Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Broekmaat voor 2019
BOE 3 Broekmaat voor en zij 2019
BOE 4 Broekmaat zij 2019
BOE 5 Broekmaat zij en achter 2019
BOE 6 Broekmaat achter 2019
BOE 7 Broekmaat 8 en 8A achter 2019
BOE 8 Broekmaat sluitsteen
BOE 9 Broekmaat luchtfoto z.d

Wiersserbroekweg 8 en 8A

Broekmaat
Beschrijving

Boerderijnaam

BROEKMAAT

Huidig adres

Wiersserbroekweg 8 en 8A

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 120)

Oudste vermelding

1842 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam. Broek: Oorspronkelijk: moerassig, laaggelegen land dat regelmatig onder water loopt en is begroeid met kreupelhout, biezen, lis of riet. Later: veelal langs rivieren of beken laaggelegen grasland doorsneden met sloten. Dagmaat: weiland, hooiland, maailand, vooral gras- of hooiland, landmaat (dagmaat: stuk land dat in één dag kon worden gemaaid (2)

Andere vermeldingen

Braakhekke, Broekmaot, Baank, Tushuizen (3, a)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 508

Bouwjaar

1842 (1, 4)

1864: herbouw (sluitsteen, ill. 8)

Verbouwing

1910, 1926 , 1951, 1990, 1999 (4, 5)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren (Dig)

1842: Abraham Adriaan Stoop x Maria Anna Roberta Bernardina van Grotenhuis

1848: zonen Matthaeus P.E.E.H., Rudolphus H.J.A. en Titus E.J.L. Stoop

1853: Reint Fokkink x Fenneken Roessink

1884: zoon Willem Fokkink x Berendina Jansen

1893: wed. Berendina Jansen 2x Garrit Jan Tushuizen

1914: wed. Berendina Tushuizen-Jansen

1920: zoon Reint Fokkink x Gerdina Hendrika te Waarlo

Bewoners

1842: Harmen Braakhekke x Garritjen Mentink (6)

1853: Reint Fokkink x Fenneken Roessink

1871: wedr. Reint Fokkink

1875: wedr. Reint Fokkink, en zoon Willem Fokkink x Berendina Jansen

1884: Willem Fokkink x Berendina Jansen

1891: wed. Berendina Fokkink-Jansen

1893: wed. Berendina Jansen 2x Garrit Jan Tushuizen

1914: wed. Berendina Tushuizen-Jansen

1920: zoon Reint Fokkink x Gerdina Hendrika te Waarlo

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Reint Fokkink x Fenneken Roessink kwamen van Baank in Linde (Lindeseweg 14), Fennekens oudershuis (6)

Bronnen

1) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

2) Geïntegreerde Taalbank (Instituut voor de Nederlandse Taal. gtb.inl.nl

3) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamen in Vorden

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 1190, 1192 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 7504, 7510, 7512

6) G. Rossel, 2016. ‘Allemaal familie of ’t scheelde niet veel.’ In: De Wildenborcher, December, p. 18

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

23-12-2019

Overige bijzonderheden

 

Foto's