Achtereenvolgende huisnummering te Vorden 1806-1970 (buitengebied)
Wijk C Veldwijk

Huisnaam 1806 1829 1839 1851 1861 1867 1890 1907-10 1920 1930 1970 (1974)Endendijk, 't 125 142 159 165 165 1 .--- .--- .--- .--- .---

.--- 126 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- Afgebroken 1821

127 143 160 166 166 2 1 1 1 1 De Eldersmaat 5

.--- .--- .--- 160 166a .--- .--- .--- .--- .--- .--- (B. Jansen)

1e bew. 1913 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 1a 2 2 de Eldersmaat 7

Hoogkamp, 't 128 144 161 167 167 3 2 2 3 3 Baakseweg 5

Tjoonk, 't 129 145 162 168 168 4 3 3 4 4 Baakseweg 12

Tjoonkkamp, 't .--- .--- .--- .--- .--- 4 bis 4 4 5 5 Baakseweg 14 1e bew.1888 (nw huis 1890)

Huize Hackfort 131 146 163 169 169 5 5 5 6 6 Baakseweg 8

Watermolen .--- .--- .--- .--- .--- .--- 6 6 7 7 Baakseweg 10

Schuur .--- .--- .--- .--- 169bis 6 .--- .--- .--- .--- .---

koetshuis, 1e bew. 1893 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 6a 7 8 8 Baakseweg 4

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 8a Baakseweg 6

Bosman, 't 132 147 164 170 170 7 7 8 9 9 Baakseweg 3

Hofhuis, 't .--- .--- .--- .--- 170bis 8 9 10 11 11 Hackfortselaan 1

Muldershuis 133 148 165 171 171 9 8 9 10 10 Baakseweg 2

Kerkhof, 't 134 149 166 172 172 10 .--- .--- .--- .--- Afgebroken 1889

Leunk/Leemke 135 150 167 173 173 11 10 11 12 12 Hackfortselaan 2

Tighelman 136 151 168 174 174 12 11 12 13 13 Hackfortselaan 4

.--- .--- .--- .--- .--- 174bis 13 12 13 14 35 Weidemanweg 6

Snippenvanger 137 152 169 175 175 14 13 14 15 34 Kruisdijk 3

Biele, de 138 153 170 176 176 15 14 15 16 14 Kruisdijk 1

Smitshuis 139 154 171 177 177 16 15 16 17 15 Kruisdijk 2

Voorde, 't 140 155 172 178 178 17 .--- .--- .--- .--- .---

Mathe, de 141 156 173 179 179 18 16 17 18 18 Heegherhoek 1

Brinkerhof 142 157 174 180 180 19 17 18 19 19 Heegherhoek 2

Nieuwe Heeghe, eerst Dorpzicht 143 158 175 181 181 20 18 19 20 20 Heegherhoek 4 (1890 onbewoond)

Oude Heeghe 144 159 176 182 182 21 19 20 21 21 Heegherhoek 6

Wuestenenk, 't 145 160 177 183 183 22 20 21 22 17 Baakseweg 1

Klein Mexham

177a 184 184 23 21 22 23 16 Het Hoge 67

Hoetink, 't 146 161 178 185 185 24 23 24 25 28 Strodijk 9

Huize Hoetink; 1e bew. 1924 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 26 29 Strodijk 11

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 24a .--- .--- (mevr. Tonnet)

Heijink, 't 147 162 179 186 186 25 24 25 27 27 Strodijk 7

1e bew. 1887 .--- .--- .--- .--- .--- 25bis 25 26 28 24 Strodijk 5

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- Strodijk 4

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- Strodijk 2

Kerkhof, 't .--- .--- 180 187 187 26 22 23 24 22 Rondweg 5

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 22a Rondweg 3

Eelmerink, 't 148 163 181 188 188 27 26 27 29 23 Strodijk 3

Eelmerink, 't; kmr .--- .--- .--- .--- 188a 28 27 28 .--- .--- Laatste bew. 1916

Eelmerink, 't; kmr .--- .--- .--- .--- 28a 28 29 .--- .--- Aangebouwd 1885 laatste bew. 1907

