Begroting 2016 (* 1 €)

Ontvangsten

 2016

 

Uitgaven

2016

Contributies

6.000

 

Lezingen/bijeenkomsten

1.250

35-jarig jubileum entree

1.250

 

35-jarig jubileum

2.600

Reizen en excursies

2.000

 

Kronyck

2.000

Rente

600

 

Huur De Voorde

3000

 

 

 

Representatie

50

 

 

 

Reizen en excursies

2.000

 

 

 

Verzekeringen

50

 

 

 

Vergaderkosten

50

 

 

 

Commissies

600

 

 

 

Onderhoud apparatuur

250

 

 

 

Bankkosten

100

 

 

 

Exploitatiesaldo

2.100

TOTAAL

9.850

 

 

9.850