Beschrijving

Het Hoge 29

Gevelsteen met naam en jaar

De naam op de hardstenen gevelsteen is van de eerste bewoonster.

Bewoners

Derk Jan ten Broeke (1909) werkte als boekhouder bij de fa. Wesselink sinds 1928. Het bedrijf was gevestigd in het pand waar later de fa. Woltering zat.

In 1929 trouwde ten Broeke met Ditty Poestkoke. De gebroeders Wesselink zagen er op toe dat er een degelijk huis naast de zaak gebouwd werd. De fa. Wesselink verhuisde in 1930 naar Zutphen.

Op 27 juni 1932 werd Dik ten Broeke jr. geboren. Helaas overleed zijn moeder 14 dagen later in het kraambed.

Op 20 juni 1934 trouwde Derk Jan met Dien Peppinck (1909). Uit dat huwelijk werden 2 dochters geboren: Hennie (1939) en Willie (1942).

Dien overleed in 1988. Derk Jan verhuisde in 1991 naar Hengelo Gld. Daar overleed hij in 2001.

Het huis werd tussen 1991 en 2005 bewoond door Erik Bulten terwijl vanaf 2006 de familie de Regt er haar domicilie heeft gekozen.

 

Het huis Burg. Galleestraat 28 is naar het voorbeeld van Het Hoge 29 gebouwd.