Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Hilverinkweg 3

Groot Obbink
Beschrijving

Boerderijnaam

GROOT OBBINK

Huidig adres

Hilverinkweg 3

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 33)

Oudste vermelding

1235: Ubekink, in het kerspel Wrden (1, a)

1363: Johan Ubbekinch, bouwman in de buurtschap Dellen, kerspel Vurden (2)

Oude benamingen

Ubbekinck, Obbekinck

Betekenis naam

Woonstede of erve van ene Ub(b)o/Ubbe of Obbo/Obbe en de zijnen (< uba ‘weelderig’, welig, overvloedig’) (3), d.w.z. een groeizame plek (vgl. Duits üppig ‘weelderig, overvloedig')

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1646: Ubbekinck, Berent Weeninck (4)

Leenaktenboeken

< 1690: keurmedig leengoed van de Sint Salvador-Abdij te Prüm (leenkamer Klarenbeek) (5, 6)

Kadaster 1832

Sectie H nr. 257

Bouwjaar

1780: achterhuis (sluitsteen?) (7)

Verbouwing

ca. 1894, 1933 (8, 9)

Type boerderij

T-boerderij

Monument

 

Eigenaren

1470: Arnt Obbekynck (5)

ca. 1490: Henrick Obbekinck (x Lutherma) (5, 6, 10), Ubbekinck

1511: zoon Arnt Obbekinck (x Else) (5, 6), Ubbekinck

1571: (zoon) Henrick Obbekinck (5)

1582: de erven van neefje Volcker (Derecks) Visscher verkopen aan Adam (Daem) Weninck x Marrijke of Meriken Wultgens (5, 6, 11, a), Ubbekinck

< 1585: Andries van Oss’ dochters Aeltien en Marie van Oss (6), ½ Obbekinckshofstede

< 1585: Aeltien en Marie van Oss’ halfbroer Woeltgens (6), ½ Obbekinckshofstede

1620: Adams Wenincks zonen Gadert (wedr. Anna Slebuss), Bernt (x Anna Pothoffs) en Evert (1x Catharina Johans, 2x Trijne Tonnissen) Weeninck (5, 6), elk ⅓

1627: Gadert Weeninck verkoopt aan Goessen Eelmerinck (5), ⅓

1637: Evert Weeningh (x Catharina of Trijne Tonnisen of Thomassen) laat na aan zoon Thomas Weeningh (5), ⅓

1641: Goossen E(e)lmerinck (zoon van Johan E. x Marie Woeltjes; 1x Jenneken Hansen, 2x Geertien Eggincks) verkoopt aan Ds. Bartholdus Goltsmit (x Margrita Vranken) (5, 6), ⅓ Groot Ubbekinck

1642: Margarita Vrancken wed. Battolt Goltsmit verkoopt aan Beernt Weeninck x Mechtelt (5, 6), ⅓ Groot Ubbekinck

1646: Thomas Weeninck x Margriet Goeykincks of Margreta Goijkinck verkopen aan oom Beernt Weeninck 2x Mechtelt Gerrits wed. Aelbert Willems Wendtholt (5), ⅓ Groot Obbekinck

1646: Beernt Weeninck (5), 3/3

1647: stiefzoon Jan Aelberts Wentholt (5), ⅓

1655: Jan Wentholts moeder Mechtelt Gerritsen wed. Beernt Weeninck (5), ⅓

1655: zoon Johan Beernts Weeninck (5), ⅔

1661: Mechtelt Gerrits’ dochter Helena Wentholts wed. Samuel Ludolffs (5), ⅓

1668: Johan Weenincks dochter Anna Weeninck (x Wilhelm Tuytenburch) (5), ⅓

1668: Helena Wentholts zoon Albert Lulofs (5), ⅓

1688: Albert Lulofs verkoopt aan Jan Haeck (5), ⅓

1691: Anna Weeninck wed. Willem Tuitenborgh verkoopt aan Jan Haeck x Elsken, Essele of Elsebe Jansen (6), ⅔ Ubbekinck

1717: schoondochter? Peternella Maria Roelofsen wed. Gerhardt Haack (6), Obbekinck

1729: kinderen Rudolph Haeck x Maria van Aerssen, Jan Haeck x Anna Judith Schaap en Elisabeth Haecks x Ds. Henrik Geijtsman verkopen aan Herman Noortwijck x achternicht Maria Okhorst (6)

1772: kinderen Antonij Harmen, Wilhelmina en Johanna Noortwijck (x Herman Beekhuisen) (12, 13)

