Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Bijenhof HisGIS 2020-05-01

Hoekendaalseweg 0

Bijenhof
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BIJENHOF (a)

Huidig adres

Hoekendaalseweg 0 (zie kaartjes)

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres in 1892 C 41]

Oudste vermelding

1638 (1)

Oude benamingen

1663: 't Bienhoff (2), Biienhof, Beijenhof, Bijenhol

Betekenis naam

Mogelijk stonden de bijenkasten van Huis Hackfort hier

Andere vermeldingen

In 1787 wordt Bijenhof een katerstede genoemd (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Den Bijenhol, tot Hackfort

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 61

Bouwjaar

< 1787

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1646: Huis Hackfort

1780: de grond is van Huis Hackfort met recht van opstal, de eigenaar hiervan wordt niet vermeld (3), maar moet Garrit Jan Schimmel zijn geweest (zie bewoners)

1832: huis en grond B.F.W. Van Westerholt tot Hackfort (4)

1832-1892: 3 generaties Van Westerholt tot Hackfort

Bewoners

< 1638: Henrick Roulefsen op den Bijenhoff [zijn wed. Trine Hendrixssen hertrouwt op 11.2.1638]

1645: Arent Wunekinck op Bijenhof

1646: Hendrik op Bijenhof

1653: Arent Wenninck op Biienhof

1676: Gosselijck op Bienhof

1705: Harmen/Hermen Bienhof/op den Bijenhof

1724: dochter Machtelt Harmsen x Garrit Aelbertsen (z.v. Aelbert op het Grote Germel) op 't Bijenhof

1763: Garrit Jan (Schimmel) Bijenhof x G(erh)ardina Voermaag

1797: wed. G(erh)ardina Voermaag

1809: zoon Hendrik Jan Bijenhof, timmerman x  Jenneken Borgman

1840: Hendrik Jan Bijenhof x Jenneken Borgman

1851: zoon Garrit Jan Bijenhof x Aleida Gosselink

1861: Gerrit te Waarle x Hendrika Kamperman

1867: wed. Hendrika Kamperman 2x Evert Bruijl

1875-1892: wed. Hendrika Kamperman 3x Willem Kosstede

[Zij zijn de laatste bewoners en zij verhuizen in 1892 naar het naastgelegen Wevershuis of Klein Bijenhof dat dan verplaatst en herbouwd is]

 

Bijenhof kamer:

1861: Reint Kijskamp x Dina Boluit

1883-1892: zoon Hendrik Jan Kieskamp x Johanna Christina Hissink, wed. Hendrik van de Horst

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) Laatste bewoning 1892, daarna afgebroken

Door de voormalige bewoners van het Wevershuis of Klein Bijenhof, Kruisdijk 5, is er op de plaats waar Bijenhof heeft gestaan veel puin in de grond gevonden (5,6)

Bronnen

(1) Trouwboek Vorden

(2) J. Renema, “Een Vordense Verpondingslijst” in: OTGB jrg.17, nr.3, 2000, pp. 96-102

(3) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 132

(4) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

(5) D.J. Hogeslag , pers. comm.

(6) https://www.hisgis.nl/kaartviewer/Gelderland/Vorden

Bijzondere documenten

In 1964 werd een vuistbijl (Felirechteckbeil) uit 3000-2000 v.Chr. aangetroffen; eerder al was een hamer, type Muntendam uit ca. 1000-300 v.Chr. gevonden  [beide voorwerpen staan geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort] (5)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

16-05-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Overlay van kadasterkaart 1832 en Google Maps: Gerard W. Klunder, Vorden; HisGis-kaartje