Dank zij de gegevens van Richard Pardijs en een aanvulling door Wim Ruiterkamp zijn de meeste afstammelingen van Jan Pardijs in Vorden en de directe omgeving in kaart gebracht. Aanvankelijk varieerde de schrijfwijze tussen Pardijs, Paradijs, Pardis, Pardies. De naam komt van de verdwenen boerderij Pardijs aan de Willem Alexanderlaan, die door de Boerderijcommissie is beschreven.

U vindt ze door op de openingspagina van de Oud Vorden website bovenin te klikken op "Genealogie" en dan een Stambomen te selecteren. Individuele personen vindt u door te klikken op "Genealogie", waarna u Namenindex selecteert.