Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 de boonk002
BOE 3 de boonk003
BOE 4 Wiemelink-De Boonk-De Haar HisGIS 23-12-2020
F0304 Weg naar boerderij De Boonk, circa 1900
F0304 Bouw op de Boonk 8
F0304 Bouw op de Boonk 9
F0304 Bouw op de Boonk 10

De Boonk 0

De Boonk
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DE BOONK (a)

Huidig adres

Voorheen De Boonk [laatste wijkadres A 158] (zie kaartje) (1)

Wijk

Dorp Vorden

Oudste vermelding

1423: Boyinch, Boync (2)

Oude benamingen

1429: Bodinck; 1443: Boedyng; 1449: Boeynck; 1476: Bonck (3); 1485: Boedinck; 1495: Bodynek (2)

Ca. 1500: Boinck (3); 1582: Boynck (4)

1637: Boeijinck; 1641: Boonck/Bonck/Boeinck;  1667: Boïnck/Boiin(c)k

Betekenis naam

Waarschijnlijk samentrekking van Bodo = bode, maar ook voornaam +-ink = zoon van, behorende tot (5)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Boeinck hofstede

Leenaktenboeken

Huis Hackfort 1407-1505: nrs. 464, 465, 466

Kadaster 1832

Sectie K nr. 781

Bouwjaar

< 1825

Verbouwing

1866: gedeeltelijke afbraak en bijbouw; 1909: herbouw (6);

1964: afbraak om plaats te maken voor gemeentelijke woningbouw (7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1582: Drijes Boynck 1x Aaltjen Addincks, 2x Eefese (4)

1582: wed. Eefese (4)

1603: zonen Tonnijs en Jacob Boincks verkopen aan Joanna Hellinger, wed. Wilhelm Valcke en haar zoon Derck Valcke (4)

 < 1613: Harmen Addinck (4)

1613: ½ zoon Tonnis Harmens Addinck; ¼ Gosen Eelmerinck x Jenneken Egginck; ¼ Warner Smits x Driesken (4)

1832: Gerrit Jan Boerkamp x Gardina Heuvelink (8)

1849: zoon Hendrik Jan Boerkamp x Antonia Jansen (6)

1895: zoon Jan Boerkamp x Grada Johanna Maria Schutte (6)

1898: wed. Grada Johanna Maria Schutte (6)

1908: Pieter Gerrit Gallée (6)

1909: Hendrik Hengeveld x Antje Hallerdijk (6)

1911: zoon Johannes Gerhardus Hengeveld x Hermina Hendrika Kranen (6)

1919: Hendrik Broekgaarden x Egberdina Bosch (6)

1937: wed. Egberdina Bosch (6)

Bewoners

1476: Andries Bonck (3)

Ca. 1500: Andrijss Bonck (3)

1637: Jan op den Boeijinck

1641: Jan Boonck/Bonck x Geertje

1667: wedr. Jan Boïnck 2x Fenneken Albers

1681: Jan op den Boeink x Eefse Hendrick, wed. Hendrik Tonnissen

1688: wedr. Jan Boinck 2x Enneken Jansen

1701: Tonnis op den Boink

1722: Jan op den/het Boeinck

1727: Jan Marsman op den Boonk x Eva Hendriks Woessink

1735: Derk Borchardt op 't Boonk x Tuenisken Langenberg

1736: Jan Derk Wesselink op den Boeink x Berendina Heijink

1782: Derk op den Boenk

1788: Derk Altena op den Boenk

1806: Garrit Jan Boerkamp x Gardina Heuvelink

1834: zoon Hendrik Jan Boerkamp x Antonia Jansen

1862: zoon Jan Boerkamp

1895: Hendrikus Mokkink x Aleida Taken

1905: Gerhardus ten Tij x Anna Maria Kemna

1907: wed. Derkjen Nijenhuis-Nijhof

1909: Hendrik Hengeveld x Antje Hallerdijk

1911: zoon Johannes Gerhardus Hengeveld x Hermina Hendrika Kranen

1919: Hendrik Broekgaarden x Egberdina Bosch

1936: wed. Egberdina Bosch

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) De Boonk is afgebroken in 1964 (zie foto's)

Bronnen

(1) Website: HisGis

(2) GA: Arch. Huis Hackfort, Leenregisters van de heerlijkheid Vorden 1407-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 464, 465, 466 [zie ook; G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie]

(3) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, C3-1037 [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(4) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten, kerspel Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 222, 224, 228 [Transcriptie BW]

(5) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(6) GA: Digilegger (Kadaster)

(7) zie foto B.A. Albers

(8) Kadastrale Atlas Vorden 1832

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

22-12-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Hisgis-kaartje

Foto's nrs. 1, 2: fam. H. Broekgaarden; nr. 3: B.A. Albers;

nrs. 4 t/m 7: Fotoarchief Oud Vorden