Auteursindex op de Kronyck en Midwinterpraot 1981-2014

 

auteur titel artikel jaargang  uitgave
Albers, H. Brief van Hendrik Albers, gedateerd 2 juni 1940 2005 1
Albers, T. Bella Vista en omgeving; honderd jaar in foto's 2007 2
Albers, T. 100 jaar Zutphenseweg in Vorden 2007 2
Albers, W. De lederfabriek op de Nieuwstad te Vorden 1999 1
anonymus Oprichtingsvergadering weekblad Contact 1981 1
anonymus Oprichtingsvergadering Zutphens Dagblad 1981 1
anonymus (Wullink, H.G. en J. van den Broek) Oude Namen in Linde 1987 MWP
anonymus (Wullink, H.G.) Grens- of Jachtpaal 1981 1
Bakker, P. Eerste ledenvergadering van de VVV na de bevrijding 1985 1
Barink, G.J. Wie wonen er in de Raadhuisstraat en de Nieuwstad in 1945 1985 1
Bloemendaal, J.  Nogmaals Klein Amsterdam 2006 2
Borgman, D.W, Het hoge Water 1999 MWP
Borgman, D.W, en J. Olthaar Coöperatieve Landbouwvereniging 'De Eendracht' te Vorden 2009 2
Borgman, D.W. De buurt 2010 2
Borgman, D.W. De Varusslag 2007 1
Borgman, D.W. Volk langs de weg (2) 2005 2
Borgman, D.W. Oorlogsklanten 2004 2
Borgman, D.W. Volk langs de weg 2003 1
Borgman, D.W. Wat voorbijgaat en wat blijft 2002 1
Borgman, D.W. Het Groene Kanaal 2001 1
Borgman, D.W. Stropers 2001 2
Borgman, D.W. Bibliotheek in Vierakker-Wichmond 2000 2
Borgman, D.W. Ruilverkaveling Warnsveld 2000 1
Borgman, D.W.  De weiwaarder 2010 1
Borgman, D.W.  Fruitteelt in de Ijsselstreek 2008 1
Bosch, C.A. Iets over electriciteitspalen 2005 1
Bosch, C.A. De Belthutte 2004 1
Bosch, C.A. Boekbespreking ' De Decanije' 2003 2
Bosch, C.A. Iets over Prentbriefkaarten 2001 1
Bosch, C.A. Prentbriefkaarten 2 2001 2
Bosch, C.A. Villa Sarah 2000 1
Bosch, C.A. Nogmaals Villa Sarah 2000 2
Bosch, C.A. Hotel 't Wapen van Vorden 1999 1
Bosch, C.A. Woltering transport 1997 1
Bosch, C.A. Kentekennummers van Auto's Motoren en andere Voertuigen van Vordenaren aan het begin van deze Eeuw 1997 MWP
Bosch, C.A. Bella Vista 1993 1
Bosch, C.A. De melkbus 1993 1
Bosch, C.A. Lijst van telefoonnummers van januari 1915 1993 1
Bosch, H. en T. Bosch Onze herinneringen aan de oorlogsjaren in Vorden 2004 2
Bosch, J. Oprichtingsgeschiedenis van het Dorpscentrum  2008 2
Bosch, J. Jeugdherinneringen aan de aprildagen van 1945 rond Vorden 1985 1
Bosch, T. en H. Bosch Onze herinneringen aan de oorlogsjaren in Vorden 2004 2
Bosman, mevr. Betjen van 't Weavershuus 1983 3
Breemen, A.J. van Herinneringen (bakkerij Ruurlo) 2002 2
Breuker, G.J. Het varkensfonds, de tram en de bus 1997 1
Breuker, G.J. Carbid, de School en Gosen 1997 MWP
Brink, mevr. J en mevr. M. Teubner Een zoektocht naar de vroegere geschiedenis van 'De Decanije' 2001 1
Broek, J. van den Wagenvoorts in Delden en in de Wildenborch 2010 1
Broek, J. van den De familie Wagenvoort 2009 2
Broek, J. van den Het Enzerinck 2009 2
Broek, J. van den De Landarbeiderswet 2008 2
Broek, J. van den Het "vierkante werk" 2007 1
Broek, J. van den Een verhaal over kastelen (speciaal Vorden) 2005 1
Broek, J. van den Ramen en vensters in boerderijen rondom Vorden 2002 2
Broek, J. van den Het pand Schoenaker op de Kranenburg 2002 1
