Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Dijkmanshuis12
BOE 3 Dijkmanshuis14
BOE 4 Dijkmanshuis pachtboekje
BOE 5 Dijkmanshuis HisGIS 2020-01-27

Beckenstraat 1

Dijkmanshuis
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DIJKMANSHUIS

Huidig adres

Beckenstraat 1 [laatste wijkadres D 17]

Wijk

Vierakker

Oudste vermelding

1708: Het Dijk (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

De boerderij ligt op een dekzandrug: ter plaatse een dijk*, een terp (2)

Andere vermeldingen 

Het Dijke of 't Velde (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 256 (Warnsveld): de voorganger van de huidige boerderij

Bouwjaar

1880: op perceel D 257 (zie kaartje)(4)

Verbouwing

Jaren 50: uitbouw oostzijde (5)

1971: de hele boerderij wordt bedrijfsruimte en er wordt een zgn. CEBECO-bungalow naast gebouwd (5,6))

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

 

Eigenaren

7 generaties Van Westerholt tot Hackfort
1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

< 1708: Gerrit op het Dijk
1708: dochter Janna Gerritsen x Bartholdt Jansen, zoon van Jan Joink

1722: wedr. Bartholdt Jansen Dijkman 2x Willemken Willemsen Hoetink/Hoitinck
1728: wed. Willemken Willemsen Hoetink 2x Derck Bannink Dijkman
1750: zoon Bartolt Dijkman x Engele Schultings
1785: zoon Berend Dijkman x Hendrika Klein Lebbing(k)
1819: zoon Barend Dijkman x Hendrica van Til
1857: zoon Barend Dijkman x Johanna Fredrika Dijkman
1872: Derk Pardijs x Maria Pardijs
1902-1939 >: zoon Willem Pardijs x Johanna Margretha Tjoonk

Bijzonderheden omgeving boerderij

Sluitsteen in de poort van de achtergevel
Jaartalankers aan de voorgevel: 1880
Pomp aan de noordzijde van de boerderij

Bronnen

(1) Trouwboek Vorden

(2) Pers.comm. G.J. Pardijs

(3) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv. nr. 132 (in taxatierapport 1787)

(4) https://hisgis.nl/kaartviewer/Gelderland/Warnsveld
(5) C.J. Kolman et al., 1998.  De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie , i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(6) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden (Wichmond-Vierakker). Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1530, inv.nr. 20

Bijzondere documenten

Pachtboekje 1903-1981

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

21-03-2020

Overige bijzonderheden

* De dorpel van de deel ligt exact op 10 meter boven NAP (2)

Foto's

Nrs. 1-2-3: Coll. Gerard W. Klunder, Vorden; 4: HisGis-kaartje