Stroo, 't 149 164 182 189 189 29 29 30 30 A 195 Stroodijk

Stroo, 't; kmr


189a 189a 30 30 31 .--- .--- Laatste bew. 1910

Stroo, 't; 2e kmr .--- .--- .--- .---
30a .--- .--- .--- .--- .---

Kleine Stroo, 't

182a 190 190 31 31 32 81 79 Zutphenseweg 97(87)

Kleine Stroo, 't; kmr .--- .--- .--- .---
31a 32 .--- .--- .--- Aangebouwd 1867, laatste bew. 1893

1e bew. 1925 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .---
81a 80 .---

1e bew. 1925 .--- .--- .--- .---81a 80 .---

1e bew. 1912 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 32a 80 77 Zutphenseweg 99(89)

1e bew. 1912 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 32b .--- .--- Laatste bew. 1914

1e bew. 1928 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 80a 78 Zutphenseweg 10(91)

Koppel, de 150 165 183 191 191 32 33 33 32 26 Strodijk 8

1e bew. 1912 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 33a 31 25 Strodijk 6

Addink, 't 151 166 184 192 192 33 34 34 33 30 Strodijk 13

Addink, Huize 152 167 185 193 193 34 35 .--- .--- .--- Eertijds kasteeltje

Addink, schuur: woomhuis 1870 .--- .--- .--- .--- .--- 34bis 36 35 34 32 Strodijk 15

Rouwenhorst, de 153 168 186 194 194 35 37 36 35 31 Strodijk 10

Ham, 't 154 169 187 195 195 36 38 37 36 46 Kruisdijk 6

Ham, Huize 't .--- 170 188 196 196 37 .--- .--- .--- .--- .---

Wevershuis, 't 155 171 189 197 197 38 39 38 38 44 Kruisdijk 5

Haverkamp, de 156 172 190 198 198 39 40 39 39 43 Hoekendaalseweg 1

Bijenhof, 't 157 173 191 199 199 40 41 .--- .--- .--- Laatste bew. 1892

Bijenhof, 't; kmr .--- .--- .--- .--- 199a 41 42 .--- .--- .--- .---

Nijhof, 't .--- .--- .--- .--- 199bis 42 43 40 37 45 Kruisdijk 7

Nijhof, 't; kmr .--- .--- .--- .--- 199b/a 43 44


Laatste bew. 1900

Doeschot, 't 158 174 192 200 200 44 45 41 40 33 Kruisdijk 4

Doeschot, 't; kmr .--- .--- .--- .--- 200 44a .--- .--- .--- .--- .---

Heuvelink, 't 159 175 193 201 201 45 46 42 41 42 Hoekendaalseweg 3

Heuvelink, 't; kmr 159 175 193 201a 201a 46 47 43 42 40 Hoekendaalseweg 2

Nijhuis, 't 160 176 194 202 202 47 48 44 43 .--- .---

Nijhuis, 't; kmr 160 176 194 202a 202a 48 .--- .--- .--- .--- .---

Weideman, de .--- 177 195 203 203 49 49 45 44 41 Weidemansweg 2

Venneman: 1e bew. 27-5-1889 .--- .--- .--- .---
49bis 50 46 45 37 Weidemansweg 4

Bijenstal, 't .--- .--- .--- .--- 203bis 50 51 47 46 36 Weidemansweg 1

Hietveld, 't 161 178 196 204 204 51 52 48 47 39 Hoekendaalseweg 4

Nijland, 't 162 179 197 205 205 52 53 48 48 47 Kruisdijk 9

Slag, 't 163 180 198 206 206 53 54 50 49 48 Kruisdijk 11

Klein Hietveld .--- .--- 181 199 207 54 55 51 50 38 Hoekendaalseweg 5

Laanzicht, 't .--- .--- .--- .--- 207bis 55 56 52 .--- .--- Laatste bew. 1909

Hakkerije, de 164 12 200 208 208 56 57 53 51 49 Zutphenseweg 137(127)

1e bew. 1895 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 57bis 54 52 60 Zutphenseweg 135(125)