Broek, J. van den Het molenaarsbedrijf Ten Have, te Vorden 2001 2
Broek, J. van den De tram in Vorden 1997 1
Broek, J. van den Villa Nuova 1997 1
Broek, J. van den Het verdwenen boerderijtje Smeenk in Delden onder Vorden 1996 1
Broek, J. van den Wie waren onze bevrijders? 1995 1
Broek, J. van den De zaak Boeijink 1994 1
Broek, J. van den Verdwenen molens in Gelderland 1993 1
Broek, J. van den De kuiperij van Hofs aan de Dorpsstraat te Vorden 1989 1
Broek, J. van den Het Gallée monument te Vorden 1989 1
Broek, J. van den Van 'slapaf' naar asfalt 1989 2
Broek, J. van den  Klein Amsterdam 2005 2
Broek, J. van den en M. Meulenbrugge De stroomvoorziening tijdens de winter 1944-1945 2001 1
Broek, van den, J. Een klusje op Oudejaarsavond 1998 MWP
Broek, van den, J. Leugens en andere Verhalen 1998 MWP
Broek, van den, J. Herinneringen aan Diene Masselink 1996 MWP
Broek, van den, J. De boerderij Tjoonk aan de Baakseweg te Vorden 1995 MWP
Broek, van den, J. Zaadbegen 1987 MWP
Broek, van den, J. Kasteel Vorden 1985 MWP
Broek, van den, J. Het bakken van Brood in vrijstaande Bakovens in de Achterhoek 1984 MWP
Broek, van den, J. Een spokende Burgemeester te Vorden 1984 MWP
Broek, van den, J. Romantiek rond Den Bramel 1984 MWP
Bruggert, H. Boerderijnamen in Vorden, nu in digitaal bestand 2009 1
Bultman, G. Dienstmeid in de jaor'n 1920-25 1984 1
Claassen, E.A.M. Antonius Bernardus Roelofsen (1740-1801) 2013 2
Demoed, H.B. Grepen uit de geschiedenis van de marke Vorden 1989 2
Dimmendaal, mevr. Mieneke Kadootje 2006 2
Edens, N.J. Herinneringen aan Vorden 2006 2
Edens, N.J. Het Groenen Kruis in Vorden 2004 1
Eefting, J. 19 maart 1808 1989 1
Eefting, J. Een inbraak in de kring van Wildenborch 1988 1
Eefting, J. Gegevens betreffende de briefschrijfster uit Amerika en haar relaties  1988 1
Eefting, J. Aantekeningen betreffende de gezondheidszorg in de 19e eeuw in Vorden 1988 1
Eefting, J. De eerste apotheker in Vorden 1988 1
Elbrink, H. 1943-2005 2004 2
Elbrink, H. Nogmaals de Tramwegmaatschappij "De Graafschap" 1998 1
Emsbroek, G. Een schilderij en een aquarel terug op honk in Vorden 2009 1
Emsbroek, G. Over 't boek 'De Konijnenbult' 2006 2
Emsbroek, G. Historie van de Konijnenbult 2004 1
Eskes, G. Nogmaals brief van Johan Eskes uit Canada 2008 1
Eskes, G. Bevrijding van Vorden en wat daaraan vooraf ging 1995 1
Eskes, J. Brief uit Canada van de emigrant Johan Eskes 2007 2
Eskes, M.G. Vordense emigranten in Amerika 1988 1
Folmer, H. Het kerkdorp Kranenburg (deel 2) 2006 1
Folmer, H. Het kerkdorp Kranenburg 2005 2
Gabriël, M. Den Ouden Stendermolen van Vorden 2009 1
Gallée, J.H. Uit de archieven van de boerderij Ni 'je Kamp, Wildenborch 1990 1
Groot Bramel, H.W. De Vordense Bad en Zweminrichting "In de Dennen" 2002 1
Groot Enzerink, H.W. Karel van Overijssel 1995 1
Gründemann, mevr. Margreet Gerhard Nijenhuis' herinneringen aan de Heegherhoek 2010 2
Gruyter, J.W. de Het jaar 1929 1984 1
Gruyter, J.W. de Klokken van Vorden 1984 1
Gruyter, J.W. de Meester's inkomsten 1984 1
Gruyter, J.W. de Versteend verleden 1984 1
