Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Groot Enzerink (hackfort)2
BOE 3 Groot Enzerink (hackfort)3
BOE 4 Groot Enzerink (hackfort)4
BOE 5 Groot Enzerink (hackfort)5
BOE 6 Groot Enzerink (hackfort)6
BOE 7 groot Enzerink luchtfoto1
BOE 8 groot Enzerink luchtfoto2
BOE 9 groot Enzerink oude foto
BOE 10 groot Enzerink schilderij

Hamminkweg 4

Groot Enzerink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

GROOT ENZERINK

Huidig adres

Hamminkweg 4 [laatste wijkadres B 93]

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1446: (land van) Enserinck (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Mogelijk van voornaam Ansheri < ans=heidense god + harja/heri (vaak gebruikt als tweede lid van een persoonsnaam) + -ink=behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen

1494: Enserynck, erf (3); 1535: Hof van Enserinck (4,a)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Enserinck, ’t huis te Vorden

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 595

Bouwjaar

1850, 1874 bouw van de achtergevel (5)

Verbouwing

1964: verandering woonhuisgedeelte; 1979: de voordeur werd gedicht en de twee grote ramen werden nieuw in de voorgevel aangebracht (5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

 

Eigenaren

1449: Johan Enserinck (Schimmelpenninck) x Gertruyt (1,6)

1486: zoon Aernt Enserincks x Merricken/Marricken (4,6,7)

1516: wed. Mariken Enserinx (4)

1530: zoon Herman/Harmen Enserinck x Tege (6)

1557: Hayo Ripperda (6)

1558: Henrica van Hackfort, wed. Hayo Ripperda (6)

1571: Andries van den Walle (4)

1624: Hillebrant Kilholt x Griethe Gerritsen (4)

1626: Jacob Ripperda tot Farsum x Steven/Stefania Anna van Raesfelt (4)

1637: Peter Verwit x Christina Barme(n)tloo (4)

1641: Anna van Eerde, wed.  Peter Vincent Ripperda (4)

1686: zoon Mauritz van Ripperda x Sophie de Renesse (4)

1712: dochter Maria Agnes van Ripperda, douar. Otto Frederik baron van Gent (4)

1775: Frederik Borchard Lodewijk van Westerholt tot Hackfort koopt, vlak voor zijn dood op 24-06-1775, op 10-06-1775 Groot Enzerink op een veiling uit de nalatenschap van Anna Maria Dorothea van Lintelo douar. Van Ripperda (4)

1775-1981: Huis Hackfort

1981: Vereniging  Natuurmonumenten

Bewoners

1449: Johan Enserinck x Gertruyt (1,6)

1486: zoon Aernt Enserincks x Merricken/Marricken (4,6,7)

1514: zoon Harmen Enserinck x Tege (6)

< 1571: Arent tho Banckreise (4)

1571: Berent thoe Honinck x Fenne (4)

< 1640: Jan op Groot Enserinck

1640: zoon Jan Jansen Groot Enserinck x Enneken Gerrits Borginck

1646: Henrick op Enserinck x Trijne (4)

1654: Jan op Enserinck (8)

1668: Jan Willems, boer op Groot Enserinck (4)

1723: Hendrick Groot Enserinck (zoon van Willem Jansen op Klein Enserinck en Berentjen Hendrix Hijkink) x Jenneken Kuijpers/Kupers/Cuijpers

1729: wed. Jenneken Kuijpers 2x Berend Berendsen Stokebrand

1764-1782: dochter Willemken Groot Enserink  (van Henderick en Jenneken) x Engbert Wiemelink op Groot Enserink

1782-1785: wed. Willemken Groot Enserink

1787: zoon Hendrik Groot Enserink x Garritjen Lebbink

1818: zoon Gerrit Willem Groot Enzerink x Gerritjen Decanije

1850: zoon Jan Groot Enzerink 1x Janna Eskes, 2x Janna Norde, 3x Hendrika Rensink

1873: wed. Hendrika Rensink 2x Berend Pelgrum

1875: neef Hendrik Pelgrum x Janna Spekkink

1881: zoon Jan Pelgrum x Hendrika Johanna Eskes

1886: wed. Hendrika Johanna Eskes 2x zwager Garrit Jan Pelgrum

1916: zoon Jan Marinus Pelgrum 1x Margarita Voskamp, 2x Aleida Johanna Huurnink

Bijzonderheden omgeving boerderij (5)

Jaartalankers 1850 in de voorgevel en 1874 in de achtergevel

Het woongedeelte is anderhalve laag hoog en bezit getoogde 22-ruits vensters op de begane grond en kleine tweelichten onder de kap

De driebeukige schuur dateert uit 1911

Bronnen

(1) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0010, inv.nrs. 457-462 [Transcriptie Ben Wullink, www.vordensverleden.nl]

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(4) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten Vorden. Toeg,nr. 0338, inv.nrs. 215, 217, 220, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 242, 252 [transcriptie BW]

(5) C. J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging  Natuurmonumenten

(6) A.C.J. Viersen, 2019. ‘Over een horige boer die tot de orde geroepen werd. Flarden uit de geschiedenis van het horige erf Enserinck’,  in: OTGB, jrg. 36, nr.1, 2019

(7) GA: Archief Gelderse Rekenkamer. Toeg.nr. 0012, inv. nr. 1120, bijlagen 41 en 42  'Afschriften van akten betreffende hoorige goederen 1326-1555, magescheid goed Enserinck 27 mei 1486' [Afschrift op papier 1919, part.coll.]

(8) Lidmatenboek Vorden, 1663

Bijzondere documenten

2 pachtboekjes: 1876-1907 en 1907-1981

Schilderij voorgevel, gedateerd juni 1918, van de hand van freule Clara Constance van Westerholt, in bezit van fam. Pelgrum

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

14-01-2021

Overige bijzonderheden

(a) In 1535 is er sprake van een Hof van Enserinck (4)

Foto's

Nrs. 1 t/m 6: coll. Gerard W. Klunder, Vorden; 7 t/m 10: fam. Pelgrum