1e bew. 1928 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .---
52a 63 Zutphenseweg 133(123)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 63a Zutphenseweg 131(121)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .---
52b 67 Zutphenseweg 123(113)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 67a Zutphenseweg 121(12711)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 67b Zutphenseweg 115(105)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 67c Zutphenseweg 117(107)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 67d Zutphenseweg 119(109)

(Hakkerije) .--- 183 201 209 209 57 68 57 55 51 Rietgerweg 2

Tolhuis nr.5 .--- 184 202 210 210 58 49 55 53 61 .---

1e bew. 1924 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 53a 64 Zutphenseweg 129(119)

1e bew. 1925 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 53b 62 Zutphenseweg 90(96)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 62a Zutphenseweg 88(94)

1e bew. 1927 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 53c 65 Zutphenseweg 127(117)

1e bew. 1927 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 53d 66 Zutphenseweg 125(115)

Villa Pax .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 56 54 50 Zutphenseweg 92(98)

.---


202a 211 59 60 58 56 52 Rietgerweg 1

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 52a Rietgerweg 3

Hietveld, 't; 1e bew. 1912 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 58a 57 54 Rietgerweg 4

1e bew. 1923 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .---
57a 55 Gazoorweg 8

1e bew. 1918 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 58b 58 53 Veldwijkerweg 1

Wacht. Woning: 1e bew. 1878 .--- .--- .--- .--- .--- 59bis 61 59 59 58 .---

1e bew. 1926 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 59a 59 Rondekampweg 1

.--- .--- 185 203 212 212 60 62 60 60 57 Wilmerinkweg 3

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 58a Veldwijkerweg 3

Gazoor, 't 165 186 204 213 213 61 63 61 61 95 Gazoorweg 4

1e bew. 1926 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 61a 56 Gazoorweg 6

1e bew. 1930 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 61b 94 Wilmerinkweg 2 of 4

Bakker, Den 166 187 205 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- afgebroken 1840

Wilmerink, 't 167 188 206 214 214 62 64 62 62 96 Wilmerinkweg 4

Joostink, 't 168 189 307 215 215 63 65 63 63 97 Joostinkweg 1

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 97a Gazoorweg 2

Nijenkamp, 't 169 190 208 216 216 64 66 64 64 93 Wilmerinkweg 1

Jebbink, 't 170 191 209 217 217 65 67 74 74 70 Zutphenseweg 86(92)

Hoeve,de 170a 192 210 218 218 66 68 75 75 71 Zutphenseweg 109(99)

1e bew. 1924 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 75a 73 Zutphenseweg 105(95)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 73a Zutphenseweg 107(97)

1e bew. 1929 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 75b 69 Zutphenseweg 111(101)

1e bew. 1929 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 75c 68 Zutphenseweg 113(103)

.--- .--- 192a 211 219 219 67 69 76 76 72 Zutphenseweg 84(90)

Tolzicht: 1e bew. 1886 .--- .--- .--- .--- .--- 67bis 70 77 77 74 Zutphenseweg 82(86)

Kamer .--- 192b .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- (wed. Jolink)

1e bew. 1913 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 77a 78 75 .---

1e bew. 1913 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 77b 79 76 Zutphenseweg 80(84)

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 76a Zutphenseweg 103(93)

.--- .--- .--- 211a 219a 219a 68 .--- .--- .--- .--- .---

Kerkhof. 't /Dennenboom 171 193 212 220 220 69 71 73 .--- .--- Laatste bew. 1914

.--- .--- .--- .--- 213 221 70 73 70 70 87 Joostinkweg 4

1e bew. 1920 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 70a 71 86 Oude Zutphenseweg 3

Wacht. Woning:1e bew. 1882 .--- .--- .--- .--- .--- 70bis 72 72 73 84 .---

1e bew. 1895 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 72bis 71 72 85 .---

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 85a Oude Zutphenseweg 1

Sisser, de .--- 193a 214 222 222 71 74 69 69 88 Joostinkweg 6

.--- .--- 192(3)c 214a 222a .--- .--- .--- .--- .--- .--- (D.Drksen)

