Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

BOE 2 Terink geveltekst Almenseweg 59
F01 Bakoven bij boerderij Zeggerdink, 1956
BOE 4 Terink voor en noordoostzij 2016
BOE 5 Terink voor en noordoostzij 1974
BOE 6 Terink voor en zuidwestzij 1974
BOE 7 Terink zij en achter 2074
BOE 8 Terink 1838-1884
BOE 9 Terink overlay 1832-2019

Almenseweg 59

Terink
Beschrijving

Boerderijnaam

TERINK

Huidig adres

Almenseweg 59

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C 98)

Oudste vermelding

1417: Erf to Tegerding (1, a)

Oude benamingen

1476: Tegerdinck (land en boer), Teering (kater [= keuter]) (2)

1712: Tegerink: Huis Vorden (3)

1767: “Tegerdinck, nu Terink” (4, b)

Betekenis naam

Tegeder: een Oostnederlands / Westfaals woord voor 'oordeelwijzer'; iemand die als bijzitter van een schout bij een rechtzaak betrokken was (5)

Andere vermeldingen

1885-1932: Zeggerdink. Aldus vermeld op topografische kaarten opgemaakt vanaf 1865, zoals ook aangehaald door Staring (6, 7, 8). Mogelijk een vergissing van de cartograaf

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Tegerdinck: an ’t huis te Vorden. De weilanden, die niet ver van het dorp liggen, en het land waren verpacht aan verschillende personen (9)

Leenaktenboeken

Leenregister van Bergh (1)

Kadaster 1832

sectie A nr. 312

Bouwjaar

ca. 1805: afbraak Teerink (10, b)

1838: nieuwbouw Terink (10, c, d)

Verbouwing

1884: uitgebreid met een gebint (10, 11, ill. 8)

1956, 1984, 2008 (12)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Rijksmonument

Eigenaren

1417: Huis Vorden (1, 13)

1804 (1798): Huis de Bramel (1, 4, 8)

1897: Wolter Platerink (10)

ca. 1901: Bernard Oosterink (10)

ca. 1901: Huis de Bramel (10)

Bewoners

Teerink: (b)

1671: Jan op Teerinck

1697: Jan Tegerdink (3)

1702: zoon Jan Terink 1x Jenneken Wooldink

1716: wedr. Jan Terink 2x Driesken Wanders Roerdink

1741: dochter Aelbertina Teerink 1x Teunis Lamberts (Groot) Bloemink alias Teerink

1780: wed. Alberdina Terinks 2x Waander Smeenk alias Hakkerman

1795: Waander Hakkerman x Alberdina Terinks, en Hendrik Jan Raassink x Henders Schutten of Schulten

1796: wedr. Waander Hakkerman, en Hendrik Jan Raassink x Henders Schutten

1805: wedr. Waander Hakkerman, en wedr. Hendrik Jan Raassink

 

Terink: (c)

1838: Hendrik Jan Memelink x Barta Hendrika Gotink (e)

1870: zoon Gradus Memelink 1x Janna Knoef

1871: wedr. Gradus Memelink 2x Willemina Kraassenbarg

1898: Jan Oosterink x Anna Willemina Heitink

1898: wed. Anna Willemina Oosterink-Heitink, en zoon Bernard Oosterink x Johanna Maria Eskes

1912: Bernard Oosterink x Johanna Maria Eskes

1936: wed. Johanna Maria Oosterink-Eskes

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Het oorspronkelijke Tegerdinck heeft vermoedelijk tot aan de 16e eeuw in de Vordense Enk gestaan, niet ver van de toenmalige windmolen en een stuk land genaamd het Molenstuk, behorende bij het erve de Brinke (Almenseweg 4 & 6). De Almenseweg werd destijds Tegerdincksteeg genoemd (13). Rond 1646 waren de gronden verpacht aan verschillende personen, zodat de boerderij toen waarschijnlijk niet meer bestond

b) Het (2e) erve Teerink, waarvan de eerste bewoners vanaf 1671 verschijnen in de kerkelijke registers, zal in 1805 afgebroken zijn, na het overlijden van Henders Raassink-Schutten op Teerink, want in 1806 staat de plaats niet meer vermeld in het bevolkingsregister. Het huis was eigendom geweest van de bewoners en stond op grond van de heer van Vorden (14). Getuige de formulering “Teerink uit Tegerdinck” (14) was Teerink vermoedelijk ontstaan nabij het nog steeds als zodanig herkenbare stuk bouwland (ontgonnen door Jan op Teerinck?) in het heidegebied (ill. 9) dat diende als “uitdrift” (= graasgebied van het vee) van het oorspronkelijke Tegerdink

c) De huidige (3e) boerderij werd denkelijk op of nabij dezelfde locatie herbouwd. Rond 1840-1850 staat het aangeduid als Terink in het bevolkingsregister, welke schrijfwijze hier wordt aangehouden, ter onderscheiding van het (2e) Teerink

d) Op het kadasterkaartje uit 1838 staat een rosmolen ingetekend naast het huis (ill. 8)

Bronnen

1) A.P. van Schilfgaarde (red.), 1929. Register op de Lenen van het Huis Bergh

2) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst en uitgaven van een schatting in het kerspel van Vorden (1476). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl )

3) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1222, 1243

4) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 253, 254 (transcr. Ben Wullink)

5) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

6) G.L. Wieberdink, 1989. Historische atlas Gelderland. Kaart nr. 434, Almen

7) www.topotijdreis.nl

8) A. Staring, 1938. ‘De Bramel.’ In: Gelre. Bijdragen en Mededeelingen XLI

9) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

10) GA: Digilegger (Kadaster)

11) B. Oosterink, pers. comm.

12) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 236, 238, 240

13) G. Rossel, in bewerking

14) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 6, 13A, 13C

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel (Han Bruggert 2014)

Laatst bijgewerkt

22-04-2020

Overige bijzonderheden

e) Hendrik Jan Memelink, afkomstig van het nabijgelegen Groot Wesselink (Larenseweg 1), was voor zijn huwelijk o.a. koetsier geweest op de Bramel, en staat na zijn vestiging op Terink als daghuurder te boek

Foto's

4: Google StreetView

5, 6, 7: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

8: (9)

9: Overlay kadasterkaart 1832 en luchtfoto GoogleEarth