Gruyter, J.W. de Vorden, een braaf dorp, 3 1984 1
Gruyter, J.W. de De molens 1983 3
Gruyter, J.W. de Een en ander uit de kerkelijke registers 1983 3
Gruyter, J.W. de Het Gemeentewapen 1983 3
Gruyter, J.W. de Veldnamen 1983 3
Gruyter, J.W. de Vorden, een braaf dorp, 2 1983 3
Gruyter, J.W. de De Joodse begraafplaats te Vorden 1982 2
Gruyter, J.W. de De totstandkoming van de eerste openbare lagere school te Vorden 1982 2
Gruyter, J.W. de Een Deldense dichter 1982 2
Gruyter, J.W. de Een en ander uit de kerkelijke registers 1982 2
Gruyter, J.W. de Meester Krebbers 1982 2
Gruyter, J.W. de Vorden, een braaf dorp 1982 2
Gruyter, J.W. de De Kappellebult 1981 1
Gruyter, J.W. de Kermis in Vorden 1981 1
Gruyter, J.W. de Willem de Jong, dichter, schrijver en boerenarbeider 1981 1
Haanstra-Breukink, mevr.  Dialect in Oorlogstijd 2009 1
Harenberg, J. Gedaanteverwisseling van Den Bramel vanaf 1868 2014 1
Harenberg, J. Waarom er in 1890 een nieuwe Suideras in Vierakker is gebouwd 2015 1
Harenberg, J. Kamphuizen 2014 2
Harenberg, J. Het Station van Vorden 2008 1
Harenberg, J. Hergebruikt? (2) 2006 2
Harenberg, J. Hergebruik  (bij kastelen rondom Vorden) 2002 2
Harenberg, J. Het landgoed Venhorstink te Vorden 1999 1
Harenberg, J. De Decanije te Vorden 1996 1
Harenberg, J. De havezate Mengerink, ook genoemd het huis te Vierakker 1994 1
Harenberg, J. Een heraldisch grapje? 1993 1
Harenberg, J. Het Enserinck 1993 1
Harenberg, J. De Wientjesvoort bij Vorden 1992 1
Harenberg, J. Het spieker te Vierakker 1991 1
Harmsen, G.H. Het leven in de jaaren 1935 tot 1950 aan 't Hoge, Smidsstraat, en Schoolstraat te Vorden 2014 2
Harmsen, G.H. Afvalpraat 2008 1
Harmsen, G.H. Canadagangers (brief van Jan Smeenk) 2007 2
Harmsen, G.H. Landlopers en ander volk langs de weg 2007 2
Harmsen, G.H. Spoken 2006 2
Harmsen, G.H. Veurjaorsschoonmaak 2005 2
Harmsen, G.H. De Loze 2004 1
Harmsen, G.H. Herinneringen aan de oorlogsjaren in Vorden 2004 2
Hartelman, B. en F. Niemeijer Over het boekje Cuypers op de Kranenburg 2007 1
Hazekamp, G.W. De Watermolen bij Kasteel Hackfort 2002 1
Hultman, C.G. Reglement op voorvallende brand in 't Kerspel Vorden 2010 1
Jansen, W.F 1869 Concordia 2009 2009 2
Jansen, W.F Uutgaon bie ons in 'n Achterhoek 2008 2
Jansen, W.F. De vele Kruideniers in Vorden vlak na de Oorlog 2014 1
Jansen, W.F. Een werkzaam leven, verhaal over een dorpsgenoot die 60 jaren bij dezelfde werkgever bleef 2014 2
Jansen, W.F. Songs en Rythme, een muziekgroepje ontstaan uit verveling 2013 1
Jansen, W.F. De Aanleg van de Rijksstraatweg van Zutphen via Vorden, Ruurlo, en Winterswijk, naar de Pruisische Grenzen 2012 1
Jansen, W.F. Het Kanaal dat er niet kwam 2007 1
Jansen, W.F. Het Pluimveebedrijf van Willem Jansen 2003 2
Jansen, W.F. De Zuivelfabriek 2003 2
Jansen, W.F. Hotel Jansen 1925-1945 2003 2
Jonker, B. en H.G. Wullink Gewelfschilderingen in de Dorpskerk te Vorden 1999 1
Keg, mevr. Sara J. Ode aan Vorden 2000 2
Kettelerij, H.C. Earpels 1996 1
Kettelerij, H.C. Een goede controleur 1995 1
Kettelerij, H.C. Een hachelijk avontuur met goede afloop 1995 1
