Exploitatierekening 31-12-2014 (*1€)

 

Ontvangsten

   2014

 2013

 

Uitgaven

2014

2013

Contributies

4.196

5.428

 

Reizen en excursies

1.535

1.287

Subsidie gemeente

 

400

 

Lezingen

1.289

1.289

Subsidies en giften

420

425

 

Kronyck

2.430

1.582

Reizen en excursies

1.351

1.632

 

Representatie

41

604

Verkoop Kronycken artikelen

49

 

 

Lidmaatschap

30

30

Te ontvangen contributie

1.900

660

 

Bankkosten

108

8

Te ontvangen rente

658

686

 

Verzekering

54

96

 

 

 

 

Commissies

584

774

 

 

 

 

Vergaderingen

28

101

 

 

 

 

Apparatuur en onderhoud

1.345

271

 

 

 

 

Vooruit ontvangen contributie

20

 

 

 

 

 

Afboeken contributie 2013

18

 

 

 

 

 

Huurde De Voorde

2.853

3.350

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

-1.761

-161

TOTAAL

8.574

9.231

 

 

8.574

9.231