Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Bokhorst voor en zij 2020
BOE 3 Bokhorst zij en achter 2020
BOE 4 Bokhorst achter 2020
BOE 5 Bokhorst achter en zij 2020
BOE 6 Bokhorst zij 2020
BOE 7 Bokhorst zij en voor 2020
BOE 8 Bokhorst 2020
BOE 9 Bokhorst sluitsteen
BOE 10 Bokhorst schuur 2020
BOE 11 Bokhorst luchtfoto 2015a
BOE 12 Bokhorst luchtfoto 2015b
BOE 13 Bokhorst luchtfoto ca. 2004
BOE 14 Bokhorst luchtfoto ca. 1995
BOE 15 Bokhorst 1926
BOE 16 Bokhorst 1978
BOE 17 Bokhorst 1846
BOE 18 Bokhorst 1844
BOE 19 Bokhorst 1627

Wiersserbroekweg 18

Bokhorst
Beschrijving

Boerderijnaam

BOKHORST

Huidig adres

Wiersserbroekweg 18

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 125)

Oudste vermelding

1408: Buchthorst (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Buchthorst ‘beukenhorst’ (horst = begroeide hoogte omringd door lager gelegen land), < buch- ‘beuk-‘,  -te (= suffix voor meervoud, massa of verzameling)

Andere vermeldingen

18e eeuw: Groot Bokhorst (2)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1646: Buckhorst: is van Raesvelt (3)

1663: Bockhorst (4)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 111

Bouwjaar

 

Verbouwing

1846, 1978, 2001 (5, 6, ill.’s 9, 16, 17)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1408: Johan to Achterdam (1), Buchthorst

1419: Henric Camps, en Engelen (x Gheret Elmerich) (1), Boechoerst

1420: Engele (1), Boechorst

1429: Henric Kamp (1), Buckeshoerst

1484: Lutgarde (x Johan Groiss) (1), Boxhorst

1491: Lutgardt toe Buckhorst ten behoeve van zoon Wolter (1), Boxhorst

1504: Wolter toe/ten Bockhorst x Geertruit (1, 7)

< 1578: Henrick toe Bockhorst (7)

< 1578: zusterAleijdt toe Bockhorst (7)

1578: Huis de Wiersse (7, 8, a)

Bewoners

1504: Wolter ten Bockhorst x Geertruit (7)

1545: Wolter ten Bockhorst Jr? (7, b)

< 1578: Henrick toe Bockhorst (7)

1638: Rijckelt Bockhorst (speculatief)

< 1647: Bartelt Buckharst (speculatief)

1666: Tonnis Bockhorst (9)

< 1687: Gerrit op Bockhorst

1722: Garrit Hendriks (op Groote) Bockhorst x Geesken Hanninks

1761: wed. Geesken Bokhorst-Hannink

1778: wed. Geesken Bokhorst-Hannink, en dochter Geesken Garrits Bokhorst x Gerrit Voortman alias te Veldhuis

1779: Gerrit te Veldhuis x Geesken Bokhorst

1796: Gerrit te Veldhuis x Geesken Bokhorst, en zoon Garrit Jan te Veldhuis x Berendina Mol

1799: wed. Geesken te Veldhuis-Bokhorst, en zoon Garrit Jan te Veldhuis x Berendina Mol

1806: Garrit Jan te Veldhuis alias Bokhorst x Berendina Mol

1816: wedr. Gerrit Jan te Veldhuis

1819: dochter Garritjen Bokhorst x Garrit Groote Haar

1842: wedr. Garrit Groote Haar

1844: wedr. Garrit Groote Haar, en zoon Berend Groote Haar x Maria Johanna Berenpas

1850: wedr. Garrit Groote Haar, en schoondochter/wed. Maria Johanna Groote Haar-Berenpas

1851: wed. Maria Johanna Groote Haar-Berenpas 2x neef Evert Jan Boom

1883: Jan Groot Wassink x Anna Gerharda Verstege

1915: Jan Groot Wassink x Anna Gerharda Verstege, en zoon Hendrik Jan Groot Wassink x Aaltjen Wentink

1921: wed. Anna Gerharda Groot Wassink-Verstege, en zoon Hendrik Jan Groot Wassink x Aaltjen Wentink

1937: Hendrik Jan Groot Wassink x Aaltjen Wentink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Robert Walraven genaamd Kendenich (gehuwd met Maria van Vorden; de familie van Vorden was van oudsher eigenaar van de Wiersse) had in 1578 kennelijk niet de gehele Bokhorst in handen gekregen, want in 1618 worden Eeffze (dochter van wijlen Luttgertt tho Buckhorst) en Bathe tho Buckhorst beleend met ⅓ van het goed. Walravens achterkleinzoon Henrick van Bosshoff tot Coldenhaven werd in 1677 echter beleend met het alinge (= gehele) erve en goed Buckhorst (1)

Bronnen

1) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort. Ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

2) Nederduits Gereformeerde doop-, lidmaten- en begraafregisters van Ruurlo en Vorden

3) GA: Archief Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

4) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (trans. Ben Wullink)

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL. Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 7535, 7544

7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 54-55, 215-217, 221

8) R. Poesse, 2008. Leenregister van het Huis Vorden 1564-1687

9) Jarich Renema, 2001. ‘Schade door des bisschops volck te Vorden gedaan.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jrg. 24, nr. 1

10) GA: W.C.A. Staring, 1846. ‘Verslag over de toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphense en ontwerp tot verbetering: tweede afdeling Kleine Beken.’ In: Archief Provinciale Waterstaat; kaarten. Toeg.nr. 1121, inv.nr. 3-0025

11) GA: N. van Geelkercken, 1651 (1627). De horsten in de broeklanden van het Wierserbroek bij de Wierse, de Wildenborg en het Medler. In: Archief Hof van Gelre en Zutphen. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5292

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

19-01-2020

Overige bijzonderheden

b) Deze Wolter verklaarde in 1545 zo’n 45 of 48 jaar oud te zijn (7)

Foto's

16: (6)

17: (5)

18: Opgemeten in 1844 (10)

19: (11)