1e bew. 1882 .--- .--- .--- .--- .--- 71a 75 67 66 91 Wilmerinkweg 2

1e bew. 1902 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 75a 66 65 92 Joostinkweg 12

Nieuwe Bakker .--- .--- 215 223 223 72 76 65 .--- .--- Laatste bew. 1920

1e bew. 1902 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 76a 68 67 90 Joostinkweg 10

1e bew. 1908 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 68a 68 89 Joostinkweg 8

Vaarwek, 't .--- 193a 216 224 224 73 77 78 82 81 Mispelkampdijk 1

Vaarwek, 't; kmr .--- 193a 216a 224a 224a 74 78 .--- .--- .--- Onbewoond

Vaarwek, 't; 2e kmr .--- .--- .---
224b 74a 79 .--- .--- .--- Onbewoond

.--- .--- 192d 217 225 225 75 80 80 84 82 Mispelkampdijk 3

.--- .--- .--- 217a 225a .--- .--- .--- .--- .--- .--- .---

.--- .--- .--- .--- .--- 225b 76 81 .--- .--- .--- .---

Wiemelink, 't .--- .--- .--- .--- 225bis 77 82 81 85 83 Mispelkampdijk 5 (7)

Mispelkamp, de 172 194 218 226 226 78 83 79 83 A 194 Zutphenseweg 78

.--- 172 194 218a 226a .--- .--- .--- .--- .--- .--- .---

Boonk, de 173 195 219 227 227 79 84 82 86 A 158 Laatste bew. 1964

Haar, de 174 196 220 228 228 80 85 83 87 A 157 Afgebr. Juni 1965

Haar, de; kmr 174 196 220a 228a 228a 81 86 .--- .--- .--- Laatste bew. 1898

Haar, de; 2e kmr 174 196 220b 228b 228b 82 87 .--- .--- .--- Onbewoond

Gruwel, 't 175 197 221 229 229 83 88 84 88 152 Almenseweg 33

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152a Almenseweg 31

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152b Almenseweg 20

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152c Almenseweg 18

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152d Almenseweg 16

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152e Almenseweg 14

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152f Almenseweg 12

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152g Almenseweg 10

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152h Almenseweg 24

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 152i Almenseweg 22

Biesterveld, 't .--- 198 222 230 230 84 89 92 102 149 Almenseweg 37

illa Sara: 1e bew. 1902 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 89bis 91 100 150 Almenseweg 35

Feestgebouw .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 101 .--- .---

1e bew, 1904 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 89a 93 103 148 Almenseweg 39

Brake, de 176 199 223 231 231 85 90 87 95 151 Almenseweg 40

Brake, de; kmr .--- .--- .--- .--- 131a 85a .--- .--- .--- .--- .---

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 151a Almenseweg 38

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 151b Almenseweg 36

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 151c Almenseweg 34

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 151d Almenseweg 32

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 151f Almenseweg 28

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 151g Almenseweg 26

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 151i Almenseweg 30

Weppel, de 177 200 224 232 232 86 91 88 96 145 Oude Zutphenseweg 2

Weppel, de; kmr .--- .--- 224 232a 232a .--- .--- .--- .--- .--- Vervallen 1864

Brinke, 't 178 201 225 233 233 87 92 86 94 154 Almenseweg 6

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 154a Almenseweg 40

.--- .--- .--- 225a 234 234 88 93 85 89 155 Almenseweg 2

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 155a Almenseweg 1

1e bew. 1926 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 89a 156 Overweg 2

Noodwoning: 1e bew, 1920 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 85a 90 157 Overweg 1

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 157a Overweg 3

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 157b Overweg 5

Noodwoning (1920) .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 85b 91 158 Overweg 13

Noodwoning (1920) .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 85c 92 159 Overweg 7

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 159a Overweg 9

Noodwoning (1920) .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 85d 93 160 Overweg 11

1e bew. 1878 .--- .--- 225a 234a
88a .--- .--- .--- .--- (234a vervallen)