Kettelerij, H.C. Hoppe 1995 MWP
Kettelerij, H.C. De vergissing 1994 1
Kettelerij, H.C. Herinneringen van voor de Tweede Wereldoorlog 1994 1
Kettelerij, H.C. Herinneringen aan de verharding van de Lindenseweg 1990 1
Kettelerij, H.C. Buurtvereniging "Delden" 1989 1
Kettelerij, H.C. De Eersteling 1989 2
Kettelerij, H.C. Hen dienen 1988 1
Kettelerij, H.C. De dood 1985 1
Kettelerij, H.C. De gebruiken in onze streek, 2 1984 1
Kettelerij, H.C. Patrimonium 1984 1
Kettelerij, H.C. Gebruiken in onze streek 1983 3
Klein Hekkelder, D. en H.G. Wullink Een niet meer gangbare beroepsnaam 2001 2
Klein Hekkelder, D. en H.G. Wullink Een ongeluk op het station te Vorden 2001 2
Klein Hekkelder, D. en H.G. Wullink Notities uit de Zutphense Courant 2001 2
Klein Lebbink, J.W. De Vordense Standaardmolen (voorgedragen bij het buiten bedrijf stellen op 31 december 1920) 1984 MWP
Klok, C.J Willem de Jong 2015 2
Klok, C.J Jacques Benoit, een opmerkelijk kunstenaar 2014 2
Klok, C.J. De eerste Bibliotheek van Vorden 2015 1
Klok, C.J. Luusdbusken 2015 2
Klok, C.J. Vroegere beeldende kunstenaars in Vorden 2000 1
Klok, C.J. Nogmaals Tonnet 1998 1
Koerselman-Pardijs, mevr. Betty en J.W. Wiltink Liedje van Vorden 1997 MWP
Kok-ter Huerne, mevr. Hennie Herinneringen aan Vorden 2010 2
Koop, G. Herinneringen aan de eerste oorlogsmaanden 2004 2
Koop, G. Per Troepentransportschip naar Indië 1997 MWP
Koop, G. Herinneringen aan Kerst 1948 1996 MWP
Koop, G. De klokken van Kranenburg 1995 1
Koop, G. Fietsendieven 1995 1
Kroneman-Jörissen, mevr. J.C. Hoedenmodiste  2004 1
Lamers, J. De Tweede Wereldoorlog in Vierakker / Wichmond 1995 1
Lamers, J. De drie dorpskernen van Wichmond tussen 794 en 1992 1992 1
Lamers, J. Reactie op het boek "Vorden, een historische verkenning" 1988 1
Lamers, J. De klokkenmaker van Delden 1984 1
Lebbink, F (pseudoniem Max Holt) Uut Harfsbluui 2002 2
Lebbink, F (pseudoniem Max Holt) Uut Harfsbluui 2002 2
Lugt, G.J. van der Namens 1990 1
Lulofs, W.N. Herinneringen aan Vorden 2003 2
Maalderink, J. Over: Meester Heuvel en zijn vriend Marinus Koerselman 2007 2
Martens, mevr. Gré Bewonersgeschiedenis Hoogstraat 29 2005 2
Meerstadt, C. Luchtverkenningsfoto's van Vorden 2002 2
Menkveld, H., e.a. Uit de oude doos (over padvinders in Vorden) 2009 1
Meulenbrugge, H. en J. van den Broek         De stroomvoorziening tijdens de winter 1944-1945 2001 1
Nooyen, M. De Opel Olympia 1995 1
Olthaar, J. en D.W. Borgman Coöperatieve Landbouwvereniging 'De Eendracht' te Vorden 2009 1
Overmars, A. De familie Garritsen: 100 jaar Kruidenier aan de Dorpsstraat in Vorden 2014 2
Poesse, mevr. Riek De korenmolen te Delden 1993 1
Poesse, mevr. Riek Het "witte huisje" 1993 1
Poesse, mevr. Riek De familie Poesse 1988 1
Regelink, H. Beelden uit mijn kinderjaren 2004 1
Regelink, H. Uit de kerkregisters 2000 1
Regelink, H. Uit de kerkregisters 2000 1
Regelink, H. Een Landbouwtentoonstelling te Vorden 1999 MWP
Regelink, H. Klompen (gedicht van G. Lammers, Voorst) 1997 MWP
Reinders, M. De Sint Antoniuskerk van Paduakerk op de Kranenburg (overdruk uit Archief De Kerken van de Kranenburg) 1997 MWP
