Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Giesenkamp voor en westzij 2019
BOE 3 Giesenkamp westzij en achter 2019
BOE 4 Giesenkamp achter 2019
BOE 5 Giesenkamp achter en oostzij 2019
BOE 6 Giesenkamp oostzij en voor 2019
BOE 7 Giesenkamp oostzij 2019
BOE 8 Giesenkamp in het landschap 2019
BOE 9 Giesenkamp ca.1955
BOE 10 Giesenkamp 1915-1978
BOE 11 Giesenkamp 1832-1915
BOE 12 Giesenkamp 1627

Wildenborchseweg 14

Giesenkamp
Beschrijving

Boerderijnaam

GIESENKAMP

Huidig adres

Wildenborchseweg 14

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 46)

Oudste vermelding

1476: Giesenkamp, lanth in Mossel (1)

1576: het erve (2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

‘De kamp van Gijs’ (speculatief) (zie ill. 12)

Andere vermeldingen

1627, 1635 (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Gijsencamp, tot Wildenborch gehoorende (4)

Leenaktenboeken

1693: Giesencamp (5)

Kadaster 1832

Oude boerderij: Sectie C nr. 14

Nieuwe boerderij: Sectie C nrs. 9 en 11

Bouwjaar

1915 (6)

Verbouwing

1909, 1978 (6, 9)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1576: Henrick Gijsenkamp x Marike, Johan Koninck x Wendele, Willem Hekinck x Geertje, Meijnt Felthuijs x Bele, Hendrick Camphuijs x Jutte, en Mechtelt te Garmel (2)

1576: Huis Wildenborch (2)

1757: Gerrit Jurrien Mellink (x Stijntje Willink)

1780: zoon Jan Lambert Mellink (x Grada ten Bengevoort) (7)

1795: neef Lambertus Mellink (x Maria Lebbink)

1796: broer Jan Mellink (x Berendina Gallée) (8)

1822: wed. Berendina Mellink-Gallée (9, 10)

1844: dochter Anna Margaretha Mellink (9)

1844: zuster Catharina Willemina Mellink (x John Maitland) (9)

1866: zoon John Bernard William Maitland (x Bernarda Aleida Schepers) (9)

1872: Hendrik Jan Wissink (x Johanna Elizabeth Wiggers) (9)

1917: Antonius Albertus Johannes Wissink (x Hendrika Geertruida Alferdink) (9)

Bewoners

1637: Ri(j)ckelt op Gijs(s)enkamp of Giesenkamp (10)

1640: zoon Jurrien (toe) Gijsencamp (a) x Enneken Bastiaens Meijerinck

1677: Berent op Gijsencamp x Geertjen Harmsen Veenemans (6, 7, 10, 11)

1697: dochter Geertje Berens Gijsenkamp x Tonnis Jansen Kleijn Veltkamp

1742: Garrit Leuink (op) Giesenkamp (7, 8, 10, b)

1768: Reint Bannink x Sophia Pasjens alias Fije Meulemans of Mollemans (10)

1775: Hendrik Lebbink x Harmina Klein Dengerink (10)

1795: Garrit Gijzenkamp (12)

ca. 1796: Willem Jansen x Hendrina Nijenhuis

1814: Hendrik Jan Eijkelkamp x Teuntjen Aaltink

1844: Hendrik Jan Eijkelkamp, en zoon Hendrikus Eijkelkamp x Garritdina Gotink

1847: Hendrikus Eijkelkamp x Garritdina Gotink

1851: wedr. Hendrikus Eijkelkamp

1852: Hendrikus Eijkelkamp 2x Johanna Hendrika de Weerd

1862: wedr. Hendrikus Eijkelkamp

1863: Hendrikus Eijkelkamp 3x Theodora Molendijk

1873: Engelbartus Jozephus Brink

1874: Hendrik Jan Wissink x Johanna Elizabeth Wiggers

1909: Hendrik Jan Wissink x Johanna Elizabeth Wiggers, en zoon Antonius Albertus Johannes Wissink x Hendrika Geertruida Alferdink

1917: Antonius Albertus Johannes Wissink x Hendrika Geertruida Alferdink

1932: wed. Hendrika Geertruida Wissink-Alferdink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 221, 231, 235 (transcr. Ben Wullink)

3) GA: Archief Hof van Gelre en Zutphen. Kaarten van de horsten in de Wiersse, Medler en de Wildenborch van de hand van Nicolaas van Geelkercken. Toeg.nr. 0124, inv.nrs. 5169 en 5292

4) GA: Staten van het kwartier van Zutphen en hun gedeputeerden. Verpondingskohier van belastbaar onroerend goed. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

5) J.J.S. Sloet en J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen

6) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 1025 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 7579

7) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nrs. 3, 4, 7

8) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 843

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafregisters Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Vorden

11) GA: Archief Huis Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nr. 292

12) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafse tijd. Volkstelling Vorden 1795. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 234 (transcr. J.B. Baneman)

13) J. Tjoonk en B. Wullink, 2017. De Doodslag. Een veldnaam in Hackfort verklaard

1646.

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

24-10-2019

Overige bijzonderheden

a) 1636: Jorrien Gijsencamp was de zoon van de (niet met name genoemde) boerin op Giesenkamp, vader Rijckelt moet dan al overleden zijn (13)

b) Garrit Leuink was een zoon van Tonnis Lueinck x Geertjen Lansink van ’t Leunk aan de Flierdijk in Barchem

Foto's

10: (6)

11: (9)

12: (3)