Beschrijving

Huidige boerderijnaam

ZELST

Huidig adres

Zelstweg 1 (laatste wijkadres C164)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1382: Lubbert Salstehe (1)

Oude benamingen

1397: Zelst, erf (2)

1476: Die Selst (erf) (3)

1476: Ter Saelst (de boer) (3)

1663: die Zelst (4)

1663: de Saelste (5)

Betekenis naam

vermoedelijk van Oost(Middel)Nederlands “saelstede” of “zaalstede”: huis met een grote zaal, havezate, woonplaats (6);

mogelijk verband houdend met “zaalgoed”: een goed dat direct werd geëxploiteerd door een heer of zijn gemachtigde (6);

of met een ouder (Germaans) begrip “saelgoed”: grondgebied van een clan (7)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

de Zelst, Cloostergoet

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 553

Bouwjaar

1850-1900 (8), 1925 (9)

Verbouwing

1952 (veranderen zijgevel; ill. 10); 1980 (deel werd woonruimte) (10)

Type boerderij

hallenhuis

Monument

gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1397: Jacob van Zwipe x Fenne (11)

1412: dochter Fenne van Zwipe (11)

1431-1610 >: Vrouwenconvent Wolfshuis (11, 5) (a)

< 1623: Lennip, t.b.v. het Heer Hendrikshuis (12)

1623: J. Messemaker, t.b.v. het Heer Hendrikshuis (12) (b)

< 1663: Goossen Eelmerinck x Geertien Egginck (5)

1663: Jan tho Noortwijck x Marritien Sweverinck (5)

< 1699: Gerhard Lulofs (13)

ca. 1750: Barthold Hendrik Lulofs (†1785) x Wilhelmina Petronella Helena Haesbaert (†1771) (13, 17)

1785: dochter Helena Aleida Lulofs 1x Wilhelmus Hermanus Hoffman, 2x Mathias Mulder (0366, 155, 158) (14)

1801: zoon Peter Barthold Henrici Hoffman x Ida Maria van Hamel (14)

1848: Constantijn Arnoud Ernest Adrien van Panhuys x Charlotte Everdina Winanda Staring

1859: 1861: Albert Jan Lenselink x Johanna Lentink (15)

1908: zoon Jan Lenselink x Johanna Cornelia Jansen

1920: zoon Albert Jan Lenselink Hendrika Antonia te Boveldt

Bewoners

1618: Herbert op de Zelst alias de Scheper x Jenneken (16, 5)

1638: zoon Gerrit op de Zelst
en broer Jan? op de Selst († vóór 1658)

1655: Jan (Janszoon?) op de Selst

1672: Gerrit op de Selst

1679: Jan Willemsen op het Selst x Trijntjen Henricks (5)

1722: Maria Jansen x Jan Hendericksen Holshorst Weenink

1746: Maria Jansen x Jan Hendericksen Holshorst Weenink alias Jan op de Selst

en zoon Garrit Jan Weenink x Christina Stroman (17) (c)

1795: zoons Hendrik Jan, Jan en Garret Weenink alias Selsterman

1820: Goosen (Voskamp) Lentink x Lamberdina Borgman

1853: Goossen Voskamp Lentink x Lamberdina Borgman
en dochter Johanna Lentink x Albert Jan Lenselink

1870: weduwnaar  Albert Jan Lenselink 2x Jenneken Antink

1909: weduwnaar Albert Jan Lenselink (†1921)
en zoon Jan x Johanna Cornelia Jansen

1920: dochter (van Albert Jan)/zuster (van Jan) Johanna Lenselink x Herman de Greeff

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en uitgaven, ca. 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr.  694 (transcr. Ben Wullink)

2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr 0001, inv.nr 814 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

5) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 225, 226, 233, 234  (transcr. Ben Wullink; Ernest Claassen, pers. comm.)

6) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie. http://gtb.inl.nl/ (zie onder “Zaal” II en “Zaalgoed” II)7) W.A. van Spaen, 1801-1805. Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, pp. 71 en 72

8) ECAL: Gemeentebestuur Vorden 1931-1988). Gemeentelijke Monumentencommissie 1986. Toeg.nr. 1244, inv.nr. 452-2

9) Kadaster: http://vorden.kadasterdata.nl/zelstweg/1

10) ECAL: Gemeentebestuur Vorden, bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1527, inv.nrs. 7853 en 7857

11) RAZ: Regestenlijst Behorende tot de Inventaris van het Archief van het Vrouwenconvent Heer Hendrikshuis (Wolfshuis). Toeg.nr. 356, inv.nrs.  361, 456, 457, 591, 685, 1281, 1600

12) RAZ: Inventaris van het oud-archief van de stad Zutphen. Transcriptie van de repertoria op de resoluties van de magistraat 1620-1660. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 111 (transcr. Ben Wullink)

13) GA: Archief van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden.  Register van leengoederen in de Graafschap Zutphen, 1699. Toeg.nr, 0005, inv.nr. 1372

14) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 477

15) GA: Digilegger (Kadaster)

16) Jarich Renema, 2000. ‘Twee keer Herbert.’ In: OTGB 2000: 56

17) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 155, 158

18) Beeldbank Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

10-12-2016

Overige bijzonderheden

a) Heer Hendrikshuis alias Wolfshuis (11)

b) roedendrager (gerechtsbode) van beroep

c)  Christina Stromans was een achterachterkleindochter van de eerstgenoemde Gerrit op de Zelst (AD 1638)

Foto's

1-5, 8-10: collectie Klunder

12-15: Zelst 1974 (18)

16: Zelst 1952 (8)

http://www.oudvorden.nl/fotogalerij/category/20-najaarsexcursie-2016

Video