussentijds' gebeurde. Vandaar: “Zeldenrust”.

De eerst bekende bewoners waren het echtpaar Johannes en Hermina Rebel. Onbekend is of het accent bij de achternaam op de eerste of tweede lettergreep viel. Niet zozeer van belang, ook al omdat ze slechts korte tijd – augustus 1890 tot januari 1891 – daar woonden. Opgevolgd door dr.med. Derk Hendrik Nicolaus Adriani, gehuwd met Elisabeth Maria van der Goot. Er was weinig rust in het pand, om meer dan een reden, want een jaar later, op 6 juli 1892, was het de beurt aan de arts Willem Hesselink om zijn intrek te nemen. Hij huwde de dochter van de andere plaatselijke arts Maitland in 1895. Het was deze Hesselink die het grote huis met diverse aanbouwsels verrijkte, waaronder begrepen de erkers en een ruime stalling voor zijn 19e eeuwse mobiel, de koets met de bijbehorende paardenkrachten (van vlees en bloed). Uiteraard bestond Mediq nog niet, zodat in het pand ook een ruim voorziene geneesmiddelenvoorraad aanwezig was.

Op 19 november 1903 was het de beurt aan dokter Carel Lulofs om zijn intrede te doen. Door zijn bijzonder toegewijde beroepsuitoefening heeft hij op de Vordenaren vanaf het begin van de vorige eeuw grote indruk gemaakt. Niet alleen door zijn werk, maar ook door zijn vervoermiddel, de monumentale Harley Davidson met het 'springkussen-grote' zadel.

Vader Carel, hij overleed in 1954, zou opgevolgd worden door zijn zoon Willem (Wim) Lulofs.

Zeldenrust blijft zijn naam eer aandoen door de intrek van de arts Gerben Sterringa. Na verloop tijd, het is 1976, wordt het pand verkocht aan de makelaar Van Zeeburg. Een deel van het complex blijft in eigendom van Sterringa, de grote stalruimte aan de achterzijde wordt nu (i.p.v. koetshuis) een schuur bij het nieuw gebouwde praktijkhuis aan de Schoolstraat. Het grote pand aan de Zutphenseweg raakt in verval door het vertrek van het kantoor en wacht sedert 2012 op een nieuwe bewoner met gevoel voor de historische waarde, en meer dan dat alleen, voor de restauratiekosten.