Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Lankhorsterstraat 21

Groot Lankhorst
Beschrijving

Boerderijnaam

GROOT LANKHORST

Huidig adres

Lankhorsterstraat 21

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 73)

Oudste vermelding

1446: Johan Lubbenz. opper Lanchorst (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

1441, 1450, 1492: bij/achter/in den Lanckhorst of Lanchorst, een veldnaam (2, 3, 4)

Andere vermeldingen

1494: die vorste en die naeste Lanckhorst, erve (5, 6)

Verpondingskohieren

1649: Grote Lanckhorst: (Hen)rick ter Moelen (7)

Leenaktenboeken

1552: leengoed van Hackfort (8)

1771: vrij en allodiaal goed (9)

Kadaster 1832

Sectie E nr. 51

Bouwjaar

ca. 1768 (10)

Verbouwing

1909 (achterhuis verlengd, zie sluitsteen), 1966 (11, 12)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1492: Henrick Helmichs (13), die helfte van die veerste Lanchorst (a)

1494: de erven van Henrick Helmich te Deventer (6), ½ van de vorste Lanckhorst

1492: die fraters van Deventer (13), die Lanckhorst (a)

1494: de fraters in Deventer (6), ½ van de naeste Lanckhorst

1494: Henrich die Russchere (6), ½ van de naeste Lanckhorst

1552: Geerdt Roscher x Aelken (8), Lankhorst

1649: (Hen)rick ter Moelen (x Aeltien Willems toe Noortwijck) (7, b)

1658: zoon Jan Molleman of Meuleman (x Drisken Hendricks Brouwers) (14)

1699: Gerrit Reinders verkoopt aan Frederick Amptinck x Maria Noortwijck (15, c), 1/6

1708: Nn verkoopt aan Frederick Amptinck 1x Maria Noortwijck (wed. Willem Goetinck) (14, 15), 2/6, maakt samen ½

1743: Juffouw Rauwertz (= kleindochter Maria Hendriksen Rauwers x Willem Hendrik Backer) (14, 16), ½

< 1763: (Jan Meulemans) kleinzoon Willem Hendrik Meuleman (9, d), ½

< 1763: nichten (de gezusters) Arnolda Helena, Anna Christina Willink wed. Derk Masen] en Aleijda Elisabet Willink, GA 0005, 452), (elk) ⅓ van het halve Groot Lankhorst (17, d)

1763: Aleijda Elisabeth Willinck erft van haar zusters Arnolda Helena en Anna Christina Willink wed. Derk Masen (9, d), ½

1771: Aleijda Elisabeth Willinck verkoopt aan neefje? Jan van Ruirlo (9), ½

1794: (Jan van Ruirlo’s) dochter Anthonia van Ruerlo (x Gillis Holst) verkoopt aan Albert Lankhorst x Janna Winkelman (9, 14), ½

1801: (Willem Hendrick Backers) zwager Johannes Vosch van Avesaet (wedr. Johanna Hendriksen Rauwers) (14), ½

1802: zoon Petrus Josephus Vosch van Avesaet verkoopt aan Jan van der Horst x Reindina Dimmendaal (9), ½

1802: Aalbert Lankhorst x Janna Winkelman, en Jan van der Horst x Reindina Dimmendaal (14, 18, e), elk ½

1803: wed. Janna Lankhorst-Winkelman (14)

1806: (wed. Janna Lankhorst-Winkelman 2x) Jan Sloot (11, 14)

1841: stiefdochter Johanna Lankhorst x Johannes Plakkenberg

1868: zoon Johannes Antonius Plakkenberg (x Berendina Kok) (11)

1880: wed. Berendina Plakkenberg-Kok (11)

1902: zoon Bernardus Johannes Plakkenberg (x Anna Theodora Stapelbroek) (11)

Bewoners

1492: die bouman Henrick (13), die naeste Lanckhorst

1576: Everdtt op die Lanckhorst (19)

1605: Lubbert op de Lanckhorst x Mechteld (20)

1626: zoon Vyth Lubbersen op die (Grote) Lanckhorst x Griete Gerritsen te Menckfelt (20)

1685: zoon Hendrick op de (Grote) Lanckhorst x Evertien Daen of Damens Gompers

1725: zoon of neefje Fijt op den Lankhorst (21)

1746: zoon Jan Lankhorst x Elisabeth Gielings of Gielinck (16, f)

1786: zoon Albert Jansen Lankhorst x Janna Jansen Winkelman

1806: wed. Johanna Winkelman 2x Jan Sloot

1826: Jan Sloot x Johanna Winkelman, en (stief)dochter Johanna of Jantjen Lankhorst x Johannes of Jan Plakkenberg