Reindsen, H.J. Het Luu(d)busken 2014 2
Rombach, J. Notariële herinneringen aan Vorden 1997 1
Romers, H. De Decanije  1992 1
Rossel, H.W. Over 't boekwerkje "Het Geheim van Hackfort" (Peter Dekker) 2006 1
Rossel, H.W. Herman Elbrink over zijn oorlogservaringen in Duitsland 2005 1
Rossel, H.W. Het Wuestenenks vonder 2005 1
Rossel, H.W. Herinneringsplaquettes van de school van Staring in de Wildenborch 1997 1
Rossel, H.W. Antonie Christiaan Winant Staring, dichter van de Wildenborch en den bouwman op "Klijn Blümink" 1996 1
Rossel, H.W. en G.R. Groot Nuelend De statenbijbel van Gerrit Jan Enzerink (1834-19..) 1999 1
Rossel, mevr. Gerda Veldnamen in de Wildenborch 2015 2
Rossel, mevr. Gerda Het Wildenborchse- of Bleumink-rot 2010 1
Rossel, mevr. Gerda De boedelscheiding op het Klein Bleumink in 1886 2006 1
Ruiterkamp, W. Over Frits de Zwerver, van Jan Hof en over Juffrouw van de Hel 2009 1
Schoolderman, L. Het pand Raadhuisstraat 22 te Vorden 2001 1
Siegers, S. Verborgen koper 2015 1
Spiekerman (pseudoniem voor D. W. Borgman) Uut de olde tied 2002 1
Spiekerman (pseudoniem voor D.W. Borgman) Oorlogswinter 2014 1
Spiekerman (pseudoniem voor D.W. Borgman) Vrouwleuhaor is sterker dan 2013 1
Spiekerman (pseudoniem voor D.W. Borgman) t Kan soms late worden 2012 1
Spiekerman (pseudoniem voor D.W. Borgman) Dreugte 2006 2
Spiekerman (pseudoniem voor D.W. Borgman) Van een brulfte kump een brulfte 2003 2
Spiekerman (pseudoniem voor D.W. Borgman.) Uut de olde tied (2) 2002 2
Teding van Berkhout, D.W.J. De ruiter van Vorden 1988 1
Ter Vrught-Tiessink, mevr. Henna Het eerste bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek 2008 2
Teubner, mevr. J. en mevr. J. Brink Een zoektocht naar de vroegere geschiedenis van 'De Decanije' 2001 1
Tragter, A.G. Het rijwiel of de fiets 2005 2
Tragter, A.G. Het bombardement op villa Buitenzorg 2004 2
Tragter, A.G. Fietsenmaker, automonteur 2001 1
Veen, B. 150 jaar Vordense Apotheek 2003 1
Veldhuizen, D, van Melkvaarn met peerd en wagen 2010 2
Veldhuizen, D. van en G. Rossel Pompen en vroggere waterveurziening 2012 2
Veldhuizen, D. van en G. Rossel Pompen en vroggere waterveurziening 2012 2
Viersen, A.C.J. Vordenaren in de Wereld van Peter Stuyvesant 2015 1
Viersen, A.C.J. W.F. Van Mourik, grondlegger van de Achtkastelentocht 2013 2
Viersen, A.C.J. Vorden, CA 2012 1
Viersen, A.C.J. Naijver in 19e eeuws Vorden 2010 2
Voskamp, H. De Voskuil, het komen en gaan van "Voskamp, van de Voskoele" 2012 2
Voskamp-Hemeltjen, mevr. D. Oude foto van het centrum van Vorden 2008 1
Vreman-Dekker, mevr.  J. Openbare bibliotheek 1989 1
Wahl, G.W. Möllenmaker van 1940-1960 1999 MWP
Wahl, W. Kippe zonder kop 2002 1
Wahl, W.  'n Ooievaar 2001 1
Wahl, W. Kipp'n voer'n 2001 2
Warringa, H. De Hackfortse Korenwindmolen 2000 2
Wiltink, J.H. Een spannend Avontuur 1998 MWP
Wonnink-Pongers, mevr. Eerste buurtfeest na de bevrijding op 22 nov. 1945 2007 2
Wullink, B. Houtroof in Vorden 2013 1
Wullink, B. Gemeene lands- of heerenwegen binen het Graafschap Zutphen 2012 2
