Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

BOE 2 Olthuis voor en zij 2019
BOE 3 Olthuis zij en achter 2019
BOE 4 Olthuis achter 2019
BOE 5 Olthuis achter en zij 2019
BOE 6 Olthuis zij en voor 2019
BOE 7 Olthuis sluitsteen
BOE 8 Olthuis schuur 2019
BOE 9 Olthuis voor en zij 2007
BOE 10 Olthuis achter 2007
BOE 11 Olthuis bouwtekening 1921
BOE 12 Olthuis 1935

Mosselseweg 5

Olthuis
Beschrijving

Boerderijnaam

OLTHUIS

Huidig adres

Mosselseweg 5

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 110)

Oudste vermelding

1414 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

‘Oud huis’, gelegen naast het in 1895 afgebroken Nijenhuis (Mosselweg 0), en beide reeds genoemd in 1414 (1)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Wildenborch (2)

Leenaktenboeken

In 1757 afgespleten van (landgoed) de Wildenborch (3)

Kadaster 1832

Sectie D nr. 139

Bouwjaar

 

Verbouwing

1881, 1921, 1966, 2007 (4, 5, sluitsteen)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren tot 1939

< 1414: Johan Spaen x Griete met zusters Ermegart en Trude Spaen, en Henric Vollig x Griete met zoon Henric Volling x Griete (1)

1414: Fenne Boelekens (1)

< 1757: Huis Wildenborch (3, 6, 7)

1757: Gerrit Ravenschot x Juliana Christina Hecking (3, 7, 8)

1768: dochter Isabella Geertruyd Ravenschot (x Jan Hendrik Brass) (3, 8)

1802: dochter Maria Juliana Brass wed. Nicolaus Gerhardus Spijker (3)

1820: zoon Ernst Ferdinand Florentius Spijker (x Anna Rensen) (5)

ca. 1837: broer Johan Hendrik Spijker (x Anna Susanna Agnita d’Achard) (5)

1851: wed. Anna Susanna Agnita Spijker-d’Archard (5)

1863: familie van Dorth tot Medler (5, 9)

1935: Willem Bouwmeester (5)

Bewoners tot 1939

1551: Johan tot Oelthuis x Katharina (6)

1567: Bartolt, Henrick, Johan, Jacob en Ermgart te Oelthuis (7)

1635, 1637: Herman Blominck alias op ’t Olthuys (later Kamphuijsen) x Reintjen Jansen (a)

ca. 1639: (schoon)vader? Jan Gerritsen Grouwel alias opt Olthuis x Jenneken Hendriks wed. Dries op Grouwelsgoet (10)

1643: zoon Jan Jansen op Olthus x Jenneken Joegems Stockhaer (2, 7)

< 1684: Hendrik (op) Olthuijs

< 1684: zoon Roelof Hendriksen (op ’t) Olthuijs 1x Marritjen Hermsen Kamphuisen (a)

1695: wedr. Roelof Olthuijs 2x Anna Maria Berens (7)

1713: dochter Maria Roelofsen Olthuijs x Garret Smeenk

1752: zoon Roelof Olthuijs x Berendje Groot Garmel

1778: zoon Roelof Roelofsen Olthuis x Maria Kamphuisen (a)

1832: dochter Willemina Olthuis x Hendrik Reerink

1854: zoon Antonij Reerink x Antonia Eggink

1876: wed. Antonia Reerink-Eggink 2x Jan Versteege

1894: dochter Garritjen Reerink x Hendrik Bouwmeester (b)

1926: zoon Willem Bouwmeester x Garritjen Lindenschot

 

De Kamer:

< 1771: Aalbertjen Tonissen

1822-1833: Garrit Jan Bouwmeester wedr. Catharina Gerritsen 2x Geertrui Meulenbrugge (b)

Bijzonderheden omgeving boerderij

Schuur gebouwd in 1881 (5)

Bronnen

1) GA: Archief Familie van Spaen, tak Biljoen. Toeg.nr. 0487, inv.nr. 13

2) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Kwartier van Zutphen

4) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 584 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 4805

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) RAZ: Archief Burgerweeshuis te Zutphen. Toeg.nr. 0004, inv.nrs. 16, 22

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 61-62, 232, 239, 253 (transcriptie Ben Wullink)

8) GA: Archief Familie Gallée. Toeg. nr. 0459, inv. nrs. 13A, 13C, 13D

9) Huisarchief Medler

10) J. Renema, 1995. ‘Familiehuwelijken alom.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 12, 1

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

12-01-2020

Overige bijzonderheden

a) Herman Blominck alias op ’t Olthuys (later Kamphuijsen) was de vader van Marritjen Kamphuisen en overgrootvader van Maria Kamphuisen

b) Garrit jan Bouwmeester en Hendrik Bouwmeester waren niet verwant

Foto's

11: (4)