Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Kamphuizen voor & zij 2019
BOE 3 Kamphuizen achter & zij 2019
BOE 4 Kamphuizen zij & voor 2019
BOE 5 Kamphuizen schuur voor 2019
BOE 6 Kamphuizen schuur zij 2019
BOE 7 Kamphuizen bakhuis 2019
BOE 8 Kamphuizen voor ca. 1980
BOE 9 Kamphuizen luchtfoto ca. 1980
BOE 10 Kamphuizen bakhuis 1977
BOE 11 Kamphuizen voor 1974
BOE 12 Kamphuizen zij & achter 1974
BOE 13 Kamphuizen achter & zij 1974
BOE 14 Kamphuizen 1955
BOE 15 Kamphuizen zij 1913

Wildenborchseweg 9

Kamphuizen
Beschrijving

Boerderijnaam

KAMPHUIZEN

Huidig adres

Wildenborchseweg 9 (laatste wijkadres D41)

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1476, 1500: Camphuijs (1)

Oude benamingen

Camphuijs(en)

Betekenis naam

Veldnaam

Andere vermeldingen

(Klein) Veldkamp (a)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Camphuisen: tot Wildenborch gehoorende (2)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

1693 (3)

Kadaster 1832

Sectie B nr. 83

Bouwjaar

18e eeuw (4)

Verbouwing

1978: verbouwd tot woonboerderij (5, b)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Rijksmonument

Eigenaren

< 1552: Huis Wildenborch (6)

1757: Gerrit Ravenschot x Juliana Christina Hecking (3, 5)

1768: dochter Isabella Geertruyd Ravenschot x Johan Hendrik Brass (3)

1802: dochter Maria Juliana Brass wed. Nicolaas Gerhardus Spijker (3)

1828: zoon Ernst Ferdinand Florentius Spijker x Anna Rensen (7)

1854: nichtjes Cornelia Ernesta (x Jan Willem Scholten), Elisabeth (x Gerrit van Heteren) en Anna Catharina (x Franciscus Eduard Willet) van Sittert (7, 8, c)

1858: Jan Isaac Brants (x Catharina Zwanida Johanna Mathilda van Löben Sels) (8)

1908: Otto Ernest Frederik Marie van Hövell tot Westerflier (x Angèle Adrienne Adelaïde Marie Josèphe de la Zangrye) (8)

1917: Johannes Baptista Crol (x Etty Halbertsma) (8, d)

1919: Godfried Carel Op ten Noort (x Maria Aletta Johanna Bock) (8)

1937: Ernest Cremers x Agnes Boreel (8)

Bewoners

Erve Kamphuizen:

1576: Hendrick Camphuijs x Jutte (6)

1662: Hermen Camphuis of Kamphuijzen (6)

1683: zoon Gerrit Camphuijsen x Jenneken Tracter (9)

1723: Hendrick op Kamphuysen (wedr. Hendersken Voortman 2x Eultjen Garritsen Sluijters

1726: zwager/broer Gerrit Sluijter x Mechtelt Jansen (van het) Noordink

1741: Jacob Jansen Pasman alias Kamphuisen x Trijntjen Hendriksen Kamphuizen

1764: wed. Trijntjen Kamphuizen

1771: wed. Trijntjen Kamphuizen, en zoon Jan Kamphuizen 1x Essele Meulenbrugge

1779: wedr. Jan Kamphuizen 2x Geesken Termeul

1792: wed. Geesken Termeul 2x Hendrik Garritsen Jagers

1798: wed. Geesken Termeul 3x Harmen Kranenberg

1808: wedr. Harmen Kranenbarg 2x Jacoba Walgemoet alias Stapelkamp

1818: stiefdochter Geertjen Kamphuizen (dochter van Jan Kamphuizen x Geesken Termeul) x Lammert Blaauwhand

1837: Lammert Blaauwhand x Geertjen Kamphuizen, en zoon Teunis Blaauwhand x Aaltjen Nijendijk

1844: Hendrik Jan Bentelman x Wilhelmina Naaldenberg, en dochter Janna Bentelman x Harmen Neerlaar

1874: wed. Janna Neerlaar 2x Albert Jan Klein Ikkink

1885: wedr. Albert Jan Klein Ikkink 2x Geertjen Brummelman

1908: Johannes Engberts x Johanna Waarle

 

Huize Kamphuizen (e):

1926: Godfried Carel Op ten Noort x Maria Aletta Johanna Bock (10)

1937: Ernest Cremers x Agnes Boreel (11)

 

Tuinmanswoning (f):

1926: Lammert Wesselink x Hendrika Lammerdina Dommerholt

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

3) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

4) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1978. Monumentnr. 38142

5) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 1178 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 7567

6) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 56, 221, 233, 239 (transcr. Ben Wullink)

7) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nr. 4

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) RAZ: De zaak van G. Hermsen Camphuisen contra J. Wilmerinck, 1682. In: ORA Scholtambt Zutphen 1462-1811, Civiele Procesdossiers. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 173 (transcr. Ben Wullink)

10) Roel van Duijn, 2018. Een zoon voor de Fūhrer

11) Jan Harenberg, 2014. ‘Kamphuizen.’ In Vordense Kronyck 32, 2

12) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamenboek in Vorden

13) Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, 2011. Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Vorden

14) Grietje Dijkhuizen, z.d. (ca. 2011). Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

15) Wim Jansen (St. IJsselhoeven), pers. comm.

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

12-04-2019

Overige bijzonderheden

a) Het erve Kamphuizen staat aangeduid als Klein Veldkamp in het Boerderij- en veldnamenboek van Vorden (12) en als Veldkamp in de Kadastrale Atlas (13). Deze foutieve benaming komt vermoedelijk voort uit een naamsverwarring met het erve Groot Veldkamp, dat net als Kamphuizen van 1757-1858 toebehoorde aan de familie Ravenschot/Brass/Spijker (zie Groot Veldkamp, Ruurloseweg 71, noot a). Deze naamsverwarring komt helemaal duidelijk naar voren in de Uitbreiding Kadastrale Atlas (14)

b) Hierbij zijn bijna alle originele onderdelen vervangen door elementen (b.v. gebinten) van elders (15)

c) Cornelia Ernesta, Elisabeth en Anna Catharina van Sittert waren dochters van Christiaan van Sittert x Aaltjen Rensen. Laatstgenoemde was een (zuster van (de kinderloze) Anna Rensen (x E.F.F. Spijker), bij wie Cornelia Ernesta als jong meisje in huis woonde

d) Johannes Baptista Crol was een broer van Sara Crol x Wilhelm Julius Thate op de Bramel

e) Wildenborchseweg 11

f) Wildenborchseweg 13

Foto's

10: Oude bakhuis, bouwjaar 1926 (5)

11-13, 15: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed