Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

 

Huidig adres

Lankhorsterstraat 19

Wijk

Wichmond (laatste wijkadressen D 71 en 71a)

Oudste vermelding

1802: Albert Lankhorst x Janna Winkelman (op Groot Lankhorst, Lankhorsterstraat 23) en Jan van der Horst x Reindina Dimmendaal, elk eigenaar van een helft van het oorspronkelijke erve en goed Groot Lankhorst, leggen vast welke percelen aan wie toekomen. Hierbij krijgt de fam. Lankhorst het huisperceel en de oostelijke percelen en de fam. van der Horst de westelijke percelen. Laatstgenoemden bouwen in datzelfde jaar een huis op de hun toebedeelde grond (Lankhorsterstraat 19) (1)

Oude benamingen

1813, 1823: de Halve (Grote) Lankhorst (2, 3)

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 68 (Evert Jan Olthof)

Sectie E nr. 69 (Jan Fokkink)

Bouwjaar

1802: (1, gevelankers)

1971: nieuwbouw (4)

Verbouwing

E69: afbraak ca. 1856 (5)

E68: afbraak ca. 1988 (6)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1802: Jan van der Horst (x Reindina Dimmendaal) (1, 2)

1813: Jan van der Horst x Reindina Dimmendaal verkopen aan Jan Fokkink x Anneken Groot Roessink (7), de halve Grote Lankhorst

ca. 1826: Evert Jan Olthof (x Jenneken Aberson) (2, a)

1832: Evert Jan Olthof (E68), en Jan Fokkink (E69) (2, 5, a)

< 1844: Evert Jan Olthof (x Jenneken Aberson) (5, a), (E68, E69)

ca. 1879: zoon Albert Olthof (x Garritjen Bogchelman) (5)

ca. 1912: zoon Evert Jan Olthof (x Garritjen Groot Bramel) (5)

ca. 1931: zoon Albert Olthof (x Elize Charlotte Hiddink) (5)

Bewoners

1802: Jan Berends van der Horst x Reindina Dimmendaal (1, 2)

1818: Berendina (Klein) Regelink wed. Toon Berendsen (b)

1826: Evert Jan Olthof x Jenneken Aberson

1853: Evert Jan Olthof x Jenneken Aberson, en zoon Albert Olthof x Garritjen Bogchelman

1864: Evert Jan Olthof x Jenneken Aberson, en zoon/wedr. Albert Olthof

1879: wed. Jenneken Olthof-Aberson, en zoon/wedr. Albert Olthof

1881: wed. Jenneken Olthof-Aberson, en zoon/wedr. Albert Olthof, en kleinzoon Evert Jan Olthof x Garritjen Groot Bramel

1884: wedr. Albert Olthof, en zoon Evert Jan Olthof x Garritjen Groot Bramel

1912: Evert Jan Olthof x Garritjen Groot Bramel

1919: Evert Jan Olthof x Garritjen Groot Bramel, en zoon Albert Olthof x Elize Charlotte Hiddink

1924: wedr. Evert Jan Olthof, en zoon Albert Olthof x Elize Charlotte Hiddink

1931: Albert Olthof x Elize Charlotte Hiddink

De Kamer (van E68) en de schuur-woning (E69): (b)

< 1829: Jan van der Horst wedr. Reindina Dimmendaal

1841-ca. 1855: zoon Jan Frederik en dochter Frederika van der Horst

De Kamer:

1932: Hendrik Jan Klein Wentink x nicht Clasina Kramp

Bijzonderheden omgeving boerderij

Van de drie lindes die hier (sinds 1802?) stonden is er nog een over

Bronnen

1) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 6

2) GA: Markeboek van Wichmond 1657-1828. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 126

3) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 6

4) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nr. 786

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) RAZ: Collectie Vierakker en Wichmond verzameld door J. Lamers, Toeg.nr. 3020, fotonr. 0239-0098

7) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst, 1812-1935. Standplaats Vorden. Toeg.nr. 3011, inv.nrs. 177, 182

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

25-07-2021

Overige bijzonderheden

a) Jan Fokkink x Anna/Anneken Groot Roessink woonden in Hengelo, waar zijn vrouw in 1816 overleed. Mogelijk dat Jan daarna enige tijd in Wichmond gewoond heeft, waar hij in 1820 genoemd wordt als bouwman van de halve Lankhorst en hier in 1823 enig vee en meubilair verkoopt. Vanaf 1826 wordt niet hij maar Evert Jan Olthof vermeld in het markeboek, en die in 1832 ook geregistreerd staat als eigenaar van de oostelijke percelen plus de boerderij (E68). De westelijke percelen (incl. het pand E69) komen pas na de dood van Jan Fokkink (†Hengelo 1837) in handen van Evert Jan Olthof.

b) Het pand E69 werd afgebroken na het vertrek van de kinderen van Jan van der Horst rond 1855, waardoor mag worden aangenomen worden dat zij daar in ieder geval een tijdlang gewoond hebben. In 1818 wordt echter nog vermeld dat Jan van der Horst in de Kamer van de boerderij woonde en de schuur in gebruik had (2, 3, 5, 7)

Foto's

Overlay luchtfoto (GoogleEarth) en kadasterkaarten-1832-1933-1953 (5)