Station: 1e bew. 1878 .--- .--- .--- .--- .--- 88bis 94 .--- .--- .--- .---

1e bew. 1886 .--- .--- .--- .--- .--- 88bis2 96 A 194 na 1896

Zutphenseweg 78

Woning chef .--- .--- .--- .--- .--- .--- 95 A 188 na 1896

Stationsweg 29 (33)

1e bew. 1895 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 95a A 189 na 1896

Burg. Galleestraat 73 (75)

1e bew. 1894 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 95b A 190 na 1896

Burg. Galleestraat 71 (73)

1e bew. 1894 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 95c A 192 na 1896

Burg. Galleestraat 69 (71)

1e bew. 1925 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 94a 153 Almenseweg 8

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153a Almenseweg 17

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153b Almenseweg 15

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153c Almenseweg 5

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153d Almenseweg 7

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153e Almenseweg 9

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153f Almenseweg 3

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153g Almenseweg 39

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153h Almenseweg 27

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153i Almenseweg 19

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153j Almenseweg 11

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153k Almenseweg 13

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153l Almenseweg 21

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153m Almenseweg 23

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 153n Almenseweg 25

.--- .--- 202 226 235 235 89 97 134 146
Laatste bew. 1930

1e bew. 1920 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 134a 147 162 Oude Zutphenseweg 4

1e bew. 1929 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .---
147a 163 .---

1e bew. 1862 .--- .--- 226a 235a 235a 89a 98 135 .--- .--- Laatste bew. 1919

.--- .--- .--- .--- .--- 235a* 90 99 .--- .--- .--- Onbewoond *235a(b)

.--- .--- .--- .--- .--- 235b* 91 100 .--- .--- .--- * 235b(.c)

Zweverink, 't 179 204 227 236 236 92 101 136 148 161 Zelstweg 2

Zeist, de 180 205 228 237 237 93 102 133 145 164 Zelstweg 1

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 165 Lekkebekje 6

1e bew. 1900 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 102a 90 98 .--- .---

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 99 143 Van Lennepweg 1

1e bew. 1900 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 102b .--- .--- .--- Laatste bew. 1901

1e bew. 1905 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 102c:b 89 97 144 Oude Zutphenseweg 5

1e bew. 1926 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 97a 142 Van Lennepweg 4 Vervallen

Schoneveld: gebouwd 1864 .--- .--- .--- .--- 237bis 94 103 94 104 147 Almenseweg 44

Schoneveld; kmr .--- .--- .--- .--- 237b:a 95 104 .--- .--- .--- Laatste bew. 1899

Sophiahoeve: 1e bew. 1905 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 103a 95 105 146 Almenseweg 41

Veldhuis, 't .--- .--- .--- .--- .--- 96 105 96 106 139 Almenseweg 46

Veldhuis, 't; kmr .--- .--- .--- .--- .--- 97 106 97 .--- .--- Laatste bew. 1917

(Smitshuis) .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- Afgebroken

Gebouwd 1885 .--- .--- .--- .--- .--- 97bis 107 99 108 140 Lekkebekje 2

Gebouwd 1885 .--- .--- .--- .--- .--- 97bis:a 108 97 107 141 Lekkebekje 4

1e bew. 1899 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 106a 102 113 137 Almenseweg 48

1e bew. 1899 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 106b 103 114 136 Almenseweg 50

1e bew. 1900 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 106c 101 112 138 Almenseweg 43

1e bew. 1901 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 106d 105 117 133 Almenseweg 54

1e bew. 1901 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 106e 104 116 134 Almenseweg 52

1e bew. 1907 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 103a 115 135 Almenseweg 45

Hietveld, 't 181 206 229 240 240 98 109 100 109 122 Van Lennepweg 3

1e bew. 1920 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 100a 110 123 .---

1e bew. 1920 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 100b 111 124 Van Lennepweg 6

Groot Wesselink 182 207 230 241 241 99 110 132 141 121 Larenseweg 1

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 121a Larenseweg 2

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 121b Galgengoorweg 2

1e bew. 1912 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 132a .--- .--- Laatste bew. 1927

1e bew. 1915 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 132b 142 120 Larenseweg 3

