Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Geurkenweg 1

Geurken
Beschrijving

Boerderijnaam

GEURKEN

Huidig adres

Geurkenweg 1

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 44)

Oudste vermelding

1636: hofstede op de Hissincksbeecke (1)

Oude benamingen

1636-1805: (Hofstede) op de Beecke

Betekenis naam

Persoonsnaam: *Gade > Gadeken > Gaeken, geherinterpreteerd als Geu(r)ken ( Geurken < Geudeken < *Gudula)

Andere vermeldingen

1694-1805: Veltgeucken, Veld Geuken, Geuken bij Beeke, Geuken of Geukesplaatsje

1727-1805: Velthuijs (op de Beecke)

Verpondingskohier van Kreynck

1663: Gaken op die Beke (2)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Oude boerderij: Sectie F nr. 921

Nieuwe boerderij: Sectie F nr. 924

Bouwjaar

1867: afbraak (F 921) en herbouw (F 924)

Verbouwing

ca. 1925: her- en bijbouw (3)

2000: bouw 2e bedrijfswoning (4)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1636: Aelbert op de Beecke (1), hofstede op de Hissinckbeecke

1668: Johan Berents x Liesbeth Jansen verkopen aan Herman tho Noortwijck x Odilia Woeltjes (1), ⅓ deel in de hofstede op de Beecke (mogelijk alleen grond)

1679, 1684, 1697: Gaken Berents op de Beecke (1, 5), 1/6 van de hofstede op de Beeck

1727: kleinkinderen Teuntjen Veldinks x Berent Lammers, Jan Alberts Veldink x Geertruijt Uitermark, en wijlen Albert Veldink x Anneken Veldinks kinderen verkopen aan oom Jacob Bovenman (x Gerritjen Berents Veldhuijs of Veldink) (1), ¼ van het Velthuijs

1743: Jacob (Bovenman) Oortgiesen x Gerritjen Berents verkopen aan Egbert (Albertsen) op de Vosserije x Janna Hendriks (van Til) (1), 1/6 van de katerstede Velthuis

1749: Johanna van Til (2?)x Jan Martens verkopen aan Arnold Johan van Staveren (1), 1/8 van het plaatsje het Velthuijsen op de Beke

1758: Jan Willem Noortewijck verkoopt aan Teunis Velthuijs (1, 5), 1/12 van het Velthuijs of Geukesplaats alias de Hofstede op de Beek (vermoedelijk alleen grond)

1762: Teunis Velthuis x Christijne Harmssen (Mispelkamp) verkopen aan Jan Weenck x Geertjen Lenderinck (1), 1/8 van het plaatsje Velthuijs op de Beecke

1770: Jan Egbers verkoopt aan Jan Noordinckx Geertjen Klein Siebrinck (1, a), zijn aandeel in de katerstede Op de Beeke of Geuken

1805: De kerkenraad van Lochem verkoopt aan Jan Hendrik Muiserije x Maria Noordink (1), ⅓ van het Velthuis of Geukesplaatsje

1819: wed. Maria Muiserije-Noordink

1838: zoon (Hendrik) Jan Muzerije (x Janna Straatman) (3)

1862: zoon Jan Hendrik Muzerije x Arendina Beunk (3)

1866: erven Jan Hendrik Muzerije (3)

1899: Albertus Marinus Weenk x Harmina Johanna Beumer (3)

ca. 1927: Albertus Marinus Weenk x Harmina Johanna Beumer, en zoon Harmanus Weenk (x Aaltjen Lindenschot) (3)

Bewoners

1636: Aelbert op de Beecke (1), hofstede op de Hissinckbeecke

1647: Albert op de Becke, en dochter Tonnisken Alberts x Gaeken Berentsen Malerinck alias int Velt alias op de Beeke

1670: wedr. Gaeken op die Beke 2x Jenneken Engelbarts Groote Oosterhoolt (1, b)

1706: zoon Berent Veltink alias Geukens Beerent x Hendersken Tonnissen Livestroo of Lievestroe

1725: dezelfde Berend Veldhuijs, en dochter Gerritjen Berends x Jacob Bovenman alias Veldhuijs of Veldink

ca. 1736: Teunis Velderman of Velthuis op ’t Geuken x Tuenisken Berents Hissink wed. Garrit Willemsen Klein Brandenburg op Knoef

1761: wedr. Theunis Velthuis 2x Christijna Harmzen Mispelkamp wed. Jan Schutterije (1, 5), Velthuis of Geukesplaats alias de hofstede op de Beeck

< 1795: neefje Zwier Lambertsen Blaauwehand alias Veldhuis x Maria Lubbertsen Kranenbarg (6, 7)

1805: Jan Hendrik Hendriksen Muijzerije x Maria Jansen (Weenk) Noordink

1819: wed. Maria Muizerije-Noordink

1823: wed. Maria Muizerije-Noordink, en zoon Hendrik Jan Muizerije x Janna Straatman

1838: Hendrik Jan Muizerije x Janna Straatman

1861: Hendrik Jan Muizerije x Janna Straatman, en zoon Jan Hendrik Muizerije x Arendina Beunk

1862: Jan Hendrik Muizerije x Arendina Beunk

1866: wed. Arendina Muizerije-Beunk

1868: wed. Arendina Muizerije-Beunk 2x Garrit Hendrik Eggink

1878: wed. Arendina Eggink-Beunk

1899: Albert Marinus Weenk x Harmina Johanna Beumer

1927: Albert Marinus Weenk x Harmina Johanna Beumer, en zoon Harmanus Weenk x Aaltjen Lindenschot

1938: wed. Harmina Johanna Weenk-Beumer, en zoon Harmanus Weenk x Aaltjen Lindenschot

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 228, 233, 235, 236, 238, 240, 252, 253, 254 (transcr. Ben Wullink, Alice Garritsen, Marian Kruijt)

2) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 2163

5) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

6) GA: Archief familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 13B

7) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafse tijd. Volkstelling Vorden 1795. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 234 (transcr. J.B. Baneman)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

25-05-2020

Overige bijzonderheden

a) Jan Egbers was vermoedelijk een zoon van Egbert van de Vosserije (koper 1743)

b) Gae(c)ken, G(e)uijken of Geu(c)ken Berentsen Malerinck was vermoedelijk een neefje of kleinzoon van Gaeken Malerinck, wiens dochter in 1624 trouwde te Lochem

Foto's