Wullink, H.G. Uit de Franse tijd 2003 1
Wullink, H.G. Het pand Dorpsstraat 4,6 te Vorden 2003 1
Wullink, H.G.  't Verhaal van een fret 2003 1
Wullink, H.G. Voor honderd jaar 2003 1
Wullink, H.G. Het patentrecht 2003 2
Wullink, H.G. Aöserije 2001 2
Wullink, H.G. Honderd jaar geleden 2001 2
Wullink, H.G. Nogmaals de Lederfabriek op de Nieuwstad te Vorden 2000 2
Wullink, H.G. Schildersbedrijf Van der Wal 1998 1
Wullink, H.G. Enkele notities over Kruidenier Eskes in Delden 1998 MWP
Wullink, H.G. De Woldbergen 1998 MWP
Wullink, H.G. Meester Bösecke en de Doleantie 1998 MWP
Wullink, H.G. De bevolking van Vorden omstreeks 1800 1997 1
Wullink, H.G. Diaconie in de vorige eeuw 1997 1
Wullink, H.G. Over onbekende Vordense schrijfsters 1997 1
Wullink, H.G. Het Armenfonds, 1924-1966 1997 MWP
Wullink, H.G. Jan Jacob Zuidema-Broos 1996 1
Wullink, H.G. Meester Krebbers 1996 1
Wullink, H.G. Over stamboomonderzoek en schadden stekken 1996 1
Wullink, H.G. Schoolgeld vóór 1858 1996 MWP
Wullink, H.G. Kerkbanken 1996 MWP
Wullink, H.G. Midwinterhoornblazen 1996 MWP
Wullink, H.G. David G. Alford 1995 1
Wullink, H.G. Razzia 1995 1
Wullink, H.G. Hanebalken 1995 MWP
Wullink, H.G. Driekoningen 1995 MWP
Wullink, H.G. Linde van voor 1940 1994 1
Wullink, H.G. Prinsgezind of patriot 1994 1
Wullink, H.G. Van kuilen naar klinkers 1992 1
Wullink, H.G. Dokter A.J.W. Monnik in Vorden gemeente-geneesheer,1869-1908 1991 1
Wullink, H.G. De kroezeboom in Vorden 1990 1
Wullink, H.G. Twistende predikant en koster 1990 1
Wullink, H.G. Het poortje van de Wheme 1989 1
Wullink, H.G. Uit de oude doos 1989 1
Wullink, H.G. Uitreiking jaarboek Achterhoek en Liemers 1989 1
Wullink, H.G. Oranjevereniging al negentig jaar 1988 1
Wullink, H.G. Sinte Pieter 1988 1
Wullink, H.G. Kasteel Medler en de Zwillbrocker paters 1984 1
Wullink, H.G. Niet duur, wel "heerlijk" 1984 1
Wullink, H.G. De brandweer in vroeger dagen 1983 3
Wullink, H.G. Eek schillen 1983 3
Wullink, H.G. Gin gebrek an 'n kearl 1982 2
Wullink, H.G. Veur 'n bozum, 2 1982 2
Wullink, H.G. Wie was er het eerst, Liefferink of Liefferink-boer? 1982 2
Wullink, H.G. Die goeie ouwe tijd 1981 1
Wullink, H.G. Grens of jachtpaal 1981 1
Wullink, H.G. Veur 'n bozum 1981 1
Wullink, H.G. en D. Klein Hekkelder Een ongeluk op het station te Vorden 2001 2
Wullink, H.G. en D. Klein Hekkelder Notities uit de Zutphense Courant 2001 2
Wullink, H.G. En D. Klein Hekkelder Een niet meer gangbare beroepsnaam 2001 2
Wullink, H.G. en D. Klein Hekkelder De diaconie van de N.H.kerk te Vorden 1730-1790 1998 1
Wullink, H.G. en J. van den Broek Vorden in het Sacramentodal (uit: Nederlanders in Amerika, Dr. J. Van Hints 1928, Noordhof, Groningen) 1987 MWP
Wullink, H.G. en J. van den Broek  Voor vijftig jaar, naklanken van de RAI (overdruk uit Het Leven, d.d. 5 febr. 1938) 1987 MWP
Zijderveld, J.D.A. Jeugdherinneringen van A.C. Zijderveld jr. 15 Januari 1902 - 1909 November 1989 1999 MWP
Zweverink, J. Graven 1985 1
Zweverink, J. Munitie halen uit Rijssen 1985 1
Zweverink, J. Oefenhout 1985 1
Zweverink, J. Voor wat hoort wat 1985 1