Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Koekoekstraat 15

Broekslag
Beschrijving

Boerderijnaam

BROEKSLAG

Huidig adres

Koekoekstraat 15

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 43)

Oudste vermelding

1706: ’t Broeckslag (1)

Oude benamingen

1557: dat Broeckslaech, stuk land afkomstig uit het hofhorige goed Vroeinck: Henrick Lebbinck (2)

1583: Lambert Louwerman x Andrea (Obbekinx) (3), de Broeckslach bij Harman Lebbinck’s huis (land)

Betekenis naam

Veldnaam. Broek = laaggelegen en regelmatig ondergelopen moerassig land naast waterlopen. Slag = stuk land door een afgrenzing aan de gemeenschappelijke gronden onttrokken (< slaan ‘verdelen’) (4, 5)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1646: Buininck (6), Broeckslach

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 196

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1860, ca. 1890, 1959, 1961, 1966, 1971, 1977, 1991 (7, 8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1706: Maria Agnis, Geertruijdt Adelheida en Gooswijn Arnold de Buijnink (9), wederzijdse tucht met het erve oft goet Broekslagh

1753: nichtjes Helena Clara en Maria [Catharina Antonia] van Dorth (1, 9, 10), Broekslagh

1793: de erven van Maria Catharina Anthonia van Dorth (11, a), ½ Broekslag

1800: achterneefje R.W. van Middachten (x Petronella Jacoba van Asbeck (10, 12)

1811: neef R.W. (Reinerus Wilhelmus Josephus Antonius Franciscus) van Middachten (x Petronella Jacoba van Asbeck) (7, 12)

< 1865 (ca. 1840?): Arend van Westerholt (7)

1878: nichtje Louise Charlotte Elisabeth Marie van Ittersum x Hendrik Albert Diederik Coenen (7)

1900: wedr. Hendrik Albert Diederik Coenen (7)

1907: zoon Hendrik Albert Coenen (7)

Bewoners

1736: A(e)lbert Bartels of Janssen alias Broekman, in ’t Broek, op Broeksland of op Broekslag 1x Nn, 2x Maria Egberts (van de Pijperij), 3x Janna Lammerze of Lamberts

1767: Jan Gerritsen alias Broekslag x Derkjen Hendriks (10, 13), Broekslagh

1799: zoon Hendrik Garssen of Gerritsen alias Broekslag x Everdina Vos op Broekslag (10)

1834: Hendrik Garssen x Everdina Vos, en Garrit Assink x Kaatjen Brokken (b)

1845: wed. Everdina Garssen-Vos, en Garrit Assink x Kaatjen Brokken

1851: Garrit Assink x Kaatjen Brokken

1856: wedr. Garrit Assink 2x Everdina Brokken

1860: Berend van Til x Willemina Heuvelink

1890: wedr. Berend van Til

1891: wedr. Berend van Til, en zoon Nadus van Til x Aaltjen Steege

1900: Nadus van Til x Aaltjen Steege

ca. 1925: zoon Garrit Jan van Til x Gerdina Johanna Jansen

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

2) GA: Gelderse Rekenkamer. Bijlagen visitatieboek 1557. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 1120 (transcr. Albert Lettink)

3)GA: Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 179a

4) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie. http://gtb.inl.nl/

5) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland

6) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg. nr. 0141, inv.nr. 22

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 628, 629, 630, 632, 635 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 3656

9) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 238, 252, 253 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

10) GA: Familie van Dorth tot Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nrs. 429, 430
11) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 461

12) RAZ: Inventaris archief van Dorth tot Medler. Bibl 035 Schi geld

13) ECAL: Archief van het Stadsbestuur Doetinchem. Liefdegiften. Toeg.nr. 0261, inv.nr. 1278

14) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

22-03-2023

Overige bijzonderheden

a) De erven van Maria Catharina Anthonia van Dorth: Gijsbertha Norberta van Dorth (x Wilhelmus Theodorus van Middagten), Reinerus Engelbertus vDtM, Theodora Olivira vD (x H.W. van Wijnbergen), Maria Cornelia vD (x G.W. van Lamzweerde), Olivier Theodorus Petrus Paulus van Hacfort

b) Garrit Assink x Kaatjen Brokken: inwonend personeel

Foto's

< 1961 (8)

1832-2015: overlay kadasterkaart-1832 en actuele hoogtekaart (7, 14)