Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 schets WCA Staring plm 1845

Gazoorweg 0

Den Bukker
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DEN BUKKER (a)

Huidig adres

Voormalig adres: Gazoorweg 0 [laatste wijkadres in 1839: C 205]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1382: Werner ten Buecker (1)

Oude benamingen

Bueckerie, Buckerije, Bucker

Betekenis naam

Bueckerie= beukerij: een plaats waar ‘gebeukt’ werd. Voorheen werden vlas, katoen en stokvis ‘gebeukt’, d.w.z. met een grote beukhamer werd hard op de vezels geslagen. Op den Bukker zal vlas gebeukt zijn (2)

Andere vermeldingen

1436: Bucker (3); 1476: Dn Bucker en ca. 1500: Die Bucker (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Buckerie [Tonnis Jansen]

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 703 (zie kaartje) (5)

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1436: Steven van Hacfoerde (3)

1567: Johan ter Haer en zijn vrouw verkopen 1/3 deel van de Bucker aan Henrick Sweverinck en Tonnis Gruwels (6)

1607: Berent Sweverinck en Jenneken; Johan Sweverinck op het Blockhuis en Marrie; Tonnijs ten Barge en Berentjen; Berent te Berenpas en Lijsbet;

wed. Dersken Sweverinck (echtgenoot was Warner Sweverinck)

dragen hun deel van Hofstede de Buckerije over aan

Johan Hansen op de Berenpas en Tonnisken (zij bezaten al ¼ deel) (7)

1646: zoon? Tonnis Jansen/Toenis Berenpas

1780: Erven H.H. Noortwijck (8)

1832: Alexander Johan Grothe (9)

Bewoners

1382: Werner ten Buecker (1)

1500: Die Bucker (2)

1649: Jan op de Buckerie

1650: wedr. Jan Jansen [B]ucker 2x Engele Swersen

1671: Hendrik de Bucker

1701: Jan op den Bukker x Harmken Janssen [laten 6 kinderen dopen]

1731: Henderik Bukker x Geertjen Borghors/Bokhorst [laten 5 kinderen dopen]

1767: dochter Jacomina Bukker x Sweer Klooster

1778: wedr. Sweer Klooster 2x Anna Margaretha Wilmerinks

1785: Zweer Klooster op den Bukker overlijdt

1806-1839: Derk Rouwenhorst x Theodora Hassink

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) Den Bukker is afgebroken in 1840.

De laatste bewoners Derk Rouwenhorst en Theodora Hassink worden in 1839 als eerste bewoners van de Nieuwe Bukker genoemd toen deze boerderij werd gebouwd in de hoek van de Joostinkweg met de Wilmerinkweg

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Bede en betaling 1382. Toeg.nr. 0001, inv. nr. 694 [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal

(3) G.J. Kuijpers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw (ongepubl.doctoraalscriptie)

(4) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, 1037-C [Transcriptie BW]

(5) Website: HisGis

(6) GA: Staten van het kwartier van Zutphen en hun gedeputeerden. Arch.nr. 005, inv.nr. 398 verpondingskohier [Transcriptie BW]

(7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten, kerspel Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 224 [transcriptie BW, zie ook: www.vordensverleden.nl]

(8) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832

(9) Kadastrale Atlas Vorden 1832

(10) GA: W.C.A. Staring, Aantekeningen 1843-1846 over bruggen, duikers, molenstuwen en dwarsdoorsneden. Toeg.nr. 0050, inv.nr. 10-0182

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

19-12-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Hisgiskaartje; Kaartje W.C.A. Staring waarop bij De Bukker met potlood is geschreven: afgebroken (10)