1e bew. 1917 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 132c 144 118 Larenseweg 5

Klein Wesselink 183 208 231 242 242 100 111 131 140 125 Van Lennepweg 8

Enzerink, Huize 184 209 232 243 243 101 112 129 139 127 Almenseweg 60: Oude Boculoseweg 2

Enzerink, Koetshuis .--- .--- .--- .--- .--- .--- 112a 130 .--- .--- .---

Enzerink, Stal 184 210 233 244 244 102 113 128 138 126 Almenseweg 58 (62)

Enzerink, Koetshuis .--- .--- .--- 245 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .---

Enzerink, (tuinman) .--- .--- 233a 245 245 102 113 128 138 126 Almenseweg 58 (62)

Groot Bramel, 't 185 211 234 246 246 103 114 106 118 132 Almenseweg 56

Bramel, Huize den 186 212 235 247 247 104 115 107 119 131 Almenseweg 47

Bramel, koetshuis .--- .--- .--- .--- .--- .--- 116 108 .--- .--- .---

.--- .--- .--- .--- .--- 247bis 105 117 109 120 130 Almenseweg 49

1e bew. 1905 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 117a 110 121 129 Almenseweg 51

1e bew. 1922 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 121a 129 Almenseweg 51

1e bew. 1911 .--- .--- .--- .--- .--- .---
110a 122 128 Almenseweg 57

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 128a Almenseweg 55

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 128b Almenseweg 53

Heijendaal, 't 188 213 236 248 248 106 118 111 123 103 Heijendaalseweg 1

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 103a Heijendaalseweg 5

1e bew. 1925 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 123a 102 Heijendaalseweg 2

Braamzicht, 't 189 214 237 249 249 107 119 112 124 101 Almenseweg 62

1e bew. 1898 .--- .--- .--- .--- .--- .--- 119a 115 127 100 Heijendaalseweg 3

Teerink, ook Zeggerink .--- .--- 238 250 250 108 120 113 125 98 Almenseweg 59

Heidebloem .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 98a Almenseweg 61

Hiemken 190 215 239 251 251 109 121 114 126 99 Oude Borculoseweg 2

1e bew. 1926 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 126a 105 Heidepolweg 2

1e bew. 1926 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 126b 104 Heidepolweg 4

Zwiershut 192 216 240 252 252 110 252 110 252 110 Afgebroken 1878

Poelert, de 193a 217 241 253 253 111 122 126 135 113 Galgengoorweg 3

Later de Stroet: 1e bew. 1921 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 135a 115 Enzerinckweg 14

Laanzicht, 't .--- .--- 241a 254 254 112 123 127 136 112 Reeoordweg 2

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 112a Galgengoorweg 4

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 112b Enzerinckweg 5

1e bew. 1911 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 127a 137 117 Larenseweg 4

Oostpoort, de; 1e bew. 1927 .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 137a 116 Larenseweg 7

Hoogenkamp, de 191 218 242 255 255 113 124 122 132 109 Galgengoorweg 7

Voskoele, de 193 219 243 256 256 114 125 123 133 114 Galgengoorweg 5

Voskoele, de .--- .--- .--- .--- 256a 114a .--- .--- .--- .--- .---

.--- .--- 220 244
257 115 126 117 128 106 Oude Borculoseweg 1

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 116 .--- .--- Onbewoond 1907

.--- .--- 220 244
257a 116 127 118 .--- .--- Laatste bew. 1905

Hanenkamp, de 194 221 245
258 117 128 121 131 108 Galgengoorweg 9

Boskamp, 't .--- .--- 246
259 118 129 120 130 107 Galgengoorweg 11

Munsterman, de 195 222 247 260 260 119 130 119 129 110 Galgengoorweg 8

Armenkamp, de

248 261 261 120 131 .--- .--- .--- .---

Schuttenhuis, 't 196 223 249 262 262 121 132 124 134 111 Galgengoorweg 6

.--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- .--- 111a Reeoordweg 4

Schuttenhuis, 't; kmr 196 223 249 262a 262a 122 133 125 .--- .--- Onbewoond 1907