1774: Johanna Noortwijcks dochter Aleida Odilia van Beekhuisen x Johannes Franciscus van Keulen (12, 13, 14)

1821: de erven van Aleida Odilia van Keulen-Beekhuisen verkopen aan Gerrit Jan Gerritsen x Hendrica Memelink (9, 15, 16, 17, 18, b)

1841: zoon Berend Groot Obbink (x Stientjen Waijenberg) (9)

1847: wed. Stientjen Waijenberg (2x Berend Rossel) (9)

1893: zoon Berend Rossel x Aaltjen Lindenschot (9, 17)

ca. 1931: zoon Berend Rossel x Hendrika Maria Regelink (9)

Bewoners

1363: Johan Ubbekinch (2)

1602: Johan Hilverdinck 1x Lijsebeth, 2x Jutte (6), op Ubbekinck

< 1628: Willem Obbekinck x Mechtelt Hermans Vruissinck (6, 19)

< 1633: wed. Mechtelt Vruissinck 2x Tonnies op Obbekinck (6)

1654: zoon Willem Tonnissen x Tonnisken Jansen Alderkamp

1698: zoon Evert Willemsen x Aaltjen Jansen Weeink (7)

1734: Teunis Raes alias Hulsman (19), op Groot Obbinck

1752: Evert Willems’ neefje Garrit Janssen x Janna Hilverink wed. Hendrik te Entel alias Hilverdink

1754: wedr. Garrit Jansen alias Groot Obbink 2x Johanna Lodewijka Wagenvoort

1788: zoon Garrit Jan Groot Obbink x Hendrica Memelink

1835: wed. Hendrica Groot Obbink-Memelink

1836: wed. Hendrica Groot Obbink-Memelink, en zoon Berend Groot Obbink x Stientjen Waijenberg

1841: Berend Groot Obbink x Stientjen Waijenberg

1847: wed. Stientjen Groot Obbink-Waijenberg 2x Berend Rossel

1882: Berend Rossel x Stientjen Waijenberg, en zoon Berend Rossel x Aaltjen Lindenschot

1894: wedr. Berend Rossel, en zoon Berend Rossel x Aaltjen Lindenschot

1896: Berend Rossel x Aaltjen Lindenschot

1898: wed. Aaltjen Rossel-Lindenschot

1908: wed. Aaltjen Rossel-Lindenschot, en zoon Berend Rossel x Hendrika Maria Regelink

1935: wed. Aaltjen Rossel-Lindenschot, en zoon Berend Rossel x Hendrika Maria Regelink, en kleinzoon Berend Rossel x Aleida Johanna Wesselink

1939: Berend Rossel x Hendrika Maria Regelink, en zoon Berend Rossel x Aleida Johanna Wesselink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De oudst gedocumenteerde boerderij van Vorden

Bronnen

1) GA: Klooster Bethlehem bij Doetinchem. Regesten (1200-1300). Toeg.nr. 06314, inv.nr. 5, regestnr. 3

2) RAZ: Collectie particuliere charters Zutphen (1297-1809). Toeg.nr. 0191, inv.nr. 5, regestnr. 35

3) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

5) A.J. Maris, 1934. De leen-, keurmedige en tynsgoederen van de Sint Salvador-Abdij te Prüm in Gelderland

6) RAZ: Oud-rechterlijk archief Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 0338, 215, 217, 218, 223, 224, 227, 228, 229, 231, 235, 236, 240, 252 (transcr. Ben Wullink)

7) G.J. Weenk, 2007. ‘Bewonersgeschiedenis der hoeve ’t Groot Obbink.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 24, 4

8) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 385

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink)

11) RAZ: Oud-rechterlijk archief Zutphen (1389-1811). Toeg.nr. 0010, inv.nrs. 816, 871

12) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Taxatien wegens de collaterale successien. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 474

13) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13, 13C, 13D

14) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824

15) UA: Archief Familie van Bijlevelt. Toeg.nr. 203, inv.nr. 116

16) Arnhemsche Courant 09-10-1821

17) Huisarchief Groot Obbink (met dank aan Hennie Heisterkamp-Rossel)

18) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 186

19) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

20) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

(1)

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-01-2023

Overige bijzonderheden

a) De erven Volcker Visscher: Johanna Folkers x Rijckman van Noyll, Arnt Folkers x Jacopxken, en Folkkert Folkers (10)

b) de erven van Aleida Odilia van Keulen-Beekhuisen: fam. van Bijlevelt

Foto

Overlay kadastrale kaart 1832 en actuele hoogtekaart (9, 20)