Begroting 2015 (*1€)

 

Ontvangsten

 2015

 

Uitgaven

2015

Contributies

6.000

 

Lezingen/bijeenkomsten

1.250

Reizen en excursies

1.500

 

Kronyck

2.000

Rente

600

 

Huur De Voorde

3.000

 

 

 

Representatie

50

 

 

 

Reizen en excursies

1.500

 

 

 

Verzekeringen

50

 

 

 

Vergaderkosten

50

 

 

 

Commissies

500

 

 

 

Onderhoud apparatuur

250

 

 

 

Bankkosten

100

 

 

 

Exploitatiesaldo

-650

TOTAAL

8.100

 

 

8.100