Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Hogevonder 2007 voor
BOE 3 Hogevonder 2007 achter
BOE 4 Hogevonder zij 2005
BOE 5 Hogevonder 2005 oude schuur
BOE 6 Hoogevonder voor
BOE 7 Hogevonder voor en noordzij 2010
BOE 8 Hogevonder voor en zuidzij 2010
BOE 9 Hogevonder voor en zuidzij z.d
BOE 10 Hogevonder hoogtekaart
BOE 11  Hogevonder 1783

Wildenborchseweg 34

Hogevonder en Klein Hogevonder
Beschrijving

Boerderijnaam

HOGEVONDER en KLEIN HOGEVONDER

Huidig adres

Wildenborchseweg 34

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 67)

Oudste vermelding

1678 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Een vonder, vlonder of vondel was een los bruggetje van planken of boomstammetjes (b.v. om een moeras over te steken). Een hoog vonder stond waarschijnlijk op palen

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie C nr. 253

Bouwjaar

ca. 1797: afbraak Hogevonder

ca. 1780: bouw Klein Hogevonder

Verbouwing

1854, 1914 (2, 3)

2010: afbraak en nieuwbouw (3)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Het in 2010 afgebroken Klein Hogevonder was een gemeentelijk monument

Eigenaren

1783: Huis de Wildenborch (2, a)

1907: Harmen Nijenhuis (4)

Bewoners

Hogevonder:

< 1678: Herman Hogevonder x Harmken Wanders

1678: zoon Herman Hogevonder 1x Elsken Lubberts Th(i)esselinck (1, b)

1695: wedr. Herman Hogevonder 2x Jenneken Dijckmans

1701: dochter Berentjen Hermssen x Jan Wanink

1725: dochter Anna Letta Hogevonder x Jan Roordink

1734: wedr. Jan Roordink 2x Jenneken Nijland

1749: Wolter Aartman 1x Wilmina Keppels, 2x Geertjen Groot Boevink

1749-1783: onbekend

1783: Jan Aartman (wedr. Megtelt Hietbrink) x Jenneken Kempkes (c)

1791-1797: wed. Jenneken Kempkes 2x Hendrik Jan Bouwmeester (d, e)

 

Klein Hogevonder:

1780: Berent Vlogman (tuinman) x Johanna Maria Dornhoeffer (wed. Johann Peter Hummerich)

1788: Jan Bergman (secretaris-rentmeester van de Wildenborch) x Lamberdina Groenouwe (f)

1814: Reint Westerholt (tuinman) (wedr. Trientje Elferink) 2x schoonzuster Tonia Elferink (5)

1835: Geurt Franciscus van der Vlerk (tuinman) x Catharina Maria Welmers

1837: Johannes Leonardus Kok (tuinman) x Willemina Hennij

1839: Harmen Nijenhuis (werkbaas) x Janna Elferink (g)

1867: Harmen Nijenhuis x Janna Elferink, en zoon Garrit Nijenhuis x Garritjen Sieverink

1880: wed. Janna Nijenhuis-Elferink, en zoon Garrit Nijenhuis x Garritjen Sieverink

1885: Garrit Nijenhuis x Garritjen Sieverink          

1890: wed. Garritjen Nijenhuis-Sieverink

1899: wed. Garritjen Nijenhuis-Sieverink, en zoon Harmen Nijenhuis x Tonia Regelink

1916: Harmen Nijenhuis (werkbaas) x Tonia Regelink

1918: wedr. Harmen Nijenhuis

1928: wedr. Harmen Nijenhuis, en zoon Gerrit Nijenhuis x Aaltje Zweverink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Op een kaart uit 1783 (6) zijn twee, dicht bij elkaar staande woningen te zien op en bij de plek van het huidige Klein Hogevonder. In een brief uit 1787 aan zijn moeder vroeg A.C.W. Staring of het huis (Hogevonder) zou blijven staan of niet (7), wat er op duidt dat het op de nominatie stond om te worden afgebroken (d)

Bronnen

1) Trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem

2) Huisarchief van de Wildenborch

3) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 995

4) Veilingboekje verkoop Wildenborch

5) J. Eefting, 1988. "Een Inbraak in de Kring van de Wildenborch." In: Vordense Kronyck 1988, 1

6) J.H. Hottinger, 1783. Figuratieve Caart van het Frontier der IJssels

7) M. Evers, 1996. De Vormingsjaren van A.C.W. Staring: Brieven en Documenten Betreffende zijn Studietijd in Harderwijk en Göttingen, 1784-1789

8) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nr. 3

RAZ: Oud-rechterlijk Archief Scholtambt Lochem (1616-1811), Breukenprotocol 1775-1808. Toeg.nr. 1104, inv.nr. 19

9) www.ahn.nl

10) H.J. Versfelt, 2011. De Hottinger-atlas van Noord- en Oost Nederland

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

01-06-2020

Overige bijzonderheden

a) Huwelijksvoorwaarden A.C.W. Staring en J.A.C. van der Muelen 20-07-1798, waarin wordt vermeld dat het erve en goed Hogevonder met een stuk land op den Nieuwenkamp, beiden onder het Schependom Lochem, in 1783 waren aangekocht

b) Elsken Lubbertsen Thesselinck, “dienstmaeghd op de Wildenborgh”, kwam van het Tesselink in Rekken, en Harmen Hogevonder was “kooijer” (kooiker: beheerder van een eendenkooi) van beroep (8). Zijn huis lag in het zgn. Sek (een laagliggend, regelmatig onder water staand gebied, vernoemd naar en vaak begroeid met het etymologisch verwante zegge) aan de dijk van de Wildenborch naar Lochem. Op een kaart van de Wildenborch uit 1564 van Nicolaas van Geelkercken staan het sek ("die Seck meest water itsonts"), de dijk ("dijxken naer Lochem duer die Seck") en het vonder ("vondelen") reeds aangegeven

c) Jan Aartman was een neef van Wolter Aartman

d) Hendrik Jan Bouwmeesters broer Gerrit Bouwmeester was tuinbaas op de Wildenborch, maar werd in 1788 vervangen door iemand anders (7)

e) Hendrik Jan Bouwmeester schoot tijdens een jachtpartij op 04-01-1797 per ongeluk zijn buurjongen Harmen Nijland dood (9). Na deze datum is er niets meer te vinden in de archieven, noch over de schutter noch over zijn woning, maar aan te nemen valt dat hij niet lang na het noodlottige jachtongeval is vertrokken en dat het huis daarna is afgebroken

f) De man van Lamberdina Groenouwe’s zuster, Waander Hogevonder of Jolink genaamd, was in 1746 geboren op Hogevonder

g) Janna Elferink was een zuster van Trientje en Tonia Elferink

Foto's

2, 3: Funda

10: (9)

11: (10; bewerkt)