Zoeken

Binnenkort

10 oktober 2023 Wijnhuisfonds

        20.00 u Zaal Bakker

 

Sociale media

Beschrijving

 Huidige boerderijnaam

GAZOOR

Huidig adres

Gazoorweg 4 [laatste wijkadres C 95]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1476: Schrevsoord, Scheersoord; ca. 1500: Scherforde (1)

Oude benamingen

1528: Schreerforde (2); 1615: Schrevoorde, Schevhoir; 1632: Schreevoort, Schrevoirde; 1634: Schrefoorde; 1643: Garsor, Gersor, Gersoor;

1646: Schar(s)foorde; 1663: Grisoir (3); 1707: Grijsgoor; 1719: Geersoor;

1741: Grijsoor; 1746: Grisoor, Griesoor; 1748: Gezoor; 1774: Geesoor;

1840: Schersorde; 1894: Go(o)soor; 1953: Gasoor

Betekenis naam

Veldnaam: schreef = oude naam voor grenslijn (4)

+ forde/voorde = doorwaadbare plaats

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Scharfoorde [Joost de Grote]

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A, no. 725

Bouwjaar

1870 (jaartal in sluitsteen): de boerderij werd verplaatst, zie kaartje (5)

Verbouwing

1917: veranderen woning en bijbouwen woonvertrek (6, a)

1944: verwoesting voorhuis; er werd een noodwoning met rieten dak gebouwd (b) (zie luchtfoto)

1953: bouw van het huidige voorhuis (6)

1974, 1999 en 2002: veranderen boerderij/woning (6)

Type boerderij

Oudste gedeelte is hallenhuis, half riet, half pannen gedekt

Monument

 

Eigenaren

1615: 3/8 deel: Albert Marrienborg x Catarina (2)

1632: 1/3 deel: Gothofrida Kilholts wed. Reinir Rasinck (2)

1634: 2/3 deel: idem (2)

1646: Joost de Grote

1780: achterkleindochter Beatrix Laurentia Grothe (7)

1810 en 1832: neefje Alexander Johan Grothe (7,8)

1839: Carel Jan Julius Storm van ’s Gravesande (9)

1853: zoon Imilius Frederik Storm van ’s Gravesande (9)

1894: Goossen Winkel (9)

Bewoners

1476: Scheersoord (1)

< 1528: Jan ten Paradijs (2)

1528: zoon? Tonnijs to Paradijs en zijn vrouw Alijt (2)

1643: Gerrit op het Garsor x Hendersken Jansen [laten dopen Peter en Berend]

1669: Hendrik Gertsen woonende op Gersoor x Hendersken Hermsen [laten dopen Jan en Jenneken]

1679: Hermen Gersoor [laat dopen Hendersken en Jenneken]

1694: Gerrit? Gersoor [laat 7 kinderen dopen]

1707: dochter J(oh)anna Gerritsen x Gerrit Gerritzen (van de Selst) op Gersoor [laten 6 kinderen dopen]

1746: zoon Goosen Garrits Gezoor (bij overlijden in 1774 in Oolde/Laren heet hij Goossen Geesoor Nilant)) x Esseltjen Garrits Wagenvoort [laten 8 kinderen dopen]

1780: Hendrik Klein Bramel (zoon van Roelof Wesselink op Kleen Bramel) x Fenneken T’Joostink

1808: wedr. Hendrik Klein Bramel

1831: zoon Garrit Klein Bramel x Willemina Stegerman 

1844: Hendrik Bogchelman x Fenneken Norde

1845: dochter Berendina Bogchelman x Jan Willem Zweverink

1881: zoon Jan Willem Zweverink x Jantjen Berendina Wunderink

1886: wed. Jantjen Berendina Wunderink 2x Hendrik Jan Tjoonk

1895: Goosen Winkel 1x Johanna Berendina Norde

1903-1930: wedr. Goosen Winkel 2x Willemina Groot Nuelend

1930: zoon Gerrit Willem Winkel x Hendrika Wassink

Bijzonderheden omgeving boerderij

A.G. Winkel, pers.comm.:

(a) < 1923 stond de boerderij andersom, herbouw na brand

(b) de verwoesting ontstond door brand tijdens een vuurgevecht bij ‘t Veerendaal

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, 1037-C [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 228 [Transcriptie BW]

(3) J. Renema, 2000. “Een Vordense verpondingslijst” in: OTGB, jrg.17, nr.3, pp. 96-102

(4) Van Dale, 1999. Groot woordenboek der Nederlandse taal

(5) Website: HisGis

(6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1940. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 549 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 2119, 2121, 2122, 2124, 2125

(7) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832

(8) Kadastrale Atlas Vorden 1832

(9) GA: Digilegger (Kadaster)

Bijzondere documenten

Eigendomsakte Goosen Winkel 1894

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

11-01-2021

Overige bijzonderheden

De familie Winkel is eigenaar van zowel ‘t Gazoor als ’t Gruwel. Dat maakt dat de bewoningsgeschiedenis van beide boerderijen vanaf 1895 sterk verweven is.

Foto's

nrs. 1 t/m 7: Gerard W. Klunder; Vorden; luchtfoto: fam. Winkel; HisGiskaartje