1840: wedr. Jan Sloot, en stiefdochter Johanna Lankhorst x Johannes Plakkenberg

1841: Johannes Plakkenberg x Johanna Lankhorst

1866: wed. Johanna Plakkenberg-Lankhorst

1869: wed. Johanna Plakkenberg-Lankhorst, en zoon Johannes Antonius Plakkenberg x Berendina Kok

1875: Johannes Antonius Plakkenberg x Berendina Kok

1880: wed. Berendina Plakkenberg-Kok

1881: wed. Berendina Plakkenberg-Kok 2x Hendrikus Johannes Mentink

1902: Hendrikus Johannes Mentink x Berendina Kok, en (stief)zoon

Bernardus Johannes Plakkenberg x Anna Theodora Stapelbroek

1911: wedr. Hendrikus Johannes Mentink, en stiefzoon

Bernardus Johannes Plakkenberg x Anna Theodora Stapelbroek

1916: Bernardus Johannes Plakkenberg x Anna Theodora Stapelbroek

1939: Bernardus Johannes Plakkenberg x Anna Theodora Stapelbroek, en zoon Johannes Hendrikus Plakkenberg x Gerharda Johanna Maria Nijenhuis

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Huis Hackfort. Bijlagen. Toeg.nr. 0520, regestnr. 40

2) RAZ: Orvedeboek, 1431-1472. Toeg.nr. 0010, inv.nr. 14 (transcr. Jeannette Bakker-Linkvis en Ron Elsinga)

3) GA: Huis Bronkhorst. Toeg.nr. 0381, inv.nr. 44

4) RAZ: Sint Anthony Groote Broederschap in de Sint Walburgiskerk (1451-1934). Toeg.nr. 0084, regestnummer 168

5)B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

6) Jan Lamers, 1994. Wichmond 1200 jaar. De historie van Vierakker-Wichmond

7) GA: De Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

8) GA: Familie van Dorth tot Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nr. 435

9) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Kerspel Warnsveld, buurtschap Wichmond. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

10) Familie Plakkenberg, pers.comm.

11) GA: Digilegger (Kadaster)

12) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nr. 797

13) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Albert Lettink)

14) GA: Markeboek van Wichmond 1657-1828. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 126

15) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

16) J. Koekkoek, 2002. De Heerlijkheid Baak. Geschiedenis van een Achterhoeks dorp

17) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Ontvangst van de Collaterale Successie en Permutatie, 1763. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 452

18) GA: Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 6

19) ECAL: Plaatselijk bestuur in het Landdrostambt Zutphen. Toeg.nr. 3033, inv.nr. 1 (transcr. Albert Lettink)

20) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 (transcr. Ben Wullink)

21) RAZ: Inventaris van het archief van het landdrostambt Zutphen. Contentieuze en voluntaitre akten, 1725-1727. Richterambt Hengelo.Toeg.nr. 0217, inv.nr. 863 (transcr. Marian Kruijt)

22) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

22-12-2021

Overige bijzonderheden

a) Vgl. de leenopvolging van het erve Roordink (Deldenseweg 4) in 1492, dat na het overlijden van Henrick Helmichs voor een deel naar het klooster Windesheim ging en voor een deel naar zijn nichtje Gertrud van Twickel.

Wat er onder de “naeste” (dichtstbijste) en “veerste/vorste” (verste of voorste) Lanckhorst werd verstaan is niet bekend (zie ill)

b) Henrick ter Moelen zal Hendrick Meuleman zijn geweest, de vader van Jan Meuleman (zie onder d)

c) Maria Noortwijck was een nichtje van Aeltjen Noortwijck x (Hen)rick ter Moelen

d) Willem Hendrik Meuleman en Aleijda Elisabeth Willinck waren kleinkinderen van Jan Meuleman x Drisken Warners of Brouwers en laatstgenoemde was een dochter van Hendrik Warners (brouwer te Vorden, heden Dorpstraat 10) x Aeltien Noortwijck

e) Beide echtparen, Albert Lankhorst x Janna Winkelman en Jan van der Horst x Reindina Dimmendaal, elk eigenaar van een helft van het erve Groot Lankhorst, leggen vast welke percelen aan wie toekomen, waarbij het huisperceel aan eerstgenoemden toevalt. Het 2e echtpaar zou in datzelfde jaar een huis bouwen op de hun toebedeelde grond (heden Lankhorsterstraat 19, 19a)

f) Jan Lankhorst was verwikkeld in een juridische strijd met de heer van Baak, die Jan Lankhorsts zoon Jan jr. uit zijn huis gezet zou hebben, en ook Willem Hendrik Backer, de pachtheer van Jan sr., verzocht zou hebben om Jan de pacht van Groot Lankhorst op te zeggen (16). De fam. Lankhorst vestigde zich daarna te Rhaa (gem. Steenderen)

Foto's

Overlay actuele hoogtekaart en kadasterkaart-1832 (11, 22, bewerkt)