Beschrijving

CEDO NULLI – Zutphenseweg 42

De steen, of beter gezegd, de stenen, werden in 1977 geplaatst in opdracht van de bouwer van het huis, de familie Jacques Hermans, een anesthesist van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen.

Het was een verwijzing naar een inzichtverschil tussen bouwer en vergunningverlener, in casu de gemeente. En daarmee heeft het een gelijke functie als de naam op het pand 'De Drie Platanen', verderop naar het dorpscentrum.

Slaat 'Cedo Nulli' op het taaie gevecht dat de bouwer moest voeren met (of tegen) de voorschriften aangaande vorm, rooilijn, kleurstelling, enz., 'De Drie Platanen' verkreeg zijn naam als uitdrukking van het verzet tegen de kap van een groot aantal platanen langs de Zutphenseweg. Zie voor details het desbetreffende artikel op deze site.

Cedo Nulli, een Latijnse uitdrukking gebruikt door de landmacht. Vrijelijk te vertalen 'Ik wijk niet' of 'Ik wijk voor niets'. Duidelijk is dat de bewoner volhardend is geweest in de eerste fase van de bouw, om gerealiseerd te kunnen krijgen wat hem voor ogen stond. Het pand bevindt zich tussen twee kenmerkende gebouwen. Aan de linkerzijde grens het aan een Engels uitziende 'cottage' met een rieten kap, en aan de andere zijde aan 'De Elshof', de villa met een Jugendstil-uiterlijk.

Het bouwperceel was vroeger een weide naast De Elshof, waar de toenmalige bewoonster een grote groepen ganzen weidde. Tot verbazing van de Vordenaren, die ieder jaar verwachtte dat de ganzen de Kerst niet zouden halen. Riek Poesse liet ze leven, daarmee een persoonlijk statement afgevende.