Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

F61 Boerderij Het Heijink 4 achterkant 2009
F61 Boerderij Het Heijink 5 achterkant sluitsteen 2009
F61 Boerderij Heijink, 1957
F61 Boerderij Het Heijink 1 voorkant

Strodijk 17

Heijink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HEIJINK

Huidig adres

Strodijk 17 [laatste wijkadres C27]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1382 (1)

Oude benamingen

1405: erf te Heyginck (2), Heynck (2,3)

Betekenis naam

Van een oud-Saksische voornaam 'Hagi' of van de veldnaam hag, haag, hagen of hege = haag of land begroeid met struikgewas + -inck = behorende tot, zoon van (3)

Andere vermeldingen 

1492: ’t goet Heijninck (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Heynck

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 3

Bouwjaar

1843

Verbouwing

1880: vernieuwing voorgevel? (jaartalankers)

1905: sloop en herbouw (5)

1920: veranderen boerderij; 1950 en 2004: veranderen woning (6)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1459: Jacob van Hackforde (7)

1506: Bernd van Hackfort (8)
1558: Goessen van Raesfelt (8)
1565: Agnes van Raesfelt (8)

1628: Evert Voordinck x Fenneken Gerrits erven ½ erve Heijinck van Gerrit op ’t Ham (9)

1647: Aelbert Berents(en), zoon van Berent Timerman uit Swip x Stiene/Stijne Jacops Roerdinck (heeft geërfd van haar ouders) verkopen hun ½ deel aan neefje Jacob Everts, zoon van Evert op Roerdinck (9)
1647-1787: andere ½ deel: Huis Hackfort

1787-1880: geheel in bezit van Huis Hackfort (10)
1880: nichtje Louise Charlotte Elisabeth Marie van Ittersum x Hendrik Albertus Diderikus Coenen (5)
1909: zoon Hendrik Jacob Diederik Coenen (5)
1910: Johan Regelink (5)

Bewoners

1382: Willem Heynic (1)

1492: die bouwman Engelbert (4)

1635: Frerick Heijinck: [4 kinderen trouwen: Evert in 1635; Tonnis en
 Cornelis in 1637; Jan in 1649]
1690: Wander Wolters Heijink, zoon van Wolter op de Heege 1x Enneken Alberts Lansink

1695: wedr. Wander Heijink 2x Hilleken Gosens
1708: wedr. Wander Heijink 3x Hendersken Henders
1728: zoon Wolter Wanders Heijink x Aeltien Makkink
1779: Jan Willem Geessink x Geertruid Jolink
1799: Jan Rouwenhorst x Gardina Terink
1821: wed. Gardina Terink 2x Jan Hendrik Eijkelkamp
1861: (stief)zoon Garrit Jan Rouwenhorst x Kristina (de) Raat
1866: wed. Kristina (de) Raat
1882: zoon Gerhard Rouwenhorst x Grietje Bosman
1907: Gerrit Willem Luesink x Harmina Reiniera Bulten
1910-1939 >: Johan Regelink x Maria Helena Weenink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Sluitsteen in de achtergevel met jaartal 1843

In de voorgevel jaartalankers met het jaar 1880

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Bede en betaling 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) B.H. Slicher von Bath, 1944/1977.  Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
(3) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(4) GA: Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie BW]
(5) GA: Digilegger (Kadaster)

(6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 1361 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6859, 6860, 6888

(7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Regesten Vorden. Arch.nr. 010, inv.nrs. 457, 462 [Transcriptie BW]

(8) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed

(9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 227, 230 [Transcriptie BW]

(10) RAZ: Arch. Huis Hackfort. Inventaris van 1787. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 132

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

04-12-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Nrs. 1-2-3: Wim F. Jansen; nr. 4: coll. Ben A. Albers; nr.5: fam. Rouwenhorst (Biesterveld)