Gerard Hoftijzer heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt om op basis van eerdere documenten  en gegevens van het ECAL dit huisnummeroverzicht volledig te digitaliseren. Tijdens het maken van de stambomen uit Delden (wijk B) heeft Wim Jansen van de Genealogiecommissie ook het ontbrekende gedeelte van het huisnummeroverzicht van Delden uit de gegevens van de verschillende Bevolkingsregisters toegevoegd.

Alle wijkoverzichten gaan van oud naar nieuw met uitzondering van het dorp (wijk A), waarbij van de nieuwste situatie is uitgegaan om de huidige straatnamen als referentie te gebruiken.  De huisnummeroverzichten zijn op de website te vinden via: Publicaties -> Oud Vorden publicaties -> Huisnummers Vorden 1806-1974.